Ходатайство о проведении судебно-строительной экспертизы

До Овідіопольського районного суду Одеської області
(Суддя Бочаров А.І.)
67800, Одеська обл., смт. Овідіополь, вул. Берегова, буд. 9

Від відповідача: К Ганни Іванівни, яка мешкає за адресою:
67832, Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт. Великодолинське,  буд. 1
 адреса для листування: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 44/512
т. 050 800 09 77

Учасники процесу: 

Позивач: Б Світлана Степанівна, 
яка мешкає за адресою: 67832, Одеська обл.,
Овідіопольський р-н, смт. Великодолинське, буд. 1
 т. 09611111111

Відповідач: К Ганна Іванівна,
яка мешкає за адресою: 
67832, Одеська обл., Овідіопольський р-н,
смт. Великодолинське,  буд. 1

адреса для листування: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 44/512
т. 050 800 09 77

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ»
65059, м. Одеса, вул. Краснова, буд. 1
Код ЄДРПОУ: 20953647
т. 0-800-30-70-30

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог:
К  Костянтин Володимирович, 
який мешкає за адресою: 
67832, Одеська обл., Овідіопольський р-н,
смт. Великодолинське, буд. 1
 
Справа № 509/3687/16-ц

Клопотання
про призначення судової будівельно-технічної та земельно-технічної експертизи

У Вашому провадженні знаходиться цивільна справа № 509/3687/16-ц за позовом Б Світлани Степанівни до мене про виділ часток в натурі, що є у спільній частковій власності, за участі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог – Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк "Південний", К Костянтин Володимирович.

Обґрунтовуючи свої вимоги, позивач посилається на те, що земельна ділянка № 1, з розташованими на ній садовим житловим будинком № 1 та надвірними господарськими спорудами, який в цілому складається з будинку загальною площею 213,9 кв.м., господарчих будівель та надвірних споруд, а саме: тераса – площею 8.8 кв.м., навіс - площею 5.9 кв.м., гараж - площею 24.8 кв.м., вбиральня - площею 1.8 кв.м., навіс – площею 23 кв.м., сарай - площею 31.9 кв.м., споруди - № 1-6, що знаходиться за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське,  належать позивачу та відповідачу на праві спільної власності з визначення часток кожного із співвласника, яка складає 1/2 частину цього майна.
Оскільки між позивачем та відповідачем не було досягнуто домовленості про поділ (виділ) в натурі житлового будинку та земельної ділянки, що призвело до неможливості вчинити між ними договір про поділ цього майна, в порядку передбаченому ч.3 ст. 367 ЦК України, позивач звернувся до суду за захистом свого майнового права шляхом поділу житлового будинку та виділу земельної ділянки в натурі, відповідно до частки кожної із сторін у спільній власності з метою припинення права спільної часткової власності на це майно.
Однак проведена експертиза, яка була заявлена позивачем не є незалежною та експерт, який її проводив є заінтересованою особою, у зв’язку з цим, вказана експертиза не може бути врахована судом як законна, об’єктивна та усестороння.
Таким чином, об’єктами права спільної часткової власності сторін є: 
Садовий будинок який в цілому складається з будинку № 1,  загальною площею 213,9 кв.м., господарчих будівель та надвірних споруд, а саме: тераса – площею 8.8 кв.м., навіс - площею 5.9 кв.м., гараж - площею 24.8 кв.м., вбиральня - площею 1.8 кв.м., навіс – площею 23 кв.м., сарай - площею 31.9 кв.м., споруди - № 1-6, що знаходиться за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське.
Земельна ділянка № 1, площею 0,0600 Га, цільове призначення для ведення садівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, що знаходиться за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське.
Доказами, що обґрунтовують обставини, на які позивач посилається як на підставу своїх вимог щодо визначення технічної можливості розподілу об’єктів нерухомого майна та їх варіанти розподілу; виділення відокремленої частини житлового будинку та земельної ділянки кожній із сторін, яка б відповідала розмірам їх ідеальних часток у праві спільної власності на майно; зміни часток і присудження грошової компенсації учаснику спільної власності, частка якого зменшилась, у випадку відхилення від розміру ідеальних часток; проведення робіт з переобладнання та перепланування житлового будинку, - відповідно до ст. 66 ЦПК України, може бути лише висновок експерта з проведеними дослідженнями, оскільки встановлення таких обставин, потребують спеціальних знань.   
У відповідності до ст. 143 ЦПК України, для з’ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо суд призначає експертизу за заявою осіб, які беруть участь у справі. Особи, які беруть участь у справі, мають право подати суду питання, на які потрібна відповідь експерта. Кількість і зміст питань, за якими має бути проведена експертиза, визначається судом. При цьому суд має мотивувати відхилення питань осіб, які беруть участь у справі. Особи, які беруть участь у справі, мають право просити суд провести експертизу у відповідній судово-експертній установі
Наказом Міністерства юстиції України «Про затвердження інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» від 8 жовтня 1998 року за № 53/5 передбачено основні підвиди інженерно-технічної експертизи, якими є зокрема: будівельно-технічна та земельно-технічна експертизи.
Основними завданнями будівельно-технічної експертизи є визначення можливості розподілу об’єктів нерухомого майна, розробка варіантів розподілу (п. 5 «будівельно-технічна експертиза» Наказу МЮУ від 8 жовтня 1998 року за № 53/5).     
Основними завданнями земельно-технічної експертизи є визначення можливості розподілу земельними ділянками, розробка варіантів їх розподілу (п. 6 «будівельно-технічна експертиза» Наказу МЮУ від 8 жовтня 1998 року за № 53/5).
Верховний суд України в п. 5 Постанови Пленуму «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах» від 30 травня 1997 року за № 8 роз’яснив судам, що призначення експертизи в цивільних справах допускається як під час судового розгляду, так і в процесі підготовки до нього. У разі коли необхідність експертного висновку обумовлена обставинами, викладеними у позовній заяві, чи поданими доказами, суддя має призначати експертизу, як правило, при підготовці справи до судового розгляду, враховуючи при цьому думку осіб, які беруть участь у справі.   
Вважаю за необхідне звернути увагу на те, що основним завданням суду під час розгляду справи є всебічне і повне з’ясування всіх обставин справи, сприяння реалізації сторонами їх прав та обов’язків і за наслідками розгляду справи ухвалити, відповідно до ст. 213 ЦПК України законне та обґрунтоване рішення, що в межах даного предмету спору між стонами не можливо без призначення будівельно-технічної та земельно-технічної експертизи.    
При таких обставинах, у відповідності до ст. ст. 10, 27, 143, 144 ЦПК України,

