Ходатайство о проверке показаний на полиграфе

Слідчому СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Боярському А.В.
67602, Одеська обл., м. Біляївка, вул. Комінтерна, буд. 2

Від потерпілого: П Олександра Омеляновича, що мешкає за адресою:
67602, Одеська область, м. Біляївка, вул. Котов, буд.1
адреса для листування:
65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 44, офіс 512
тел. 091111111111

Кримінальне провадження: 
№ 12015160250001000 від 20.08.2015 року


Клопотання
про перевірку показань

У Вас на розгляді знаходиться кримінальне провадження № 12015160250001000 від 20.08.2015 року за ч. 3 ст. 185 КК України відкрите за моєю заявою, за фактом вчинення відносно мене кримінального правопорушення.
Частиною 1 ст. 56 КПК України передбачено право потерпілого заявляти клопотання. Згідно із положеннями ч. 1 ст. 220 КПК України, клопотання потерпілого і його представника про виконання будь-яких процесуальних дій слідчий, прокурор зобов’язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав.
Як передбачено ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження. Потерпілий здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.
Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії, відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України, є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.        
Слідчою дією, яка на мою думку повинна бути обов’язково проведена слідчим, на підставі ст.224 КПК України, для повного, об’єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження – є перевірка показань громадянина Руденко Миколая Петровича по системі  «Поліграф» за фактом вчинення ним відносно мене вказаного кримінального правопорушення.
Згідно статті 224 КПК України:
«1. Допит проводиться за місцем проведення досудового розслідування або в іншому місці за погодженням із особою, яку мають намір допитати. 
2. Допит не може продовжуватися без перерви понад дві години, а в цілому - понад вісім годин на день.
3. Перед допитом встановлюється особа, роз’яснюються її права, а також порядок проведення допиту. За необхідності до участі в допиті залучається перекладач.
4. У разі відмови підозрюваного відповідати на запитання, давати показання особа, яка проводить допит, зобов’язана його зупинити одразу після отримання такої заяви.
5. Під час допиту може застосовуватися фотозйомка, аудіо- та/або відеозапис.
6. Допитувана особа має право використовувати під час допиту власні документи і нотатки, якщо її показання пов’язані з будь-якими обчисленнями та іншими відомостями, які важко зберегти в пам’яті.
7. За бажанням допитуваної особи вона має право викласти свої показання власноручно. За письмовими показаннями особи їй можуть бути поставлені додаткові запитання.
8. Особа має право не відповідати на запитання з приводу тих обставин, щодо надання яких є пряма заборона у законі (таємниця сповіді, лікарська таємниця, професійна таємниця захисника, таємниця нарадчої кімнати тощо) або які можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні нею, близькими родичами чи членами її сім’ї кримінального правопорушення, а також щодо службових осіб, які виконують негласні слідчі (розшукові) дії, та осіб, які конфіденційно співпрацюють із органами досудового розслідування.
9. Слідчий, прокурор має право провести одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб для з’ясування причин розбіжностей у їхніх показаннях. На початку такого допиту встановлюється, чи знають викликані особи одна одну і в яких стосунках вони перебувають між собою. Свідки попереджаються про кримінальну відповідальність за відмову від давання показань і за давання завідомо неправдивих показань, а потерпілі - за давання завідомо неправдивих показань.
Викликаним особам по черзі пропонується дати показання про ті обставини кримінального провадження, для з’ясування яких проводиться допит, після чого слідчим, прокурором можуть бути поставленні запитання. Особи, які беруть учать у допиті, їх захисники чи представники мають право ставити одна одній запитання, що стосуються предмета допиту.
Оголошення показань, наданих учасниками допиту на попередніх допитах, дозволяється лише після давання ними показань.»
З метою захисту моїх прав та всебічного розгляду вказаного кримінального провадження, на підставі статей 56, 93, 220, 223, 224 КПК України, -

ПРОШУ:

1. Провести перевірку показань громадянина Руденко Миколая Петровича по системі  «Поліграф» за фактом вчинення ним відносно мене вказаного кримінального правопорушення.

____.____.2016 р.                                                                                                           П О.О.