Адміністративний позов про стягнення вкладу з банку

До Одеського окружного адміністративного суду

Позивач: Куглова Катерина Олександрівна,
що зареєстрована за адресою: м. Одеса, пр-т Шевченко, буд. 1/1, кв. 1
ідентифікаційний код 3131313131
т. 0631111111

Відповідач: Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
01032, м. Київ, бул. Т. Шевченка, 33-Б
0800304010

Відповідач: Уповноважена особа Фонду 
гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення
ліквідації АТ «ДЕЛЬТА БАНК»
Кадиров В.В.
01014, б-р. Дружби народів, 38, м. Київ, Україна
0444289595

Адміністративний позов
про визнання протиправною бездіяльність та зобов'язання вчинити певні дії

19.02.2016р. між мною та Кугловим Олександром Віталійовичем, що зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Паркова, буд. 1, кв. 1, ідентифікаційний код 21111111111 був укладений Договір відступлення права вимоги (цессії) відповідно до якого в порядку та на умовах, визначених цим Договором, я стала кредитором частини вкладу у розмірі 183 800 (сто вісімдесят три тисячі вісімсот) гривень за Договором банківського вкладу (депозиту)«Найкращий on-line» у гривнях  № 20005008301077  від  08 серпня 2014 року укладеного між Цедентом і Публічним акціонерним товариством „Дельта Банк” (надалі іменується "Боржник") на загальну суму 650 000 (шістсот п’ятдесят тисяч) гривень.
Цей факт підтверджується Договором Цессії, копія якого додана до матеріалів справи.

19.02.2016р. мною до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації АТ «ДЕЛЬТА БАНК» Кадирову В.В. була направлена заява про визнання за мною Кругловою Катериною Олександрівною право вимоги як нового кредитора частини вкладу у розмірі 183 800 (сто вісімдесят три тисячі вісімсот) гривень за Договором банківського вкладу (депозиту) «Найкращий on-line» у гривнях  № 20005008301077  від  08 серпня 2014 року укладеного між Цедентом і Публічним акціонерним товариством „Дельта Банк” (надалі іменується "Боржник") на загальну суму 650 000 (шістсот п’ятдесят тисяч) гривень та включення мене до реєстру осіб, що мають право на отримання компенсації за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб як нового кредитора частини вкладу у розмірі 183800 гривень за Договором банківського вкладу (депозиту) «Найкращий on-line» у гривнях  № 20005008301077  від  08 серпня 2014 року укладеного між Цедентом і Публічним акціонерним товариством „Дельта Банк” (надалі іменується "Боржник") на загальну суму 650 000 (шістсот п’ятдесят тисяч) гривень.
Це підтверджується копією вказаної заяви та поштовими документами, які додані до матеріалів справи.

Також 19.02.2016р. Кугловим Олександром Віталійовичем до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації АТ «ДЕЛЬТА БАНК» Кадирову В.В. було направлене повідомлення про зміну кредитора, в якому він просить вважати мене кредитором та особою яка набула право вимоги частини вкладу у розмірі 183800 гривень за Договором банківського вкладу (депозиту) «Найкращий on-line» у гривнях  № 20005008301077  від  08 серпня 2014 року укладеного між Цедентом і Публічним акціонерним товариством „Дельта Банк” (надалі іменується "Боржник") на загальну суму 650 000 (шістсот п’ятдесят тисяч) гривен.
Це підтверджується копією вказаного повідомлення та поштовими документами, які додані до матеріалів справи.

До сьогоднішнього дня відповіді на ці заяви мені надано не було.

Відповідно до постанови Правління НБУ від 02 жовтня 2015 р. № 664 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд гарантування) прийнято рішення від 02 жовтня 2015р. № 181, «Про початок процедури ліквідації АТ «Дельта Банк» та делегування повноважень ліквідатора банку».
Згідно з зазначеним рішенням розпочато процедуру ліквідації Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» (далі – АТ «Дельта Банк»), призначено уповноважену особу Фонду гарантування та делеговано всі повноваження ліквідатора АТ «Дельта Банк», визначені статтями 37, 38, 51, частинами першою та другою статті 48 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Кадирову Владиславу Володимировичу на два роки з 05 жовтня 2015 року по 04 жовтня 2017 року включно.

Правове обґрунтування позову:

