Исковое заявление о признании права собственности по приобретательной давности

До Малиновського районного суду м. Одеси
65033, м. Одеса, вул. Стуса, буд 1А 

Позивач: Г Анастасія Валеріївна
адреса: 65017, Одеська обл. м. Одеса,
вул. Шота Руставелі, буд. 1, кв.1
Засоби зв’язку: 068 11111111

Відповідач: Малиновська районна адміністрація
Одеської міської ради
адреса: 65078, м. Одеса, вул. Ген. Петрова, буд. 22
Засоби зв’язку: 749 89 00

Третя особа: Орган опіки та піклування Малиновської
районної адміністрації Одеської міської ради
адреса: 65078, м. Одеса, вул. Ген. Петрова, буд. 22
Засоби зв’язку: 749 89 00


ПОЗОВНА ЗАЯВА
про визнання права власності на житло за набувальною давністю

Я, Г (дівоче прізвище М) Анастасія Валеріївна, 28.06.1988 року народження є донькою М Лілії Іванівни, 1968 року народження та М Валерія Степановича.
Наша сім’я у складі чотирьох осіб, а саме: М Валерія Степановича (батька), Мельник Лілії Іванівни (матері) мене та моєї сестри М Марини Валеріївни проживали за адресою: Одеська обл., м. Іллічівськ, с. Малодолинське, вул. Леніна, буд. 1, кв. 1, що не належало нам на праві власності, а перебувало на балансі завгоспа «Трофімова» при підприємстві на якому раніше працював мій батько.
Мій батько, М Валерій Степанович, перебуваючи у трудових відносинах на підприємстві «Краян», з 1997 року на підставі усної домовленості з керівництвом КП ДЄЗ «Черьомушки» (місцерозташування: 65-78, м. Одеса, вул. Гайдара, 38 а) нам було надано у користування квартиру № 1, за адресою: м. Одеса, вул. Шота Руставелі, буд. 1.
Вищезазначене приміщення було без ремонту, загромаджена побутовим сміттям, та не підлягала використанню в якості місця проживання. У зв’язку з тим, що наша сім’я не мала іншого власного житла, за власний кошт було здійснено капітальний ремонт вказаного приміщення, відбудовано частину зруйнованих стін. 
Згідно розділу 10 технічного висновку Приватного підприємства «Відкриття», конструктивні та планувальні рішення відповідають вимогам ДБН В.2.2- 2005 (Житлові будівлі, Основні положення), ДБН В.1.1-7, СНіП 20201, СНіП 2.03.01, СНіПП-22, СНіПП-23, СНіПП-25 можливе подальше використовування обстеженої будівлі в якості житлової самостійної квартири. Пожежна безпека основних несучих на огороджуючи конструктивних елементів обстеженої квартири відповідає вимогам передбаченим законодавства.
У технічному паспорті квартири №  1  в житловому будинку № 1 по вул. Шота Руставелі, м. Одеса виготовленому КП «Одеським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації об’єктів нерухомості»  та за участі комісії дільниці № 7 КП ЖКС «Черьомушки» за станом на 20.02.2007 року, у якому зазначено, що користувачем вказаної квартири є моя мати, М Лілія Іванівна, 20.04.1968 року народження та у вказаній квартирі проживає наша сім’я у складі чотирьох осіб. 
Цей факт підтверджується копією технічного паспорту КП «Одеським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації об’єктів нерухомості»  за станом на 20.02.2007 року.
У 2013 році, мій батько М Валерій Степанович помер, що підтверджується свідоцтвом про смерть І-ЖД № 356766 від 02.12.2013 року, та  наша сім’я втратила годувальника
Цей факт підтверджується копією свідоцтва про смерть, яке додана до матеріалів справи.
За час проживання у вказаній квартирі у мене народилось двоє дітей, донька Г Аліна Олександрівна, 12.07.2007 року народження та син - Г Дмитро Олександрович, 29.04.2015 року народження. За останні роки моя мати, Мельник Лілія Іванівна перенесла декілька операцій, та не має фізичної можливості працювати, я з моменту народження моєї дитини перебуваю у декретній відпустці для догляду за дитиною. У нас немає іншого місця проживання, та фінансова можливість придбати самостійно житло також відсутня.
Цей факт підтверджується копією свідоцтва про народження, яке додана до матеріалів справи.
Починаючи з 1997 року та до теперішнього часу, моя сім’я оплачувала усі комунальні платежі за споживані води, електроенергії,  газопостачання, вивіз сміття. Проводила поточні ремонтні роботи для підтримки вказаної квартири у відповідному стані.
Наголошую, що протягом майже 20 років наша сім’я забезпечувала схоронність та придатний стан для проживання у вказаній квартирі.   
Цей факт підтверджується копіями квитанцій про сплату комунальних платежів, що додані до матеріалів справи.
Враховуючи вищезазначені обставини, я вважаю, що у зв’язку із добросовісним, безперервним володінням чужим майном, у мене виникло право власності на вказаний об’єкт нерухомого майна за набувальною давністю у порядку ст. 344 Цивільного кодексу України.
Статтею 16 ЦК України передбачено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Способами захисту цивільних прав та інтересів може бути, зокрема, визнання права; припинення дії, яка порушує право.
Відповідно ст. 344 ЦК України, особа, яка добросовісно заволоділа чужим майном і продовжує відкрито, безперервно володіти нерухомим майном протягом десяти років або рухомим майном - протягом п'яти років, набуває право власності на це майно (набувальна давність), якщо інше не встановлено цим Кодексом.
Право власності на нерухоме майно, що підлягає державній реєстрації, виникає за набувальною давністю з моменту державної реєстрації.
