Адвокатский запрос в полицию

До Приморського ВП ГУНП України в Одеській області
65026, м. Одеса, вул. Грецька, буд. 42

Від адвоката: Зачепіло Олександра Вікторовича,
65000, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 44/512

Від імені та в інтересах:
Ф  Єтунде Адеронке
65000, м. Одеса, вул. М. Говорова, буд.1 А
тел. 050 631 07 12


АДВОКАТСЬКИЙ ЗАПИТ
( в порядку ст. 24 Закону України « Про адвокатуру та адвокатську діяльність)
Ф  Єтунде Адеронке є клієнтом Центру юридичної допомоги «Захист» на підставі укладеної між нами угоди про надання адвокатських послуг № 23/1 від 29.03.2016р.
24.05.2016 року Ф  Є.А.  звернулась до Приморського ВП ГУНП України в Одеській області із заявою про безвісне зникнення її чоловіка Адетоінбо Джона Сандей.
27.07.2016 року  Ф  Єтунде Адеронке, у зв’язку з необхідністю подання додаткової інформації до заяви про безвісне зникнення Адетоінбо Джона Сандей, було направлено уточнюючі пояснення до Приморського ВП ГУНП України.

Згідно ст. 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації»
«1. Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.».

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації»:
«1. Право на доступ до публічної інформації гарантується:
1) обов'язком розпорядників інформації надавати та оприлюднювати інформацію, крім випадків, передбачених законом;».

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації»:
«1. Доступ до інформації забезпечується шляхом:
2) надання інформації за запитами на інформацію.».

Згідно ч.2 ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»:
«2. Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.»

Згідно ч.1 ст. 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації»:
«1. Інформація на запит надається безкоштовно.»

Згідно ч.1 ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації»:
«1. Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.»

Згідно п.п. 1, 2, 3, та 5 ч. 1 ст. 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації»:
«1. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:
1) ненадання відповіді на запит;
2) ненадання інформації на запит;
3) безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;
5) надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;

На підставі зазначених норм, а також на підставі:
Наказ МВС України № 1260 від 25.12.2013 р. « Про затвердження змін до Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у системі Міністерства внутрішніх справ України».
Наказ Національної поліції України № 385 від 10.05.2016 року   « Про затвердження Переліку   відомостей, що становлять службову інформацію в системі Національної поліції України»
Наказ Міністерства юстиції України № 503 від 13.06.2016 року «Про затвердження Інструкції з організації контролю за виконанням документів у Національній поліції України».
Наказ МВС України №245 від 27.03.2012 року Про затвердження Інструкції про порядок прийому, реєстрації, розгляду запитів на публічну інформацію та відшкодування запитувачами фактичних витрат на копіювання та друк документів у системі МВС України.
Наказ МВС України № 243 від 04.04.2016 «Про затвердження Порядку складання і форми подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство внутрішніх справ України».

Прошу:

1.Надати інформацію про те, чи звертались до посадових особі Приморського ВП ГУНП В Одеській області із заявою про безвісне зникнення Адетоінбо Джона Сандей від  24.05.2016 року, без зазначення у відповіді на адвокатський запит інформації про хід розшукових дій за вказаною заявою поданою Ф  Є.А.

Зазначену інформацію прошу надіслати до 30.11.2016р. шляхом видачі належних документів Ф  Єтунде Адеронке на адресу: 65000, м. Одеса, вул. М. Говорова, буд.1 А та  адвокату Зачепіло Олександру Вікторовичу на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 44/512.

Прошу взяти до уваги, що неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у відповідь на адвокатський запит, тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян згідно зі ст. 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

До запиту додається:
1. Завірена копія свідоцтва про право зайняття адвокатською діяльністю;
2. Завірена копія ордеру про надання адвокатських послуг;Центр юридичної допомоги «Захист» __________________     Зачепіло О.В.