Исковое заявление о лишении родительских прав

До Приморського районного суду м. Одеси
65029, м. Одеса, вул. Балківська, буд 33

Позивач: С  Ірина Ігорівна,
яка мешкає за адресою:
67400, Одеська область, м. Роздільна, вул. Затишна, буд 1
01111111111

Відповідач: С  Михайло Михайлович
65007 м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд. 1 , кв.1 
(засоби зв’язку невідомі)

Треті особи: Служба у справах дітей Приморської
районної адміністрації м. Одеса
65039, м. Одеса, вул. Канатна, буд 134, 
т. 0482 39 21 29,  0482 39 21 31


Позовна заява
про позбавлення батьківських прав

З відповідачем по справі, С Михайлом Михайловичем, я перебувала в зареєстрованому шлюбі з 03 березня 2012 року.
13 вересня 2012 року у нас народилася донька С Віра Михайлівна, про що Відділом державної реєстрації актів цивільного стану у місті Одесі Одеського міського управління юстиції зроблено відповідний актовий запис № 9007.
У свідоцтві про народження відповідач вказаний як батько.
04 листопада 2013 року Рішенням Роздільнянського районного суду Одеської області шлюб між нами було розірвано.
У період подружнього життя я неодноразово зверталась до поліції з заявами про конфлікти між мною та Відповідачем, С Михайлом Михайловичем, у яких останній був ініціатором та який показував своє грубе ставлення до дитини, а саме: приходив додому у стані алкогольного сп’яніння, висловлювався ненормативною лексикою, влаштовував сварки, що у свою чергу негативно впливало на психічний та емоційний стан нашої доньки.
Станом на теперішній час донька проживає разом зі мною та знаходиться на моєму утриманні. Відповідач самоусунувся від виконання батьківських обов’язків, тривалий час з дитиною не спілкується, матеріальної допомоги не надає, долею дитини та станом здоров’я не цікавиться, участі у її вихованні не приймає.
Відповідно до ч. 4,5 ст. 19 СК України при розгляді судом спорів, зокрема щодо позбавлення та поновлення батьківських прав, обов’язковою є участь органу опіки та піклування. Орган опіки та піклування подає суду письмовий висновок щодо розв’язання спору на підставі відомостей, одержаних у результаті обстеження умов проживання дитини, батьків, а також на підставі інших документів, які стосуються справи.
У відповідності з ч.2 ст.150 Сімейного кодексу України батьки зобов’язані піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток.
Враховуючи те, що відповідач по справі жодним чином не був позбавлений інформації стосовно міста перебування мене та моєї дитини, а з мого боку ніколи не створювалися перешкоди у спілкуванні дитини з ним та прийманні участі батька в вихованні, вищевикладенні обставини свідчать про фактичну можливість, але вольове небажання виконувати відносно дитини батьківські обов’язки, покладені на нього законом.
Згідно з ч.2 ст. 141 СК України, розірвання шлюбу між батьками, окреме проживання їх від дитини не впливає на обсяг їхніх прав та не звільняє від обов’язків щодо дитини. 
У відповідності до ч.2 ст.157 СК України той із батьків, хто проживає окремо від дитини, зобов’язаний брати участь у її вихованні. Нехтування батьківськими обов’язками з боку батька, на мою думку, принижує гідність дитини, а наявність людини, яка юридично має права батька, але фактично залишається чужою людиною, може в подальшому привести до негативних наслідків у житті дитини як з моральної, так і з правової точки зору.
Згідно з ч.4 ст.155 СК України ухилення кого-небудь із батьків від виконання батьківських обов’язків є підставою для покладення на них відповідальності, встановленої законом.
Стаття 164 СК України містить перелік підстав для застосування до винної особи такого виду відповідальності як позбавлення батьківських прав.
Так, за вимогами пункту другого частини першої вказаної статті СК України батько може бути позбавлений батьківських прав, якщо він ухиляються від виконання своїх обов'язків по вихованню дитини.
Відповідно до п. 16 постанови Пленуму Верховного Суду України від 30 березня 2007 року за № 3 «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав» ухилення батьків від виконання своїх обов'язків має місце, коли вони не піклуються про фізичний і духовний розвиток дитини, її навчання, підготовку до самостійного життя, зокрема: не забезпечують необхідного харчування, медичного догляду, лікування дитини, що негативно впливає на її фізичний розвиток як складову виховання; не спілкуються з дитиною в обсязі, необхідному для її нормального самоусвідомлення; не надають дитині доступу до культурних та інших духовних цінностей; не сприяють засвоєнню нею загальновизнаних норм моралі; не виявляють інтересу до її внутрішнього світу; не створюють умов для отримання нею освіти.
З урахуванням викладеного, можливо зробити висновок, що відповідач ухиляється від виконання своїх обов’язків по вихованню доньки С  Віри Михайлівни, 13 вересня 2012 року народження, в зв’язку з чим я вважаю, що є всі підстави позбавити відповідача батьківських прав відносно доньки Віри.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 3, 27, 109, 118 – 120 ЦПК України, ст.ст. 19, 141, 150, 155, 157, 164, СК України, постановою Пленуму Верховного Суду України від 30 березня 2007 року № 3 «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав»,-

ПРОШУ:

1. Позбавити С Михайла Михайловича батьківських прав відносно малолітньої дочки С Віри Михайлівни, 13 вересня 2012 року народження.
2. На попередньому судовому засіданні витребувати з Головного Управління Національної поліції в Одеській області наступну інформацію:
- Чи зверталась С  Ірина Ігорівна до поліції з заявами про конфлікти зі С  Михайлом Михайловичем?;
- Зазначити кількість вищевказаних заяв, номери цих заяв з датою звернення, та зазначити результати розгляду цих заяв;
- Чи притягався С Михайло Михайлович 24.11.1983 року народження до адміністративної та/або кримінальної відповідальності за вчинення адміністративного та/або кримінального правопорушення.
3.Покласти на відповідача судові витрати.

Додатки:
1. Копія позовної заяви у 2-х примірниках;
2. Квитанція про оплату суми судового збору;
3. Копія квитанції про оплату суми судового збору у 2-х примірниках;
3. Копія паспорту С І. І. у 3-х примірниках;
4. Копія свідоцтва про народження C В.М. у 3-х примірниках;
5. Копія Рішення Роздільнянського районного суду Одеської області у 3-х примірниках;
6. Клопотання про витребування доказів;
7. Копія клопотання про витребування доказів у 2-х примірниках.


«__»________ року                                                 ______________                                                  С  І.І.