Відповідно п. 13 Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду з розгляду кримінальних та цивільних справ «Про судову практику в справах про захист права власності та інших речових прав» № 5 від 07.02.2014 року: «можливість пред'явлення до суду позову про визнання права власності за набувальною давністю випливає з положень статей 15, 16 ЦК, а також частини четвертої статті 344 ЦК, згідно з якими захист цивільних прав здійснюється судом шляхом визнання права. У зв'язку з цим особа, яка заявляє про давність володіння і вважає, що у неї є всі законні підстави бути визнаною власником майна за набувальною давністю, має право звернутися до суду з позовом про визнання за нею права власності.»
Відповідно до ч.2 ст. 344 ЦК України, особа, яка заявляє про давність володіння, може приєднати до часу свого володіння увесь час, протягом якого цим майном володіла особа, чиїм спадкоємцем (правонаступником) вона є.
Звертаю увагу суду, що з початку 1997 року моя сім’я проживаючи у квартирі, та безперервно, відкрито і добросовісно оплачував усі комунальні платежі за електроенергію, газ, водопостачання, вивіз сміття та несу інші витрати  для забезпечення нормального існування та схоронності вказаної квартири. 
Я володію вказаною квартирою відкрито, ніяких дій для приховування цього факту я не здійснюю, усі сусіди зі мною знайомі та підтвердять факт мого проживання.
Цей факт підтверджується копіями квитанцій про оплату комунальних платежів, що додані до матеріалів справи.
Варто зазначити, що під час життя у вказаній квартирі я та моя мати не одноразово проводив косметичний ремонт житла.
Відповідно до роз’яснень , що містяться в листі № 24-150/0/4-13 від 28 січня 2013 року “Про практику застосування судами законодавства під час розгляду цивільних справ про захист права власності та інших речових прав” Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, зокрема, зазначено, що для набуття права власності на нерухоме майно, транспортні засоби, цінні папери перебігу строку набувальної давності недостатньо. Умови набувальної давності підтверджуються судовим рішенням. Давнішній володілець повинен довести факти добросовісності, відкритості, безперервності і тривалості свого володіння.
Відповідно до абзацу 2 п.9 Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про судову практику в справах про захист права власності та інших речових прав» № 5 від 07.02.2014 року при вирішенні спорів, пов'язаних із набуттям права власності за набувальною давністю, суди повинні враховувати, зокрема, таке:
- володіння є добросовісним, якщо особа при заволодінні чужим майном не знала і не могла знати про відсутність у неї підстав для набуття права власності;
Починаючи з 1997 року наша сім’я проживає у квартирі № 6 за адресою: м. Одеса, вул. Шота Руставелі, буд. 1., добросовісно виконуючи усі обов’язки по сплаті комунальних платежів, вели домашнє господарство та дружно спілкувались  з сусідами.
- володіння визнається відкритим, якщо особа не приховувала факт знаходження майна в її володінні. Вжиття звичайних заходів щодо забезпечення охорони майна не свідчить про приховування цього майна;
- володіння визнається безперервним, якщо воно не переривалось протягом всього строку набувальної давності. 
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 344 ЦК України право власності на нерухоме майно за набувальною давністю набувається за рішенням суду.
 Відповідно до ч.1 ст.328 ЦК України право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів.
Звертаю увагу Суду, що у вказаній квартирі я проживаю разом із своїми малолітніми дітьми, Г Аліною, якій виповнилось 9 років та сином, Г Дмитром, якому тільки 2 рочки та він ще зовсім немовля.
  Згідно ст. 18 Закону України «Про охорону дитинства»
«Право дитини на житло»
Держава забезпечує   право   дитини  на  проживання  в  таких санітарно-гігієнічних та побутових умовах, що не завдають шкоди її фізичному та розумовому розвитку. 
Діти -  члени  сім'ї  наймача  або власника жилого приміщення мають право користуватися займаним приміщенням нарівні з власником або наймачем. 
Згідно ст. 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей»
«Захист прав та інтересів дітей під час вчинення правочинів щодо житлових приміщень
1. Держава охороняє і захищає права та інтереси дітей під час вчинення правочинів щодо нерухомого майна.
2. Неприпустиме  зменшення  або  обмеження  прав та інтересів дітей під час вчинення будь-яких правочинів щодо жилих приміщень.
3. Органи   опіки  та  піклування  здійснюють  контроль  за дотриманням батьками та особами, які їх замінюють, житлових прав і охоронюваних законом інтересів дітей відповідно до закону.
4. Для  вчинення будь-яких правочинів щодо нерухомого майна, право  власності  на  яке  або право користування яким мають діти, необхідний попередній  дозвіл  органів  опіки  та  піклування, що надається  відповідно  до закону.  Посадові особи органів опіки та піклування несуть персональну відповідальність за захист  прав  та інтересів  дітей  при  наданні дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, яке належить дітям.»
Права дітей також гарантовані ст. 16 Конвенція ООН про права дитини від 20.11.1989року, жодна дитина не може бути об'єктом свавільного або незаконного втручання в здійснення її права на особисте і сімейне життя, недоторканність житла, таємницю кореспонденції або незаконного посягання на її честь і гідність.
Статтею 27 Конвенції передбачено, держави-учасниці відповідно до національних умов і в межах своїх можливостей вживають необхідних заходів щодо надання допомоги батькам та іншим особам, які виховують дітей, у здійсненні цього права і у випадку необхідності надають матеріальну допомогу і підтримують програми, особливо щодо забезпечення дитини харчуванням, одягом і житлом.

