Адміністративний позов до фонду гарантування вкладів фізичних осіб

За помощью обращайтесь по т. 0508000977; 0985095175.


До Одеського окружного адміністративного суду 

Позивач: Долучаєв Сергій Петрович,
який мешкає за адресою: 65009,м. Одеса,
вул.Фонтанська дорога, буд. 1
тел. 0508000977

Відповідач: Уповноважена особа Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб
на здійснення ліквідації ПАТ «Банк Михайлівський»
Волкова О.Ю.
01001, м. Київ, пров. Рильський, буд. 10-12/3
Засоби зв’язку не відомі.


Адміністративний позов 
про визнання дії неправомірними та зобов’язання вчинити певні дії 

09.10.2015 р. між мною та Публічним акціонерним товариством «Банк Михайлівський» був укладений Договір № 980-016-000136612 про банківський вклад (депозит) «Супердохідний тиждень+»(класичний), згідно якого мною було покладено на депозитний рахунок № 2630.15.14989.401 гроші у розмірі 10000.00 (десять тисяч) гривень.
Дане залучення коштів на вказаний депозитний рахунок підтверджується квитанцією № 1426513 від 9 жовтня 2015 року.
Відповідно квитанції № 2192548 від 15 жовтня 2015 року на картковий рахунок, відкритий у ПАТ « Банк Михайлівський», мною було здійснено платіж на суму 7 500 (сім тисяч п’ятсот тисяч) гривень.
21.12.2015 р. між мною та Публічним акціонерним товариством «Банк Михайлівський», в особі Начальника Одеського відділення № 1 Маєвської Ірини Віталіївни, яка діяла на підставі довіреності № 245-14 від 21.11.2014  був укладений Договір № 980-016-000164881, що носить у собі елементи двох договорів: про внесення змін до Банківського рахунку укладеного між мною та Публічним акціонерним товариством «Банк Михайлівський», та договору позики, укладеного між мною та Стороною 2 договору- ПАТ «Банк Михайлівський». 
Відповідно п. 1.4. Цей Договір укладається між мною, як Сторона-1, та – ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» як Сторона-2, місцезнаходження: Україна, 01014, м. Київ, вул. Струтинського Сергія, буд. 8, ідентифікаційний код 39140702, через повіреного – ПАТ «Банк Михайлівський», який вчиняє дії від імені, в інтересах та за рахунок Сторони 2 (довірителя).
Згідно цього договору мною було передано  у власність  гроші у розмірі 20000.00 (двадцять тисяч) гривень.
21.03.2016 р. між мною та Публічним акціонерним товариством «Банк Михайлівський»  в особі Начальника Одеського відділення № 1 Маєвської Ірини Віталіївни, яка діяла на підставі довіреності № 245-14 від 21.11.2014  був укладений Договір № 980-016-000207332 з виплатою процентів щомісячно «Капітал+», що носить у собі елементи двох договорів: про внесення змін до Банківського рахунку, та договору позики, укладеного між мною та Стороною 2 договору- ПАТ «Банк Михайлівський»..
Відповідно п. 1.4. Цей Договір укладається між мною, як Сторона-1, та – ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» як Сторона-2, місцезнаходження: Україна, 01014, м. Київ, вул. Струтинського Сергія, буд. 8, ідентифікаційний код 39140702, через повіреного – ПАТ « Банк Михайлівський», який вчиняє дії від імені, в інтересах та за рахунок Сторони 2 (довірителя).
Згідно цього договору мною було передано  у власність  гроші у розмірі 35000.00 (тридцять п’ять тисяч) гривень.
23.05.2016 р. між мною та Публічним акціонерним товариством «Банк Михайлівський» в особі Начальника Одеського відділення № 1 Маєвської Ірини Віталіївни, яка діяла на підставі довіреності № 245-14 від 21.11.2014  був укладений Договір № 980-016-000250653 про банківський вклад (депозит) Строковий депозит «Перше знайомство», згідно якого мною було покладено на депозитний рахунок № 26200514989405 гроші у розмірі 55000.00 (п’ятдесят п’ять  тисяч) гривень.  
