Клопотання про відшкодування шкоди при накладенні адміністративного стягнення

До Ширяївського районного суду Одеської області 
(Судді Николайчук В.О.)

Від: Ордова Артема Володимировича,
м. Одеса, вул. Фурманова, 1

Справа № 522/23421/15-п


Клопотання
про розгляд питання щодо відшкодування майнової шкоди при вирішені питання про накладення стягнення за адміністративне  правопорушення

У Вашому провадженні знаходиться справа № 522/23421/15-п про адміністративне правопорушення у відношенні Яриловця Анатолія Федотовича, за ознаками в його діях складу адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 124 КУпАП.
В результаті вказаного правопорушення мені було заподіяно майнову шкоду, а саме згідно Висновку № 6306 експертного автотоварознавчого дослідження з визначення суми матеріального збитку, заподіяного власникові КТЗ від 12.11.2015р. - вартість матеріального збитку, заподіяного мені в результаті адміністративного правопорушення становить 68230 гривень 11 копійок.
Мною було оплачено вартість проведення експертного автотоварознавчого дослідження з визначення суми матеріального збитку, заподіяного власникові КТЗ, яка згідно Акту № 6306 здачі-приймання висновку судового експерта від 26.10.2015р., яка становить 2211 гривень 84 копійки.
У зв’язку з необхідністю належного захисту своїх прав мною було укладено договір про надання адвокатських послуг та оплатити адвокатський гонорар у розмірі 6000 гривень. Це підтверджується Додатком № 1до договору № 23/1 від 26.01.2016р. про надання адвокатських послуг; Розрахунком витрат на правову допомогу адвоката Зачепіло О.В. та квитанцією до прибуткового касового ордера № 23/16 від 26.01.2016р.
У зв’язку з необхідністю приїздити на судове засідання я був змушений понести транспортні витрати. Я проживаю за адресою: м. Одеса, вул. Фурмана, 1. До суду я приїздив на своєму автомобілі LEXUS GX 460. За інформацією з офіційного сайту LEXUS в Україні (http://kyiv-west.lexus.ua/ru/models/gx/characteristics) суміжний розхід палива мого автомобіля становить 12,8 літрів на 100 км. Згідно картографічних даних сайту Google Карти відстань від мого дому до смт Ширяєво становить 121 км. Вартість палива згідно квитанції ПП «ОККО-НАВТОПРОДУКТ» АЗС № ОД24 м. Одеса, вул. Краснова, 3б ПН 366703613065, ФН 1302005955, вартість 1 літру купленого мною палива складає 21 гривня 99 копійок. Мною було затрачено 15, 49 літрів палива в одну сторону (30,98 літрів в дві сторони). Таким чином, загальний збиток, пов'язаний з приїздити на судове засідання становить 681 гривня 25 копійок за одну поїздку. У зв’язку з тим, що я двічі приїздив до суду на своєму автомобілі на розгляд цієї справи, мною було потрачено 1362 гривні 50 копійок.
Згідно ч. 1 ст. 40 КУпАП «Якщо у результаті вчинення адміністративного правопорушення заподіяно майнову шкоду громадянинові, підприємству, установі або організації, то адміністративна комісія, виконавчий орган сільської, селищної, міської ради під час вирішення питання про накладення стягнення за адміністративне правопорушення має право одночасно вирішити питання про відшкодування винним майнової шкоди, якщо її сума не перевищує двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а суддя районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду - незалежно від розміру шкоди, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.»
Згідно ч. 2 ст. 269 КУпАП «Потерпілий має  право  знайомитися  з  матеріалами  справи, заявляти  клопотання,  при  розгляді справи користуватися правовою допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має  право  на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної    особи,    оскаржувати   постанову   по   справі   про адміністративне правопорушення.».
Згідно ст. 280 КУпАП  «Орган  (посадова особа)    при    розгляді    справи    про адміністративне правопорушення  зобов'язаний  з'ясувати:  чи  було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини,  що  пом'якшують  і   обтяжують   відповідальність,  чи заподіяно майнову шкоду, чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації, трудового  колективу,  а  також з'ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.».
Згідно ч. 3 ст. 283 КУпАП  «Якщо  при  вирішенні  питання  про  накладення  стягнення  за адміністративне  правопорушення  органами  (посадовими   особами), переліченими у пунктах 1-4 статті  213  цього  Кодексу,  одночасно вирішується питання про відшкодування винним майнової шкоди, то  в постанові  по  справі  зазначаються  розмір  шкоди,  що   підлягає стягненню, порядок і строк її відшкодування.»
Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 329 КУпАП  «Постанова по  справі  про  адміністративне  правопорушення  в 
частині  відшкодування  майнової  шкоди  виконується  в   порядку, встановленому цим Кодексом та іншими законами України. 
     Постанова по  справі  про  адміністративне  правопорушення  в частині відшкодування майнової шкоди є виконавчим документом.»
Згідно ч. 1 ст. 275 КУпАП «Потерпілим, свідкам, експертам і перекладачам відшкодовуються у встановленому порядку витрати, що їх вони зазнали  у  зв'язку  з явкою в орган (до посадової особи), в провадженні якого  перебуває справа про адміністративне правопорушення.»
На підставі викладеного, -

