Клопотання про проведення судово-економічної експертизи

До Київського районного суду м. Одеси
(Судді Васильків О.В.)
65080, м. Одеса, вул. Варненська, 3б,

По справі ПАТ «УкрСиббанк» до Шї Олени Миколаївни,
Ш Олександра Олексійовича
про стягнення заборгованості за кредитним договором,
процентів нарахованих за користування кредитом та пені

Справа № 520/11488/16-ц


Від відповідача:
Ш Олени Миколаївни
місце проживання:  65113 м. Одеса,
просп. Ак. Глушка, буд.1, кв.1
дата народження: 01.07.1978 року
ідентифікаційний номер: 111111111111
тел: 061111111111

Клопотання

На розгляді Київського районного суду м. Одеси  знаходиться цивільна справа № 520/11488/16-ц за позовом ПАТ «УкрСиббанк» до Ш Олени Миколаївни, Ш Олександра Олексійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором № 11187769000 (транш № 11430978000 від 24 травня 2011 року) від 24  липня 2007 року, процентів нарахованих за користування кредитом та пені.
Відповідно ст. 27 ЦПК України, особи, які беруть участь у справі, мають право знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії з документів, долучених до справи, одержувати копії рішень, ухвал, брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, а також свідкам, експертам, спеціалістам, заявляти клопотання та відводи, давати усні та письмові пояснення судові, подавати свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб, користуватися правовою допомогою, знайомитися з журналом судового засідання, знімати з нього копії та подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, прослуховувати запис фіксування судового засідання технічними засобами, робити з нього копії, подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, оскаржувати рішення і ухвали суду, користуватися іншими процесуальними правами, встановленими законом.
2. Особи, які беруть участь у справі позовного провадження, для підтвердження своїх вимог або заперечень зобов'язані подати усі наявні у них докази до або під час попереднього судового засідання, а якщо попереднє судове засідання у справі не проводиться - до початку розгляду справи по суті.
3. Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно здійснювати свої процесуальні права і виконувати процесуальні обов'язки.
Відповідно ст. 60 ЦПК України,  кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених статтею 61 цього Кодексу.
В зв’язку з вищевикладеним, керуючись ст. ст. 27,53,60 ЦПК України,-

ПРОШУ СУД:

Для всебічного та об’єктивного розгляду справи призначити у справі судово-економічну експертизу, на вирішення якої поставити наступні питання:
Чи є законним надання Ширикаловій Олені Миколаївні з боку «УкрСиббанк»  споживчого кредиту№11187769000 (транш № 11430978000 від 24 травня 2011 року) від 24  липня 2007 року?
Якими є реальна процентна ставка та абсолютне значення подорожчання кредиту за договором № 11187769000 (транш № 11430978000 від 24 травня 2011 року) від 24  липня 2007 року, на момент укладення договору та при виконанні розрахунку платежів в національній валюті України (згідно постанови правління НБУ №168 від 10.05.2007р.), виходячи з офіційного курсу НБУ гривні до долара США, за період з 24.07.2007 року  по 25.10.2016 року (час звернення до суду), з застосуванням в наступних періодах офіційного курсу долара США станом на поточну дату?
Чи відповідають розраховані реальна процентна ставка і абсолютне значення подорожчання кредиту на момент укладення договору та при виконанні розрахунку в національній валюті України, виходячи з фактичного курсу НБУ гривні до долара США, за періодз 24.07.2007 року  по 25.10.2016 року (час звернення до суду), з застосуванням в наступних періодах офіційного курсу долара США станом на поточну дату, - даним, зазначеним в договорі№ 11187769000 (транш № 11430978000 від 24 травня 2011 року) від 24  липня 2007 року?
Який розмір складає документально обґрунтований щомісячний платіж в перерахунку доларів США на Гривні (в т.ч. за кредитом, процентами, комісією, страховими та іншими платежами), згідно умов зазначених на момент укладення кредитного договору № 11187769000 (транш № 11430978000 від 24 травня 2011 року) від 24  липня 2007 року, та з урахуванням фактичного курсу НБУ по відношенню до долара США за період з 24.07.2007 року  по 25.10.2016 рокуз застосуванням в наступних періодах офіційного курсу долара США станом на поточну дату?
Чи обґрунтовано нормативно та документально виконано ПАТ «УкрСиббанк» оформлення з надання кредиту по договору № 11187769000 (транш № 11430978000 від 24 травня 2011 року) від 24  липня 2007 року?
Чи змінювалася процентна ставка за кредитним договором№ 11187769000 (транш № 11430978000 від 24 травня 2011 року) від 24 липня 2007 року за період з 24.07.2007 року  по 25.10.2016 року (час звернення до суду) та на який відсоток?
Якщо так, то чи законно змінювалась вказана процентна ставка за кредитним договором№ 11187769000 (транш № 11430978000 від 24 травня 2011 року) від 24  липня 2007 року за період з 24.07.2007 року  по 25.10.2016 року (час звернення до суду)у відповідності до законодавства України діючого на час зміни процентної ставки?
Яка дійсна сума заборгованості відповідно до бухгалтерського обліку в банку по даному кредитному договору № 11187769000 (транш № 11430978000 від 24 травня 2011 року) від 24  липня 2007 року?
Чи існує суперечність між нормами бухгалтерського обліку в банках України та умовами кредитного договору № 11187769000 (транш № 11430978000 від 24 травня 2011 року) від 24  липня 2007 року?
Чи правильно ведеться бухгалтерський облік в банку по кредитній справі № 11187769000 (транш № 11430978000 від 24 травня 2011 року) від 24  липня 2007 року?

Проведення експертизи доручити експертам «Київської незалежної судово-експертної установи», яка знаходиться за адресою: 04050, м. Київ, вул. Миколи Пимоненка 5.
Витрати, пов’язані із проведенням експертизи, покласти на мене.

___.10.2016р.                              _________________Ш О.М.