Відповідно п.1.1 Договору, порядок та умови виконання цього договору здійснюються відповідно цього Договору та Умовами розміщення вкладів фізичних осіб ПАТ «Банк Михайлівський»,вт.ч. Умовами дистанційного банківського обслуговування ПАТ «Банк Михайлівський».
Дане залучення коштів на вказаний депозитний рахунок підтверджується платіжним дорученням №5356338 від 23 травня 2016 року, і свідчить про те що транзакція була здійснена.
На підставі рішення Національного банку України від 23 травня 2016 року  № 14/БТ «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» до категорії неплатоспроможних виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) прийнято рішення від 23 травня 2016 року  № 812 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку».
23.08.2016 року мною було направлено до Директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб заяви (рекомендованої форми) відповідно до депозитних рахунків, що відкриті у ПАТ « Банк Михайлівський» з вимогою виплатити мені гарантовану суму відшкодування за вкладом, розміщеним у банку.
Це підтверджено копією заяв про відшкодування за вкладом, які додані до матеріалів справи.
Відповідно виписки з особового рахунку № 2620.45.14989.401 за період з 19.05.2016 року по 03.08.2016 року на моєму особовому рахунку знаходиться грошові кошти у сумі 55 000 (п’ятдесят п’ять тисяч) гривень, що повернути мені згідно Договору 980-016-000164881 від 21.12.2015 р. та № 980-016-000207332 від 21.03.2016 р.
Відповідно виписки з особового рахунку № 2620.05.14989.405 за період з 23.05.2016 року по 03.08.2016 року на моєму особовому рахунку знаходиться грошові кошти у сумі 55 000 (п’ятдесят п’ять тисяч) гривень, що повернути мені згідно Договору№ 980-016-000250653 від 23.05.2016р.
Відповідно довідки про стан рахунку № 2630.15.14989.401 станом на 19.05.2016 року залишок на балансовому рахунку становить 10 000 (десять тисяч) гривень.
Одночасно, у відповіді на подані мною заяви, Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Михайлівський» в особі представника за довіреністю Кобець О.В. зазначила, що перекази  коштів здійсненні за договорами  № 980-016-000164881 від 21.12.2015 року,№ 980-016-000207332 від 21.03.2016 р., № 980-016-000250653 від 23.05.2016 року- є нікчемними, на підставі ст. 215,216 ЦК України та ст.37, п.7-9 ч.3 ст.38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
Це підтверджено копіями довідок про стан рахунку, які додані до матеріалів справи.
У відповіді на подані заяви вказано, що визнання правочинів, здійснено на підставі ч.2 ст.38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» де вказано, що протягом дії тимчасової адміністрації Фонд зобов’язаний забезпечити перевірку правочинів (у тому числі договорів), вчинених (укладених) банком протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації банку, на предмет виявлення правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними з підстав, визначених частиною третьою цієї статті.
Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб наділена повноваженнями на здійснення дій, визначених ст. 38 Закону України  «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». 
В разі виявлення правочину, що є нікчемним, у відповідності до п.1 ч.4 ст. 38 Закону України Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», Фонд гарантування вкладів фізичних осіб(Уповноважена особа Фонду) протягом дії тимчасової адміністрації, а також ліквідації повідомляє сторони за правочинами, зазначеними у ч.2 ст. 38 цього Закону, про нікчемність цих правочинів та вчиняє дії щодо застосування наслідків нікчемності правочинів.
Це підтверджується копіями повідомлень про нікчемність правочину, що додаються до матеріалів справи. 

