Клопотання про надання документів підтверджуючих легітимність надання кредиту в іноземній валюті

До Комінтернівського районного суду 
67500, вул. Першотравнева, 51,
смт. Комінтернівське, Одеська обл.

По справі ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» до
Зар Сергія Віталійовича, Змеєва Віктора Семеновича,
Зар Ольги Анатоліївни, Зар Алли Василівни
про стягнення заборгованості за договором про надання споживчого кредиту.
Справа № 504/3400/15-ц
                 
Від відповідача:
Зар Ольги Анатоліївни
Зареєстрований за адресою : Одеська область,
Комінтернівський район, смт Чорноморське, вул. Сонячна, 1/1 
т. 067111111111


Клопотання

У Вас на розгляді  знаходиться цивільна справа № 504/3400/15-ц за позовом ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» до Зар Сергія Віталійовича, Змеєва Віктора Семеновича, Зар Ольги Анатоліївни, Зар Алли Василівни про стягнення заборгованості за договором про надання споживчого кредиту № 16к-291 від 04.04.2008 р.
Позивачем не надано доказів (відповідно до ст. 60 ЦПК України ) підтверджуючих факт законності надання мені споживчого кредиту в іноземній валюті 04.04.2008 року.
Та відповідно до ст. 227 ЦК України правочин юридичної особи, вчинений нею без відповідного дозволу (ліцензії), може бути визнаний судом недійсним.
Відповідно до п. 10  постанови № 5 від 30.03.2012 року Пленуму вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин.» згідно зі статтею 99 Конституції України грошовою одиницею України є гривня. Вказана стаття визначає правовий статус гривні, але не встановлює сферу її обігу, а статтею 192ЦК передбачено, що іноземна валюта може використовуватися в Україні у випадках і в порядку, встановлених законом.
Отже, банк як фінансова установа, отримавши у встановленому законом порядку (статті 19, 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність") банківську та генеральну ліцензії на здійснення валютних операцій або письмовий дозвіл на здійснення операцій із валютними цінностями, який до переоформлення Національним банком України відповідних ліцензій на виконання вимог пункту 1 розділу II Закону України від 15 лютого 2011 року № 3024-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності банків" є генеральною ліцензією на здійснення валютних операцій, має право здійснювати операції з надання кредитів у іноземній валюті (пункт 2 статті 5 Декрету про валютне регулювання). 
Приймаючи до уваги вище викладене,-

Прошу :

Витребувати від Позивача по справі ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» документи підтверджуючи легітимність надання мені споживчого кредиту в іноземний валюті - доларах США на 04.04.2008 року. 

23.04.2016р.                              _________________                                   Зар О.А.