ПРОШУ:

1. Призначити у справі № 509/3687/16-ц судову будівельно-технічну експертизу з метою визначення можливості розподілу садового житлового будинку № 1 та господарських споруд, що знаходиться за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, та розробки варіантів такого розподілу, доручивши її проведення Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз, який знаходиться за адресою: 65026, м. Одеса, вул. Ланжеронівська, буд. 21.        
2. На вирішення експерта, який проводитиме судову будівельно-технічну експертизу, необхідно подати наступне питання, за яким має бути проведена експертиза:       
- Які варіанти поділу садового житлового будинку № 1 та господарських споруд, що знаходиться за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське. можливо визначити відповідно до 1/2 часток співвласників К Г.І. та Б С.С., з підготуванням у необхідних випадках пропозицій щодо переобладнання житлового будинку, залишення його частини у спільній власності, а також визначення грошової компенсації власнику, частка якого в натурі після поділу зменшилась?
3. Призначити у справі № 509/3687/16-ц судову земельно-технічну експертизу з метою визначення можливості виділення в натурі частки земельної ділянки № 1, що знаходиться за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське. та розробки варіантів такого виділення землі, доручивши її проведення Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз, який знаходиться за адресою: 65026, м. Одеса, вул. Ланжеронівська, буд. 21.    
4. На вирішення експерта, який проводитиме судову земельно-технічну експертизу, необхідно подати наступне питання, за яким має бути проведена експертиза:       
- Які можливо визначити варіанти виділу 1/2 частки земельної ділянки № 1, що знаходиться за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське,  яка належить на праві спільної часткової власності К  Г.І. та Б  С.С., з врахуванням розташованого на ній житлового будинку, який належить на праві спільної часткової власності К  Г.І. та Б  С.С. та підлягає поділу в натурі, відповідно до 1/2 часток співвласників ?
5. Попередити експерта про відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов’язків.
6. В розпорядження експерта надати матеріали цивільної справи № 509/3687/16-ц, яка містить всі необхідні документи для вирішення питань поставлених перед експертом для проведення будівельно-технічної та земельно-технічної експертиз.  
7. Оплату за проведення експертиз покласти на відповідача. 
8. На підставі п.5 ч.1 ст. 202 ЦПК України, провадження у цій цивільній справі зупинити на час проведення судової будівельно-технічної та земельно-технічної експертиз.      
 
«___»_________2016 року                    ______________   К  Г.І.