З даною відмовою у виплаті  гарантованої суми відшкодування за вкладом, розміщеним у банку та визнані даних правочинів нікчемними я не згодний, оскільки договори, що укладені до початку дії тимчасової адміністрації, відповідно вказаних норм Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» не можуть бути визнані нікчемними, враховуючи те, щодо до інших підстав визнання правочину нікчемними, уповноваженою особою на здійснення ліквідації ПАТ «Банк Михайлівський» не вказано причин  вважати їх такими, що підпадають під дію п.7-9 ч.3 ст.38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Правове обґрунтування позову:

Правові, фінансові та організаційні засади функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд), порядок виплати Фондом відшкодування за вкладами, а також регулювання відносин між Фондом, банками, Національним банком України, повноваження та функції Фонду щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків визначені ЗУ "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" №4452 від 23 лютого 2012 року.
Порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами фізичних осіб, а також порядок здійснення виплат коштів за вкладами протягом дії тимчасової адміністрації в межах суми, гарантованої Фондом, за рахунок цільової позики Фонду, визначено в Положенні про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, затвердженого рішенням Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 серпня 2012 року №14.
Відповідно до ч.1 та ч.2 ст. 4 ЗУ "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", основним завданням Фонду є забезпечення функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку.
На виконання свого основного завдання Фонд у порядку, передбаченому цим Законом, здійснює такі функції: веде реєстр учасників Фонду; здійснює заходи щодо організації виплат відшкодування за вкладами в разі прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку; здійснює процедуру виведення неплатоспроможних банків з ринку, у тому числі шляхом здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації банків, організовує відчуження активів і зобов'язань неплатоспроможного банку, продаж неплатоспроможного банку або створення та продаж перехідного банку.
Частиною 1 ст. 26 ЗУ "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" визначено, що Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200 000 гривень.
Частиною 2 ст. 26 ЗУ "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та п.8 р. I Положення №14 визначено, що вкладник набуває право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами після прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.
Порядок визначення вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами, врегульований ст. 27 ЗУ "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", відповідно до якого уповноважена особа Фонду складає перелік вкладників та визначає розрахункові суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду відповідно до вимог цього Закону та нормативно-правових актів Фонду станом на день отримання рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»: Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом.
Відповідно ст. 2 Закону вклад - кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката.
Відповідно до ч.1 ст.1058 ЦК України за договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов'язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором.
Як встановлено частинами 1 та 3 статті 1060 ЦК України, договір банківського вкладу укладається на умовах видачі вкладу на першу вимогу (вклад на вимогу) або на умовах повернення вкладу зі спливом встановленого договором строку (строковий вклад). Договором може бути передбачено внесення грошової суми на інших умовах її повернення.
Таким чином, моя вимога видати суму депозиту в порядку виплати гарантованої суми за банківським рахунком є правом як  вкладника депозиту, яким я скористався.