 Підсудність
Відповідно  до ч. 1 ст. 114 ЦПК України: «позови, що виникають з приводу нерухомого майна, пред'являються за місцезнаходженням майна або основної його частини.»
Керуючись вказаною статтею, я вважаю що подана мною позовна заява повина розглядатись за місцезнаходження майна що розташоване за адресою: : 65017. м. Одеса, вул. Шота Руставелі, буд. 1, кв.1, що за територіальною підсудністю підлягає розгляду у До Малиновському районному суді м. Одеси, що розташований за адресою: 65033, м. Одеса, вул. Стуса, буд 1А

Судовий збір
 Відповідно до ст.4 Закону України « Про судовий збір» ставка сплати судового збору за подання до суду фізичною особою або фізичною особою – підприємцем – 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру мінімальної заробітної плати  та не  більше 5 розмірів мінімальних заробітної плати.

З урахуванням всього вищевикладеного та у відповідності до ст.ст. 16, 119-120 ЦПК України, ст. 344 ЦК України, ст. 124 Конституції України,- 

ПРОШУ:
1. Прийняти мою позовну заяву до розгляду та задовольнити її.
2. Визнати за мною, Г Анастасією Валеріївною, право власності за набувальною давністю на квартиру, розташованою за адресою: 65017, Одеса, вул. Шота Руставелі, буд. 1, кв. 1.
3.Судові витрати, прошу покласти на мене.

Додатки:
1. Копія позовної заяви у 2-му прим.;
2. Квитанція про сплату судового збору;
3. Копія квитанція про сплату судового збору у 3-х прим.;
4. Копія паспорта з відомостями про місце реєстрації проживання у 3-х прим.;
5. Копія технічного паспорту КП «Одеським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації об’єктів нерухомості»  за станом на 20.02.2007 року у 3-х прим;
6. Копія акту обстеження побутових умов від 04.04.2008 року у 3-х прим;
7. Копія оціночного звіту  трьох кімнатної квартири №1426705_07112016_161107-01. у 3-х прим.;
8. Копія свідоцтва про народження Г А.О серії І-ЖД № 286735від 12.07.2007р у 3-х прим;
9. Копія свідоцтва про народження Г Д.О серії І-ЖД № 429255 від 29.04.2015р. у 3-х прим;
10. Копія свідоцтва про смерть М В.С  серії І-ЖД №356766 від 01.12.2013 року. у 3-х прим.;
11. Копія квитанцій про сплату комунальних платежів на___аркушах, у 3-х примірниках.

«___»_____________2016 р.                                                                                          Г А.В.