Правові, фінансові та організаційні засади функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд), порядок виплати Фондом відшкодування за вкладами, а також регулюються відносини між Фондом, банками, Національним банком України, визначаються повноваження та функції Фонду щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків визначені ЗУ "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" №4452 від 23 лютого 2012 року.
Порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами фізичних осіб, а також порядок здійснення виплат коштів за вкладами протягом дії тимчасової адміністрації в межах суми, гарантованої Фондом, за рахунок цільової позики Фонду, визначено в Положенні про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, затвердженого рішенням Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 серпня 2012 року №14.
Відповідно до ч.1 та ч.2 ст. 4 ЗУ "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", основним завданням Фонду є забезпечення функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку.
На виконання свого основного завдання Фонд у порядку, передбаченому цим Законом, здійснює такі функції: веде реєстр учасників Фонду; здійснює заходи щодо організації виплат відшкодувань за вкладами в разі прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку; здійснює процедуру виведення неплатоспроможних банків з ринку, у тому числі шляхом здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації банків, організовує відчуження активів і зобов'язань неплатоспроможного банку, продаж неплатоспроможного банку або створення та продаж перехідного банку.
Частиною 1 ст. 26 ЗУ "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" визначено, що Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200 000 гривень.
Частиною 2 ст. 26 ЗУ "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та п.8 р. I Положення №14 визначено, що вкладник набуває право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами після прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.
Порядок визначення вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами, врегульований ст. 27 ЗУ "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", відповідно до якого уповноважена особа Фонду складає перелік вкладників та визначає розрахункові суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду відповідно до вимог цього   Закону   та нормативно-правових актів Фонду станом на день отримання рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.
Уповноважена особа Фонду протягом трьох днів з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку формує повний перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду, із визначенням сум, що підлягають відшкодуванню. Уповноважена особа Фонду зазначає у переліку вкладників суму відшкодування для кожного вкладника, яка розраховується виходячи із сукупного обсягу всіх його вкладів у банку та нарахованих процентів. Нарахування процентів за вкладами припиняється з дня прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Інформація про вкладника в переліку вкладників має забезпечувати його ідентифікацію відповідно до законодавства.
Протягом шести днів з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку виконавча дирекція Фонду затверджує реєстр вкладників для здійснення виплат відповідно до наданого уповноваженою особою Фонду переліку вкладників. Фонд публікує оголошення про відшкодування коштів вкладникам у газетах "Урядовий кур'єр" або "Голос України" та на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет не пізніше ніж через сім днів з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.
При цьому, Уповноважена особа Фонду протягом трьох днів з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію формує перелік вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до ч. 4   ст.26 цього Закону.
Перелік складається станом на день прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку і включає суму відшкодування для кожного вкладника, яка розраховується виходячи із сукупного обсягу всіх його вкладів у банку та нарахованих процентів, але не більше суми, встановленої адміністративною радою Фонду на день прийняття рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, незалежно від кількості вкладів в одному банку.
Таким чином, з аналізу вищевикладених норм чинного законодавства слідує, що з метою належного захисту прав і законних інтересів вкладників банків, зокрема, з метою забезпечення гарантованого Законом "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" відшкодування коштів за вкладами, уповноважену особу Фонду наділено правом складати відповідний перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Відповідно до ст. 12 ЦК України, передбачено, що особа здійснює свої цивільні права вільно, на свій розсуд. Особа може за відплатним або безвідплатним договором передати своє майнове право іншій особі, за винятком випадків, передбачених законом.
Згідно ст. 509 ЦК України, зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.
Згідно з ч. 1 ст. 512 ЦК України, кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).
Відповідно до ч. 1 ст. 513 ЦК України, правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.
Згідно ст. 514 ЦК України, до нового кредитора переходять права первинного кредитора у зобов'язанні в обсязі та на умовах, які існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.
Відповідно до ч. 1 ст. 516 ЦК України, передбачено, що заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Закон України «Про банки та банківську діяльність» не містить обмежень прав вкладників на укладання договорів уступки права вимоги у зв'язку з початком ліквідаційної процедури банку.

З цих підстав я вважаю, що заміна кредитора у зобов'язанні по договору банківського вкладу проведено у відповідності до порядку визначеному у відповідності до вищезазначених норм, а тому мною мають бути отримані всі права вкладника за договором банківського вкладу.

Підсудність
Вважаю, що вказану справу має розглядати Окружний адміністративний суду Одеської області, оскільки згідно ч. 2 ст. 19 КАС України:
«Адміністративні справи з приводу оскарження правових актів індивідуальної дії, а також дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень, які прийняті (вчинені, допущені) стосовно конкретної фізичної чи юридичної особи (їх об'єднань), вирішуються за вибором позивача адміністративним судом за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем проживання (перебування, знаходження) цієї особи-позивача, або адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Якщо така особа не має місця проживання (перебування, знаходження) в Україні, тоді справу вирішує адміністративний суд за місцезнаходженням відповідача.».

Враховуючи викладене, -

Прошу:

1. Визнати незаконною відмову Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації АТ «ДЕЛЬТА БАНК» у визнанні мого прав, як нового кредитора за Договором банківського вкладу (депозиту) «Найкращий on-line» у гривнях  № 20005008301077 від 08 серпня 2014 року у сумі 183800 грн. та суми відсотків та незаконною відмову у включенні мене до реєстру осіб, що мають право на отримання компенсації за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
2. Зобов'язати Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації АТ «ДЕЛЬТА БАНК» визнати за мною право як нового кредитора за Договором банківського вкладу (депозиту) «Найкращий on-line» у гривнях № 20005008301077 від 08 серпня 2014 року у сумі 183800 грн. та суми відсотків і включити мене до реєстру осіб, які мають право на отримання компенсації за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Додатки:
1. Копія адміністративного позову у 2-х примірниках;
2. Квитанція про сплату судового збору;
3. Копія квитанції про сплату судового збору у 2-х примірниках;
4. Копія паспорту громадянина України та КПП на моє ім’я у 3-х примірниках;
5. Копія Довідки про наявність рахунків в АТ «Дельта Банк» від 06.04.2015 року у 3-х примірниках;
6. Копія Договору банківського вкладу (депозиту) «Найкращий on-line» у гривнях № 20005008301077 від 08 серпня 2014 року у 3-х примірниках;
7. Копія договору відступлення права вимоги (цессії) у 3-х примірниках;
8. Копія повідомлення про зміну кредитора у 3-х примірниках;
9. Копія поштових документів, які підтверджують направлення повідомлення про зміну кредитора у 2-х примірниках;
10. Копія заяви до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації АТ «ДЕЛЬТА БАНК» у 3-х примірниках;
11. Копія поштових документів, які підтверджують направлення заяви до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації АТ «ДЕЛЬТА БАНК» у 3-х примірниках.


29.02.2016р. __________________ Куглова К.О.