За положеннями статті 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.
Відповідно ст. 525 ЦК України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.
Згідно з частиною першою статті 530 ЦК України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).
Відповідно до ч. 1 ст. 1074 ЦК України обмеження прав клієнта щодо розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку, не допускається, крім випадків обмеження права розпоряджання рахунком за рішенням суду або в інших випадках, встановлених законом, а також у разі зупинення фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаним злочинним шляхом, або фінансування тероризму, передбачених законом.
Тобто, випадки обмеження прав клієнта щодо розпоряджання грошовими коштами, які знаходяться на його рахунку, можуть бути передбачені в спеціальному законі.
У поданій мною заяві, в якій  Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Михайлівський» в особі представника за довіреністю Кобець О.В. зазначила, що правочини щодо переказу  коштів здійсненних за договорами  № 980-016-000164881 від 21.12.2015 року,№ 980-016-000207332 від 21.03.2016 р., № 980-016-000250653 від 23.05.2016 року- є нікчемними, і можна дійти висновку, що на мій рахунок було безпідставно зараховано кошти, що належать ПАТ «Банк Михайлівський».
Відповідно пункту 1.1 Договорів № 980-016-000164881 від 21.12.2015 року,№ 980-016-000207332 від 21.03.2016 р.:
 «Сторона -1 передає Стороні-2 у власність грошові кошти(далі-Кошти) в розмірі, порядку та на строк, передбачені цим Договором, а Сторона-2 зобов’язується  повернути Кошти Сторони -1 та виплатити проценти, в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.»
Відповідно цього пункту, зарахування моїх коштів, які мною були надані на мій рахунок від ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» є правомірним, про факт набуття ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» у розпорядження коштів ПАТ «Банк Михайлівський» на підставі нікчемних договорів з порушенням вимог діючого законодавства України мені не було відомо.
Тому, я вважаю законним вимогу щодо включення мене до переліку вкладників, який має право на відшкодування коштів за вкладами в Публічному акціонерному товаристві "Дельта Банк" за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Відповідно ст. 216 ЦК України:
«1.Недійсний правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов'язані з його недійсністю.
У разі недійсності правочину кожна із сторін зобов'язана повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину, а в разі неможливості такого повернення, зокрема тоді, коли одержане полягає у користуванні майном, виконаній роботі, наданій послузі, - відшкодувати вартість того, що одержано, за цінами, які існують на момент відшкодування.
2. Якщо у зв'язку із вчиненням недійсного правочину другій стороні або третій особі завдано збитків та моральної шкоди, вони підлягають відшкодуванню винною стороною».
Тобто, визнання правочину нікчемним, не звільняє сторону договору повернути все, що було отримано на виконання правочину, а саме гроші кошти у сумі 55 000 (п’ятдесят п’ять тисяч) гривень.
В силу положень ч. 1, 3 ст. 237 ЦК України представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Представництво виникає на підставі договору, закону, акта органу юридичної особи та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства.
Згідно з ч. 1 ст. 238 ЦК України представник може бути уповноважений на вчинення лише тих правочинів, право на вчинення яких має особа, яку він представляє.
Правочин, вчинений представником, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки особи, яку він представляє (ст. 239 ЦК України).
Статтею 244 ЦК України передбачено, що представництво, яке ґрунтується на договорі, може здійснюватися за довіреністю. Представництво за довіреністю може ґрунтуватися на акті органу юридичної особи. Довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Довіреність на вчинення правочину представником може бути надана особою, яку представляють (довірителем), безпосередньо третій особі.
Відповідно до ст. 246 ЦК України довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.З припиненням представництва за довіреністю втрачає чинність передоручення. У разі припинення представництва за довіреністю представник зобов'язаний негайно повернути довіреність.
Враховуючи вищезазначені норми, Договір № 980-016-000164881,  та договір № 980-016-000207332 що укладені з Публічним акціонерним товариством «Банк Михайлівський», в особі Начальника Одеського відділення № 1 Маєвської Ірини Віталіївни, яка діяла на підставі довіреності № 245-14, як належної сторони, яка уповноважена на укладення зазначених договорів є правомірним, без порушень діючого законодавства України.
На момент укладання договору 21.03.2015  року інформації з боку уповноважених представників( повірених осіб)  про обмеження  (заборон) на вчинення банківських операцій, зокрема тих, за результатами яких збільшується гарантована сума відшкодування за вкладами фізичних осіб Фондом гарантування вкладів фізичних осіб чи припинення з ними правовідносин з приводу представництва інтересів банку у відносинах з клієнтами не надавалось, враховуючи те, що  банк зобов’язаний повідомити цю інформацію. У зв’язку з чим, Договір № 980-016-000250653 про банківський вклад (депозит) Строковий депозит «Перше знайомство» від 21.03.2015 року був укладений, та грошові кошти направлені, що підтверджує платіжне доручення про здійснену транзакцію.
Згідно з ч. 1 ст. 69 КАС України доказами в адміністративному судочинстві є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються судом на підставі пояснень сторін, третіх осіб та їхніх представників, показань свідків, письмових і речових доказів, висновків експертів.
Статтею 70 КАС України передбачено, що належними є докази, які містять інформацію щодо предмету доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмету доказування. Обставини, які за законом повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися ніякими іншими засобами доказування, крім випадків, коли щодо таких обставин не виникає спору.
Відповідно до ч. 1 ст. 2 КАС України завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.
Доказів того, що відповідні договори є нікчемними Представником ПАТ «Банк Михайлівський» (за довіреністю) Васильчишин О.М. не було надано,що робить це твердження безпідставним.
Судовий збір     
Я являюсь інвалідом 2 групи, що підтверджується посвідченням серії Є № 013518 від 23.05.2016р. на підставі положення ст.5 Закону України «Про судовий збір», від сплати судового збору я звільнена.
 Згідно п.9 ст. 5 Закону України «Про судовий збір»,  від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються:
9) інваліди I та II груп, законні представники дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів;

Підсудність

Пунктом 25 Постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 20 травня 2013 року № 8 «Про окремі питання юрисдикції адміністративних судів» роз’яснено, що спори, які виникають за участю Фонду у сфері гарантування вкладів фізичних осіб, є публічно-правовими та підлягають розгляду за правилами Кодексу адміністративного судочинства України.
Вважаю, що вказану справу має розглядати Окружний адміністративний суд Одеської області, оскільки згідно ч. 2 ст. 19 КАС України:
«Адміністративні справи з приводу оскарження правових актів індивідуальної дії, а також дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень, які прийняті (вчинені, допущені) стосовно конкретної фізичної чи юридичної особи (їх об'єднань), вирішуються за вибором позивача адміністративним судом за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем проживання (перебування, знаходження) цієї особи-позивача, або адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Якщо така особа не має місця проживання (перебування, знаходження) в Україні, тоді справу вирішує адміністративний суд за місцезнаходженням відповідача».

