Клопотання про повернення обвинувального акту

До Галицького районного суду м. Львова
(Суддя Стрельбицький В.В.)
79018, м. Львів, вул. Чоловського, буд. 2

Від: Г Олександра Ігоровича,
який мешкає за адресою:
65111, м. Одеса, вул. Добровольського,
буд. 1, кв. 1
т. 050-11111111

Справа № 461/4292/16-к

Клопотання
про повернення обвинувального акту прокурору

Галицьким районним судом м. Львова розглядається кримінальне провадження № 461/4292/16-к  за обвинуваченням К Ярослава Олександровича та Г Тимофія Олександровича у вчиненні відносно мене кримінальних правопорушень.
Відповідно до обвинувального акту К Ярославу Олександровичу та Г Тимофію Олександровичу висунуто обвинувачення у вчиненні ч. 1 ст. 185 КК України та ч. 1 ст. 125 КК України. Однак із встановленням такої правової кваліфікації я не згодний, оскільки вважаю, що в діях даних осіб наявний склад іншого правопорушення – «Напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства (розбій)» ч. 1 ст. 187 КК України.
Ч. 1 ст.  291 КПК України передбачено:
 «1. Обвинувальний акт складається слідчим, після чого затверджується прокурором. Обвинувальний акт може бути складений прокурором, зокрема якщо він не погодиться з обвинувальним актом, що був складений слідчим.
2. Обвинувальний акт має містити такі відомості:
1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;
2) анкетні відомості кожного обвинуваченого (прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, громадянство);
3) анкетні відомості кожного потерпілого (прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, громадянство);
4) прізвище, ім’я, по батькові та займана посада слідчого, прокурора;
5) виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, які прокурор вважає встановленими, правову кваліфікацію кримінального правопорушення з посиланням на положення закону і статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність та формулювання обвинувачення;
6) обставини, які обтяжують чи пом’якшують покарання;
7) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;
7-1) підстави застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, які прокурор вважає встановленими;
8) розмір витрат на залучення експерта (у разі проведення експертизи під час досудового розслідування);
9) дату та місце його складення та затвердження».

Згідно зі ст. 314 КПК України:
«1. Після отримання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру або клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності суд не пізніше п’яти днів з дня його надходження призначає підготовче судове засідання, в яке викликає учасників судового провадження.
2. Підготовче судове засідання відбувається за участю прокурора, обвинуваченого, захисника, потерпілого, його представника та законного представника, цивільного позивача, його представника та законного представника, цивільного відповідача та його представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, згідно з правилами, передбаченими цим Кодексом для судового розгляду. Після виконання вимог, передбаченихстаттями 342-345 цього Кодексу, головуючий з’ясовує в учасників судового провадження їх думку щодо можливості призначення судового розгляду.
3. У підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти такі рішення:
1) затвердити угоду або відмовити в затвердженні угоди та повернути кримінальне провадження прокурору для продовження досудового розслідування в порядку, передбаченому статтями 468-475 цього Кодексу;
2) закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу;
3) повернути обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурору, якщо вони не відповідають вимогам цього Кодексу;
4) направити обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру до відповідного суду для визначення підсудності у випадку встановлення непідсудності кримінального провадження;
5) призначити судовий розгляд на підставі обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.
4. Ухвала про повернення обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру може бути оскаржена в апеляційному порядку».
На підставі викладеного, -

ПРОШУ:

Повернути обвинувальний акт прокурору, оскільки він не відповідає вимогам, передбаченими Кримінально-процесуальним Кодексом України.

«__»______________2016р.           ________________ Г О.І.