Клопотання про встановлення особи

Слідчому  Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області
Хатьонка Ю.С.
65080, м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 15-А

Від адвоката Зачепіло Олександра Вікторовича,
23.08.1985 р.н., українця, громадянина України,
адреса: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 44/512
Індекс: 65012
т. 0508000977 

Кримінальне провадження: 
№ 12016160480000326 від 29.01.2016 р.

Клопотання
про встановлення особи представника Гомона О.Є. 

У Вас на розгляді знаходиться кримінальне провадження № 12016160480000326 від 29.01.2016 р. за фактом скоєння відносно мене кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 397 КК України та ч. 1 ст. 398 КК України.
У своїй заяві про вчинення кримінального правопорушення, я зокрема зазначав, що в діях представника Гомона Олега Євгеновича, міститься склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 397 КК України та ч. 1 ст. 398 КК України – погроза або насильство щодо представника особи сукупне з втручанням в діяльність представника особи.
Для підтвердження факту вчинення відносно мене кримінального правопорушення представником Гомона Олега Євгеновича, необхідно встановити його особу.
Частиною 1 ст. 56 КПК України передбачено право потерпілого заявляти клопотання. Згідно із положеннями ч. 1 ст. 220 КПК України, клопотання потерпілого і його представника про виконання будь-яких процесуальних дій слідчий, прокурор зобов’язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав.
Як передбачено ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження. Потерпілий здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.
Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії, відповідно до ч.2 ст. 223 КПК України, є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Слідчою дією, яка повинна бути обов’язково проведена слідчим, на підставі ст. 223 КПК України, для повного, об’єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження – є встановлення особи представника Гомон Олега Євгеновича шляхом витребування матеріалів цивільної справи № 520/11228/15-ц, яка розглядалася суддею Київського районного суду м. Одеси Чаплицьким В.В.
Повідомляю, що я скористуюсь, на підставі ч.3 ст. 93 КПК України та п. 7 ст. 303 КПК України, своїм правом на оскарження до слідчого судді постанови слідчого, у випадку відмови ним у проведенні відповідної перевірки.
З метою захисту моїх прав та всебічного розгляду вказаного кримінального провадження, на підставі статей 56, 93, 220, 223 КПК України, -

ПРОШУ:

1. Встановити особу представника Гомона Олега Євгеновича у цивільній справі № 520/11228/15-ц у проваджені Київського районного суду м. Одеси;
2. Про прийняте рішення повідомити мене письмово у строки передбачені законом.

«     »_____________20 __р.                                                                                  Зачепіло О.В.