Ходатайство о возврате протокола об административном правонарушении

До Малиновського районного суду м. Одеси
(Суддя Гарський О.В.)
65033, м. Одеса, вул. Василя Стуса, буд. 1а

Від: С Олександра Олександровича, який мешкає за адресою:
65098, м. Одеса, вул. Виїздна, буд. 1
т. 098-509-51-75

Адреса для листування:
65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 44, офіс 512

Справа № 521/17740/16-п


Клопотання
 про повернення протоколу про адміністративне правопорушення 
на доопрацювання 

У Вашому провадженні знаходиться справа № 521/17740/16-п про притягнення мене до адміністративної відповідальності за фактом вчинення адміністративного правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП.
Відповідно ч. 1 ст. 268 КУпАП особа, яка притягається до адміністративної відповідальності має право заявляти клопотання.
16.11.2016 р., ознайомившись з матеріалами справи № 521/17740/16-п, мною було встановлено, що в процесі провадження досудового розгляду факту вказаного адміністративного правопорушення, інспектором роти № 2 батальйону № 3 УПП в м. Одесі ДПП лейтенантом поліції Тростогон М.І., був складений протокол про адміністративне правопорушення серії АП2 № 023074. 
При детальному вивченні оригіналу вказаного протоколу та його копії, яку я отримав, мною було виявлено, що ці документи не є ідентичними, оскільки на оригіналі є дата, час та місце складання протоколу, а на копії цих даних немає, хоча це технічно не можливо.
Це є основною підставою для повернення протоколу про адміністративне правопорушення на доопрацювання. Також додатковими важливими підставами, є:
По-перше, факт управління транспортним засобом на момент події, ні чим не підтверджується, окрім як поясненням однієї людини – громадянина Безручко І.М. 
По-друге, з пояснень свідків вбачається лише той факт, що я відмовився від проходження тесту на алкогольне сп’яніння приладом «Драгер», а не керував транспортним засобом
По-третє, до матеріалів справи не долучено відеозапис з нагрудних камер відеофіксації співробітників поліції, які виїздили на місце пригоди.
Відповідно до ст. 245 КУпАП, завданням провадження в справах про адміністративне правопорушення є: своєчасне, всебічне, повне і об’єктивне з’ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законом, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що спричиняють вчинення адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян в дусі додержання законів, зміцнення законності.
Згідно ст. 256 КУпАП:
«У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі її виявлення); місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; інші відомості, необхідні для вирішення справи. Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі.
Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка притягається до адміністративної відповідальності; при наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами.
У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу, в ньому робиться запис про це. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви свого відмовлення від його підписання.
При складенні протоколу особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснюються його права і обов'язки, передбачені статтею 268 цього Кодексу, про що робиться відмітка у протоколі.»
Відповідно до ст. 280 КУпАП, орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов’язаний з’ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації, трудового колективу, а також з’ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.
Відтак вважаю, що є обґрунтована необхідність повернення протоколу про адміністративне правопорушення серії АП2 № 023074 та його відривної копії для доопрацювання органу, який його склав.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 124, 256, 280, 283 КУпАП, -

Прошу:

1. Повернути протокол про адміністративне правопорушення серії АП2 № 023074 з його відривною копією на доопрацювання.
2. Зобов’язати співробітників поліції провести перевірку факту невідповідності протоколу про адміністративне правопорушення серії АП2 № 023074 з його відривною копією.
3. Зобов’язати співробітників поліції повторно скласти про адміністративне правопорушення у відповідності з нормами КУпАП.
4. Зобов’язати співробітників поліції встановити свідків вказаного адміністративного правопорушення.
5. Зобов’язати співробітників поліції долучити відеозапис з нагрудних камер відеофіксації співробітників поліції, які виїздили на місце пригоди.

Додатки:
1. Копія протоколу про адміністративне правопорушення серії АП2 № 023074;
2. Копія відривної копії протоколу про адміністративне правопорушення серії АП2 № 023074.

«__»______________2016 р.                 ________________    С О.О.

.