Исковое заявление о расторжении брака

До Малиновського районного суду м. Одеси
65033, м. Одеса, вул. Василя Стуса, буд. 1а

Позивач:   В Оксана Василівна, 
яка проживає за адресою: 
65000, м. Одеса, вул. Архітекторська, буд. 1, кв. 1 
тел. 097 11111111

Відповідач:   В Роман Петрович,
який проживає за адресою: 
65049, м. Одеса, вул. Палубна, буд. 1, кв.1 Позовна заява
про розірвання шлюбу 

01.06.2007 року між мною, В Оксаною Василівною, 30.09.1972 року народження та В Романом Петровичем, 04.12.1968 року народження, було укладено шлюб, який був зареєстрований у Відділі реєстрації актів цивільного стану Київського районного управління юстиції у м. Одесі, про що було видано свідоцтво № 1-ЖД № 056216.
Від цього шлюбу дітей не маємо.
На протязі останнього року сімейне життя між нами поступово погіршувалося, що в кінцевому результаті призвело до фактичного припинення між нами шлюбних відносин. Кожен з нас має діаметрально протилежні погляди на шлюб, сім’ю. На даний момент ведення між нами спільного господарства та сумісне проживання припинено, та за моїм глибоким переконанням подальшого сенсу підтримувати сімейні відносини немає, хоча чоловік виступає проти розірвання шлюбу. З огляду на ці обставини, ми фактично проживаємо окремо, і даний союз існує лише формально.
Зважаючи на те, що добровільність шлюбу - одна з основних його засад. Шлюб - це сімейний союз, при цьому слово "сімейний" засвідчує, що шлюб створює сім'ю, а слово "союз", підкреслює договірну природу шлюбу, яка зумовлює його добровільний характер.
Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка (ч. 1 ст. 24 СК України). Шлюб припиняється внаслідок його розірвання (ч. 2 ст. 104 СК України). Розірвання шлюбу засвідчує стійкий розлад подружніх стосунків. Позов про розірвання шлюбу може бути пред'явлений одним із подружжя (ч. 1 ст. 110 СК України).
Для поваги до права дружини або чоловіка на пред'явлення вимоги про розірвання шлюбу потрібен прояв другим з подружжя власної гідності, поваги до себе. 
Я як позивач скористалася даним правом та звертаюся до суду з цим позовом і наполягаю на розірванні шлюбу.
Відповідно до п. 10 Постанови Пленуму ВСУ № 11 від 21.12.2007р «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя» проголошена Конституцією України охорона сім'ї державою полягає, зокрема, в тому, що шлюб може бути розірвано в судовому порядку лише за умови, якщо встановлено, що подальше спільне життя подружжя і збереження шлюбу суперечитиме інтересам одного з них чи інтересам їх дітей. Із цією метою суди повинні уникати формалізму при вирішенні позовів про розірвання шлюбу, повно та всебічно з'ясовувати фактичні взаємини подружжя, дійсні причини позову про розірвання шлюбу, враховувати наявність малолітньої дитини, дитини-інваліда та інші обставини життя подружжя, забезпечувати участь у судовому засіданні, як правило, обох сторін, вживати заходів до примирення подружжя.
Також вважаю, що надання строку на примирення не виправить стан наших шлюбних відносин, оскільки вказані вище обставини продовжуються протягом тривалого часу, а спроби примирення між нами в минулому не принесли жодних результатів. Тому, це лише погіршить стан моїх відносин з моїм чоловіком та продовжить їх перебіг в часі.
Майновий спір маю, але буду вирішувати його в рамках іншого судочинства.
Відповідно до вимог п.3 ч.4 ст. 4 Закону України «Про судовий збір»: 
«Розміри ставок судового збору: 3)про розірвання шлюбу -0,4 розміру мінімальної заробітної плати.»
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 15, 118, 119, 120 ЦПК України,-

ПРОШУ:

1. Прийняти позовну заяву до свого розгляду та відкрити провадження по справі.
2. Розірвати шлюб між мною та Відповідачем, В  Романом Петровичем, який було зареєстровано у Відділі реєстрації актіа цивільного стану Київського районного управління юстиції у м. Одесі 01.06.2007

Додатки:
1. Оригінал свідоцтва про шлюб № 1-ЖД №056216.
2. Копія свідоцтва про шлюб.
3. Копія паспорту та ідент. коду Волковської О.В. у 2 прим.
4. Квитанції про сплату судового збору.
5. Копія квитанції про сплату судового збору.
6. Копія позовної заяви.«__»__________2016 р.                                   ___________________                            О.В. В