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 18, 104-106 Кодексу адміністративного судочинства України,-

Прошу:

1.Визнати протиправними дії Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації Публічного акціонерного товариства "Банк Михайлівський" Волкову Олександру Юрійовичу в частині визнання нікчемним договору банківського вкладу (депозиту) за договорами  № 980-016-000164881 від 21.12.2015 року,№ 980-016-000207332 від 21.03.2016 р.
2. Зобов'язати дії Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації Публічного акціонерного товариства "Банк Михайлівський" Волкову Олександру Юрійовичувключитимене, Долучаєва Сергія Петровича до переліку вкладників, який має право на відшкодування коштів за вкладами в Публічному акціонерному товаристві "Банк Михайлівський" за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за договором банківського вкладу (депозиту) № 980-016-000164881 від 21.12.2015 року,№ 980-016-000207332 від 21.03.2016 р.

Додатки:
1. Копія адміністративного позовуу 1-му прим.;
2. Копія паспорту та ІНН на моє ім’я у 2-х прим.;
3. Копія посвідчення серії Є № 013518 від 23.05.2016р. у 2-х прим.;
4. Копія Договору № 980-016-000136612 про банківський вклад (депозит)«Супердохідний тиждень+» (класичний) від 09.10.2015 року у 2-х прим.;
5. Копія Договору № 980-016-000164881 про внесення змін у договір банківського вкладу від 21.12.2015 року у 2-х прим.;
6. Копія Договору № 980-016-000207332 з виплатою процентів щомісячно «Капітал+» від 21.03.2016 року у 2-х прим.;
7. Копія договору Договір № 980-016-000250653 про банківський вклад (депозит) Строковий депозит «Перше знайомство» від 23.05.2016 року у 2-х прим.;
8. Копія заяви про виплату гарантованої суми за договором  банківського вкладуДоговору № 980-016-000136612 про банківський вклад (депозит)«Супердохідний тиждень+» (класичний) від 09.10.2015 року у 2-х прим.;
9. Копія заяви про виплату гарантованої суми за договором  банківського вкладу № 980-016-000164881 про внесення змін у договір банківського вкладу від 21.12.2015 року у 2-х прим.;
10. Копія заяви про виплату гарантованої суми за договором  банківського вкладу № 980-016-000207332 з виплатою процентів щомісячно «Капітал+» від 21.03.2016 року у 2-х прим.;
11. Копія заяви про виплату гарантованої суми за договором  банківського вкладуДоговір № 980-016-000250653 про банківський вклад (депозит) Строковий депозит «Перше знайомство» від 23.05.2016 року у 2-х прим.;
12. Копіядовідки про стан на рахунку та відповідіУповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Михайлівський» на заяву про виплату гарантованої суми за договором  банківського вкладу Договору № 980-016-000136612 від 09.10.2015 року у 2-х прим.;
13. Копія довідки про стан на рахунку та відповіді Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Михайлівський» на заяву про виплату гарантованої суми за договором  банківського вкладу Договору№ 980-016-000164881 від 21.12.2015 року у 2-х прим.;
14. Копія довідки про стан на рахунку та  відповіді Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Михайлівський» на заяву про виплату гарантованої суми за договором  банківського вкладу Договору  № 980-016-000207332 від 21.03.2016 року у 2-х прим.;
15. Копіядовідки про стан на рахунку та відповіді Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Михайлівський» на заяву про виплату гарантованої суми за договором  банківського вкладу Договору № 980-016-000250653 від 23.05.2016 року у 2-х прим.;
16. Копія платіжного доручення про здійснення касової операції № 2192548 від 15 жовтня 2015 року у 2-х прим.;
17. Копія платіжного доручення про здійснення касової операції № 1426513 від 09 жовтня 2015 року у 2-х прим.;
18. Копія платіжного доручення про здійснення касової операції № 3043076 від 20 жовтня 2015 року у 2-х прим.;
19. Копія платіжного доручення про здійснення касової операції № 5356338 від 23 травня 2016 року у 2-х прим.
«___»_______2016р.  __________________     С.П. Долучаєв