Клопотання про визнання потерпілим

Слідчому  Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області
Хатьонка Ю.С.
65080, м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 15-А

Від адвоката Зачепіло Олександра Вікторовича,
23.08.1985 р.н., українця, громадянина України,
адреса: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 44/512
Індекс: 65012
т. 0508000977 

Кримінальне провадження: 
№ 12016160480000326 від 29.01.2016 р.

Клопотання
про залучення у якості потерпілого

Вами проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160480000326 від 29.01.2016 р.
Внаслідок вказаного кримінального правопорушення мені було завдано моральної шкоди.

Положеннями ч. 1, ч. 2 ст. 55 КПК України передбачено, що потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди.

Права та обов’язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого.

Потерпілому вручається пам'ятка про процесуальні права та обов'язки особою, яка прийняла заяву про вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до викладеного вище та керуючись ст.ст. 55, 56, 221 КПК України,

Прошу:

1. Залучити мене у якості потерпілого до кримінального провадження № 12016160480000326 від 29.01.2016 р.;
2. Надати пам’ятку про ознайомлення з правами у якості потерпілого по кримінальному провадженню;
3. В порядку ст. 221 КПК України надати для ознайомлення матеріали кримінального провадження;
4. Про прийняте рішення по кожному пункту окремо повідомити мене письмово у строки передбачені законом.

«     »_____________20 __ р.                                                                                   Зачепіло О.В.