Прошу:
1. При вирішені питання про накладення стягнення за адміністративне правопорушення на громадянина Яриловця Анатолія Федотовича по адміністративній справі № 522/23421/15-п, розгляд питання щодо відшкодування мені майнової шкоди;
2. Стягнути з Яриловця Анатолія Федотовича на мою користь 68230 гривень 11 копійок у якості компенсації мені майнової шкоди у наслідок скоєння ним адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 124 КУпАП;
3. Стягнути з Яриловця Анатолія Федотовича на мою користь 2211 гривень 84 копійки у якості компенсації мені збитків пов’язаних з проведенням експертного автотоварознавчого дослідження з визначення суми матеріального збитку, заподіяного власникові КТЗ;
4. Стягнути з Яриловця Анатолія Федотовича на мою користь 6000 гривень у якості компенсації мені збитків пов’язаних з наданням мені правової допомоги;
5. Стягнути з Яриловця Анатолія Федотовича на мою користь 1362 гривні 50 копійок у якості компенсації мені транспортних збитків;
6. В постанові про накладення  стягнення на Яриловця Анатолія Федотовича зазначити розмір  шкоди,  що   підлягає стягненню на мою користь, порядок і строк її відшкодування;
7. Долучити до матеріалів справи додані до клопотання документи.

Додатки:
1. Копія Висновку № 6306 експертного автотоварознавчого дослідження з визначення суми матеріального збитку, заподіяного власникові КТЗ від 12.11.2015р. у 2-х примірниках;
2. Копія Акту № 6306 здачі-приймання висновку судового експерта у 2-х примірниках;
3. Копія Додатку № 1до договору № 23/1 від 26.01.2016р. про надання адвокатських послуг у 2-х примірниках;
4. Копія Розрахунку витрат на правову допомогу адвоката Зачепіло О.В. у 2-х примірниках;
5. Копія квитанції до прибуткового касового ордера № 23/16 від 26.01.2016р. у 2-х примірниках;
6. Копія технічного паспорту на автомобіль Lexus GX 460 у 2-х примірниках;
7. Витяг з сайту http://kyiv-west.lexus.ua про технічні характеристики автомобіля Lexus GX 460 у 2-х примірниках;
8. Витяг з сайту Google Карти щодо картографічних даних у 2-х примірниках;
9. Копія квитанції ПП «ОККО-НАВТОПРОДУКТ» АЗС № ОД24 м. Одеса, вул. Краснова, 3б ПН 366703613065, ФН 1302005955 у 2-х примірниках.

22.02.2016р. _________________ Ордов А.В.