Исковое заявление о разделе имущества при разводе

До Малиновського районного суду м. Одеси
65033, м. Одеса, вул. Василя Стуса, буд. 1а

Позивач:      В Оксана Василівна, 
яка проживає за адресою: 65000, м. Одеса,
вул. Архітекторська, буд. 1, кв. 1
тел. 097 11111111

Відповідач:       В Роман Петрович,
який проживає за адресою: 65049,
м. Одеса, вул. Палубна, буд. 1, кв.1 
Засіб зв’язку відсутній

Третя особа:     ПАТ «КредоБанк» у м. Одесі
код Банку 325365
код ЄДРПОУ 09807862
65011, м. Одеса, вул. Катерининська, буд 89
Засіб зв’язку відсутній

Ціна позову – 90 000 тис.

Позовна заява
про поділ майна 

01.06.2007 року між мною, В  Оксаною Василівною, 30.09.1972 року народження та Відповідачем В  Романом Петровичем, 04.12.1968 року народження, було укладено шлюб, який був зареєстрований у Відділі реєстрації актів цивільного стану Київського районного управління юстиції у м. Одесі, про що було видано свідоцтво № 1-ЖД № 056216.
На даний момент шлюбні відносини у нас припинилися, а також я подала до суду позов про розірвання шлюбу.
19.06.2015 між ПАТ«КредоБанк» та Відповідачем був укладений кредитний договір № 5969.15.00.2329 на отримання грошових коштів для купівлі атомобілю «CHERY TIGGO» р/н «ВН7820ЕІ» дата випуску 2014 рік. Згідно Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу CXT 118473, яке видано Цетральним ДАІ 5102 від 18.06.2015 р., автомобіль зареєстрован на ім’я Відповідача.
Я виступаю у даних кредитних відносинах Поручителем та несу солідарну відповідальність з Відповідачем згідно Договору поруки № 5969.15.00.2329/S-1, який укладено між мною та ПАТ «КредоБанк» 19.06.2015.
У зв’язку із наявністю спору про поділ майна звертаюсь до суду із вимогою про поділ вищезазначеного майна та визнання за мною права власності на його частину.
Відповідно до ст. 60 СК України майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності.
На підставі ч. 3 ст. 61 СК України, якщо одним із подружжя укладено договір в інтересах сім’ї, то гроші, інше майно, у тому числі гонорар, виграш, які були одержані за цим договором, є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя. 
На підставі ст. 69 СК України дружина і чоловік мають право на поділ майна, що належить їм на праві спільної сумісної власності, незалежно від розірвання шлюбу.
Згідно зі ст. 70 СК України в разі поділу майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя, частки майна дружини та чоловіка є рівними, якщо інше не визначено домовленістю між ними або шлюбним договором.
Присудження одному з подружжя грошової компенсації замість його частки у праві спільної сумісної власності на майно, допускається лише за його згодою. Присудження одному з подружжя грошової компенсації можливе за  умови  попереднього  внесення  другим  із подружжя відповідної грошової суми на депозитний рахунок суду.
Як роз’яснив Пленум Верховного Суду України в постанові від 21 грудня 2007 р. Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя» поділ спільного майна подружжя здійснюється за правилами, встановленими статтями 69-72 СК та ст. 372 ЦК. Вартість майна, що підлягає поділу, визначається за погодженням між подружжям, а при недосягненні згоди - виходячи з дійсної його вартості на час розгляду справи.  Вирішуючи питання про поділ майна, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя, суди мають застосовувати положення частин 4, 5 ст. 71 СК щодо обов'язкової згоди одного з подружжя на отримання грошової компенсації та попереднього внесення другим із подружжя відповідної грошової суми на депозитний рахунок суду. За відсутності такої згоди присудження грошової компенсації може мати місце з підстав, передбачених ст. 365 ЦК, за умови звернення подружжя (одного з них) до суду з таким позовом (ст. 11 ЦК) та попереднього внесення на депозитний рахунок суду відповідної грошової суми. У разі коли жоден із подружжя не вчинив таких дій, а неподільні речі не можуть бути реально поділені між ними відповідно до їх часток, суд визнає ідеальні частки подружжя в цьому майні без його реального поділу і залишає майно у їх спільній частковій власності.
Відповідно до п. 24 постанови Пленуму Верховного Суду України "Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя" від 21.12.2007 р. № 11 при поділі майна враховуються також борги подружжя та правовідносини за зобов'язаннями, що виникли в інтересах сім'ї.
Щоб визначити розмір ціни позову та ринкову вартість атомобілю «CHERY TIGGO», дата випуску 2014 рік, я продивилась різні сайти з продажу автомобілів.
Середня ціна даного автомобілю на дату подачі позовної заяв становить 180 000, 00 грн (сто вісімдесят тисяч гривень 00 коп.), про що свідчать скрін-копії з сайтів та наступні розрахунки:
540 000, 00 грн - це сукупна вартість 3х автомобілів моделі «CHERY TIGGO», 2014 року випуску (165 000 грн + 180 000  грн + 195 000 грн). 3 – це кількість автомобілів з яких вираховувалась середня ціна даного автомобілю.
Оскільки я прошу визнати за мною право власності на ½ частину автомобілю, то вважаю, що ціна позову буде складати 90 000, 00 ( дев’яносто тисяч гривень 00 коп.).
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 60, 69-71 СК України, ст. ст. 3, 15, 109, 114, 118-120 ЦПК України,-

ПРОШУ:

1. Прийняти позовну заяву.
2. Поділити спільне майно подружжя, що є об’єктом спільної сумісної власності.
3. Визнати за мною право власності на ½ частину машини в порядку поділу майна, що є об’єктом права спільної власності подружжя.
4. Кредитні зобов’язання (повернення кредиту, сплату відсотків та комісії за користування кредитом) за кредитним договором № 5969.15.00.2329 від 19.06.2016 року, укладеним між ПАТ «КредоБанк» та Відповідачем розділити в рівних частках між мною та Відповідачем.
5. На попередньому судовому засіданні вирішити наступні питання:
- Витребувати з ПАТ «КредоБанк» розрахунок погашення за кредитним договором № 5969.15.00.2329 від 19.06.2016 року, укладеним між ПАТ «КредоБанк» та Відповідачем з інформацією про сукупну вартість кредиту, про суму, яка була фактично погашеною та про суму, яка залишається не погашеною за даним договором.

Додатки:
1. Копія свідоцтва про шлюб.
2. Копія паспорту та ідент. коду В  О.В. у 2 прим.
3. Копія Кредитного договору № 5969.15.00.2329 від 19.06.2016 року.
4. Копія Договору поруки № 5969.15.00.2329/S-1.
5. Копія Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.
6. Квитанції про сплату судового збору.
7. Копія квитанції про сплату судового збору.
8. Копія позовної заяви.

«__»__________2016 р.                              ___________________                     О.В. В