Ходатайство об экспертизе документа

До Малиновського районного суду м. Одеси
(Суддя Гарський О.В.)
65033, м. Одеса, вул. Василя Стуса, буд. 1а

Від: Сніцер Олександра Олександровича,
який мешкає за адресою: 65098, м. Одеса, вул. Виїздна, буд. 1
Адреса для листування: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 44, офіс 512

Справа № 521/17740/16-п


Клопотання
про експертизу адміністративного протоколу

У Вашому провадженні знаходиться справа № 521/17740/16-п про адміністративне правопорушення.
16.11.2016 р., ознайомившись з матеріалами справи № 521/17740/16-п, мною було встановлено, що в процесі провадження досудового розгляду факту вказаного адміністративного правопорушення, інспектором роти № 2 батальйону № 3 УПП в м. Одесі ДПП лейтенантом поліції Тростогон М.І., був складений протокол про адміністративне правопорушення серії АП2 № 023074. 
При детальному вивченні оригіналу вказаного протоколу та його копії, яку я отримав, нами було виявлено, що ці документи не є ідентичними, оскільки на оригіналі є дата, час та місце складання протоколу, а на копії цих даних немає, хоча це технічно не можливо.
На підставі викладеного, є обґрунтована необхідність призначити технічну експертизу документів, а саме, протоколу про адміністративне правопорушення серії АП2 № 023074 та його копії.
Згідно ч. 1, 2, та 3 ст. 81 КАС України:
«1. Для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, суд може призначити експертизу.
2. Особи, які беруть участь у справі, мають право подати суду питання, на які потрібна відповідь експерта. Кількість і зміст питань, за якими має бути проведена експертиза, визначаються судом. Суд повинен вмотивувати відхилення питань осіб, які беруть участь у справі.
3. Особи, які беруть участь у справі, мають право просити суд призначити експертизу і доручити її проведення відповідній експертній установі або конкретному експерту. Якщо сторони домовилися про залучення експертами певних осіб, суд повинен призначити їх відповідно до цієї домовленості.»
На підставі викладеного,-

Прошу:

1. Призначити технічну експертизу протоколу про адміністративне правопорушення серії АП2 № 023074 та його копії, та поставити перед експертом Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз, яке розташоване за адресою: 65026, м. Одеса, вул. Ланжеронівська, буд. 21, такі питання:
1.1. Чи належна відривна копія до протоколу про адміністративне правопорушення серії АП2 № 023074 до самого протоколу про адміністративне правопорушення серії АП2 № 023074?
1.2. Чи не піддавались записи у протоколі про адміністративне правопорушення серії АП2 № 023074 змінам шляхом підчищення, дописки, домальовування штрихів?
1.3. Чи не піддавались записи у копії до протоколу про адміністративне правопорушення серії АП2 № 023074 змінам шляхом підчищення, дописки, домальовування штрихів?
1.4. Чи можливі обставини, за яких текст на оригіналі протоколу про адміністративне правопорушення  АП2 № 023074 може не збігатися з його відривною копією, та за яких обставин це можливо? 

«__»._______.2016 р. ____________________   С  О.О.