Клопотання про витребування з банку інформаційного листа щодо валютних ризиках

До Київського районного суду м. Одеси
(Судді Васильків О.В.)
65080, м. Одеса, вул. Варненська, 3б, 

По справі ПАТ «УкрСиббанк» до Ш
Олени Миколаївни, Ш Олександра
Олексійовича про стягнення заборгованості
за кредитним договором, процентів нарахованих
за користування кредитом та пені

Справа № 520/11488/16-ц


Від відповідача:
Ш Олени Миколаївни
місце проживання:  65113 м. Одеса,
просп. Ак. Глушка, буд. 1, кв. 1
дата народження: 01.07.1978 року
ідентифікаційний номер: 2111111111119
тел: 0671111111


Клопотання

У Вас на розгляді  знаходиться цивільна справа № 520/11488/16-ц за позовом ПАТ «УкрСиббанк» до Ш Олени Миколаївни, Ш Олександра Олексійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором № 11187769000 (транш № 11430978000 від 24 травня 2011 року) від 24  липня 2007 року, процентів нарахованих за користування кредитом та пені.
Згідно п.п.2.1, 2.2, 2.3 Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту (далі Правила), затверджених Постановою Правління Національного банку України від 10 травня 2007 року за № 168, банки зобов'язані перед укладенням кредитного договору надати споживачу в письмовій формі інформацію про умови кредитування.
Пунктом 2.4 Правил встановлено, що банки зобов'язані отримати письмове підтвердження споживача про ознайомлення з вищенаведеною інформацією.
Згідно п.3.8 Правил у разі надання кредиту в іноземній валюті банки зобов'язані під час укладення кредитного договору:
 попередити споживача, що валютні ризики під час виконання зобов'язань за кредитним договором несе споживач;
Положення ч.2 ст.11 Закону України «Про захист прав споживачів», встановлює обов’язок Банка «перед укладенням договору про надання споживчого кредиту кредитодавець зобов'язаний повідомити споживача у письмовій формі про кредитні умови.
Позивачем не надано доказів про факт ознайомлення мене у письмовій формі з інформацію про умови кредитування, зокрема, з інформаційним листом про валютні ризики під час виконання зобов'язань за кредитним договором.
Відповідно ст. 27 ЦПК України, особи, які беруть участь у справі, мають право знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії з документів, долучених до справи, одержувати копії рішень, ухвал, брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, а також свідкам, експертам, спеціалістам, заявляти клопотання та відводи, давати усні та письмові пояснення судові, подавати свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб, користуватися правовою допомогою, знайомитися з журналом судового засідання, знімати з нього копії та подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, прослуховувати запис фіксування судового засідання технічними засобами, робити з нього копії, подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, оскаржувати рішення і ухвали суду, користуватися іншими процесуальними правами, встановленими законом.
2. Особи, які беруть участь у справі позовного провадження, для підтвердження своїх вимог або заперечень зобов'язані подати усі наявні у них докази до або під час попереднього судового засідання, а якщо попереднє судове засідання у справі не проводиться - до початку розгляду справи по суті.
3. Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно здійснювати свої процесуальні права і виконувати процесуальні обов'язки.
Відповідно ст. 60 ЦПК України,  кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених статтею 61 цього Кодексу.
Згідно з ч. 2 ст. 64 ЦПК України :« 2. Письмові докази, як правило, подаються в оригіналі. Якщо подано копію письмового доказу, суд за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, має право вимагати подання оригіналу».
Керуючись положенням ст.ст. 27, 60, ч.2 ст. 64 ЦПК України, з метою повного та всебічного розгляду справи,-

Прошу :

Витребувати від Позивача по справі ПАТ «УкрСиббанк» документи що підтверджують отримання мною, Ш Оленою Миколаївною інформаційного листа щодо валютних ризиків відносно кредитного договору № 11187769000 (транш № 11430978000 від 24 травня 2011 року) від 24  липня 2007 року з відміткою про ознайомлення.


«___».10.2016р.                              _________________ Ш О.М.