Клопотання про проведення судово-біологічної (судово-генетичної) експертизи

До Вінницького міського суду Вінницької області 
21050, м. Вінниця, вул. Грушевського, б. 17

Позивач: Абделмагід Ахмеда,
прож. м.Одеса, вул. Шовкуненка, 111 кв.111
Тел. 067-3111111

Відповідач:Хашем Саід Хамед, прож.
07324,с. Ясногородка, Вишгородського району
Київської області, Вул. Мітова, 1
телефон не відомий

Відповідач: Пориць Юлії Станіславівни
21030, м. Вінниця, вул. В, Порика, б. 11/11
тел. 063-3111111

Відповідач: Ціва Оксана Борисівна, прож.
22308 с. Садове, Літинського району,
Вінницької області, вул. Шевченка, 1
тел. 096-1111111

Третя особа: Служба у справах дітей
Літинської РДА, Вінницької області,
22300, смт. Літин, вул. Соборна, 7
Засоби зв’язку невідомі 

Третя особа:Служба у справах дітей Вінницької
міської ради
21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 50
Тел. (432) 67-13-73, 61-16-82

Третя особа:Відділ державної реєстрації актів
цивільного стану
реєстраційної служби Вінницького міського
управління юстиції у Вінницькій області,
2100,м. Вінниця, вул. Замостянська, 26
Тел. (432) 26-33-93, 26-73-09, 26-30-13


КЛОПОТАННЯ 
про проведення судово-біологічної (судово-генетичної) експертизи

У Вашому провадженні знаходиться цивільна справа за моїм позовом до відповідачівХашемі Саіда Хамеда, Пориць Юлії Станіславівни, Ціва Оксани Борисівни та третіх осіб Служби у справах дітей Літинської РДА,Служби у справах дітей Вінницькоїміської ради, Відділ державної реєстрації актів цивільного стану  про визнання свого батьківства, виключення відомостей про батька з актового запису про народження дитини.
Для встановлення факту схожості біологічного матеріалу конкретної особистості і встановлення родинних зав’язків, а саме вирішення питання про спорідненість  між мною, Абделмагідом Ахмед  та  Пориць Анною Саідівною, як між біологічним батьком та донькою необхідні спеціальні знання в області судової генетики, у зв’язку з чим з’явилася необхідність проведення судово-генетичної експертизи.
Відповідно до ст.10 ЦПК України, «Цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін.
2. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, мають рівні права щодо подання доказів, їх дослідження та доведення перед судом їх переконливості.»
Відповідно ст. 143 ЦПК України, для з’ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, суд призначає судову експертизу. Особи, які беруть участь у справі, мають право подати суду питання, на які потрібна відповідь експерта. Остаточне коло цих питань встановлюється судом в ухвалі.
4. Особи, які беруть участь у справі, мають право просити суд провести експертизу у відповідній судово-експертній установі, доручити її конкретному експерту, заявляти відвід експерту, давати пояснення експерту, знайомитися з висновком експерта, просити суд призначити повторну, додаткову, комісійну або комплексну експертизу.

 Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 143,144 ЦПК України,-

ПРОШУ:

1. Призначити цивільній справі  за моїм позовом до відповідачів Хашемі Саіда Хамеда,  Пориць Юлії Станіславівни, Ціва Оксани Борисівни та третіх осіб Служби у справах дітей Літинської РДА, Служби у справах дітей Вінницької міської ради, Відділ державної реєстрації актів цивільного стану  про визнання свого батьківства, виключення відомостей про батька з актового запису про народження дитини судово- генетичну експертизу, проведення якої доручити судово-експертній установі  НДЕКЦ при УМВС України в Вінницькій області, що розташована за  адресою:21010, м. Вінниця, вул. Василя Порика, 8.
2. На розгляд та  вирішення експерта поставити наступні запитання:
2.1.Чи наявне кровне споріднення між Абделмагідом Ахмед та Пориць Анною Саідівною , матір’ю якого є Пориць Юлія Станіславівна?
2.2.Якщо так то, чи являється Абделмагід Ахмед біологічним батьком Пориць Анни Саідівни на підставі проведеної судово-генетичної експертизи?
3. Оплату гарантую.«___»_____________2016 р.                    Абделмагід А.