Исковое заявление на алименты

До Суворовського районного суду м. Одеси
65003, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, буд. 68

Позивач:    М  Ольга Олександрівна, 
яка проживає за адресою: 
65055, м. Одеса, вул. Авангардна, буд. 1 
тел. 097 1111111111

Відповідач:     М  Борис Сергійович,
який проживає за адресою: 
65055, м. Одеса, вул. Авангардна, буд. 1 
т. 067 111111111


Позовна заява
про стягнення аліментів у твердій грошовій сумі на утримання неповнолітніх дітей

28.09.2007 року між мною, М Ольгою Олександрівною, 16.01.1984 року народження та відповідачем М  Борисом Сергійовичем, 08.10.1985 року народження, було укладено шлюб, який був зареєстрований у Другому відділі реєстрації актів цивільного стану Суворовського районного управління юстиції у м. Одесі, про що було видано свідоцтво № 1-ЖД № 062967.
Від цього шлюбу у нас народилась дві дитини – М  Михайло Борисович, 07.10.2007 року народження, та Мальчев Єгор Борисович, 19.03.2014 року народженя. 
Утримання дітей, надання їм матеріальної допомоги є природним обов’язком батьків, що випливає зі змісту положення ст. 180 Сімейного кодексу України, яке зобов'язує батьків утримувати дітей до досягнення ними повноліття.
Відповідач ухиляється від покладеного на нього обов'язку утримувати свою дитину. 
Я самостійно, власними силами, намагаюся матеріально забезпечити, доглядати та виховувати неповнолітніх дітей, а також виконувати всі інші обов’язки, покладені на мене законом та необхідні для належного утримання наших дітей. 
Відповідно до вимог ст. 183 Сімейного кодексу України, частка заробітку (доходу) матері, батька, яка буде стягуватися як аліменти на дитину, визначається судом. 
Оскільки відповідач працює не офіційно, то відповідно до п. 1 ст. 184 Сімейного кодексу України якщо платник аліментів має нерегулярний, мінливий дохід, частину доходу одержує в натурі, а також за наявності інших обставин, що мають істотне значення, суд за заявою платника або одержувача може визначити розмір аліментів у твердій грошовій сумі. 
Згідно даних з сайту Державної служби статистики України www.ukrstat.gov.ua середньомісячна заробітна плата на території м. Одеси у період з вересня 2015 року по вересень 2016 року становить 4553, 84 грн. ( чотири тисячі п’ятсот п’ятдесят п’ять гривень 84 коп), виходячи з наступного розрахунку:
59 200 грн. - це загальна сума середніх заробітних плат по м. Одеса за період з вересня 2015 по вересень 2016 року (3 953 грн. + 4 234 грн. + 4 208 грн. + 5 154 грн. + 4 265 грн. + 4 249 грн. + 4 473 грн. + 4 428 грн. + 4 592 грн. + 5 104 грн. + 4 966 грн. + 4 761 грн. + 4 813 грн.). 13 міс. – це кількість місяців за які вираховується середня заробітна плата.
Вважаю, що грошові кошти у розмірі 1140,00 грн. (вісімсот п’ять гривень 00 коп.), що становить 25% від 4 553,84 грн (середньої заробітної плати за спірний період), є справедливим розміром аліментів, які має сплачувати Відповідач.
Розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, підлягає індексації згідно з п. 2 cт. 184 Сімейного кодексу. Індексація проводиться згідно із Законом України «Про індексацію грошових доходів населення».
Як мені відомо, аліменти відповідач нікому не платить, стягнень по виконавчим документам з відповідача не проводиться, у шлюб після розлучення зі мною не вступав, інших неповнолітніх дітей, непрацездатних батьків, повнолітніх дочки, сина немає.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 180, 183, 184 СК України, відповідно до ст. ст. 3, 15, 118-120 ЦПК України,-

ПРОШУ:
1. Ухвалити рішення про стягнення аліментів з М  Бориса Сергійовича, 08.10.1985 року народження, що зареєстрований та мешкає за адресою: 65055, м. Одеса, вул. Авангардна, 20, на мою користь на утримання синів– М Михайла Борисовича, 07.10.2007 року народження, та М Євгена Борисовича, 19.03.2014 року народження у розмірі 1140,00 грн (одна тисяча сто сорок гривень 00 коп) щомісячно з урахуванням індексації, починаючи з дня подачі позовної заяви до суду і до досягнення дітьми повноліття.
2. Відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 367 ЦПК України допустити негайне виконання судового рішення в межах суми платежу за один місяць. 
3. Судові витрати покласти на відповідача.

Додатки:
1. Копія позовної заяви.
2. Копія свідоцтва про розірвання шлюбу.
3. Копія свідоцтва про народження М  М.Б.
4. Копія свідоцтва про народження М  Є.Б.
5. Копія паспорту та ідент. коду М  О.О. у 2 прим.
6. Рішення Суворовського районного суду м. Одеси від _______
7. Копія довідки про склад сім’ї.

«___»_________2016 р.                         ________________________                                О.О. М