Позовна заява про скасування арешту

До Київського районного суду м. Одеси
65080, м. Одеса, вул. Варненська, буд. 3-б
Позивач: Панас Ганна Григоріївна,
яка мешкає за адресою:
Донецька область, м. Дзержинськ, смт.
Новгородське, вул. Комсомольська, буд. 1

адреса для листування:
65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, б. 44, офіс № 512
засоби зв’язку відсутні

Відповідач: Третя Одеська державна нотаріальна контора,
місцезнаходження: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 11 а
тел. (048) 728-26-53, 705-12-18, 705-12-19

Позовна заява
про скасування арешту

Я, Панас Ганна Григорівна, є спадкоємцем майна Мірошниченка Прокіпа Андрійовича, померлого у лютому 2016 року, що підтверджується свідоцтвом про смерть серії І-ЖД № 443469, актовий запис № 1522, зареєстрований у Відділі державної реєстрації актів цивільного стану у м. Одесі Одеського міського управління юстиції.
Мірошниченко Прокіп Андрійович для мене є рідним дядьком.
При житті, Мірошниченко Прокіп Андрійович, заповів мені все своє майно, та належну йому на праві приватної власності квартиру № 1, в будинку № 1/1 по вул. Фонтанська дорога (колишня вулиця Перекопської дивізії) в м. Одесі. Цей факт підтверджується заповітом від 17 липня  1998 року, реєстр № 2285, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Бучукян М.О.
Після смерті, Мірошниченка Прокіпа Андрійовича, відкрилась спадщина на належне мені майно. Я у належний строк звернулась до нотаріальної контори з заявою про прийняття спадщини, спадкова справа № 89/2016 від 24 лютого 2016 року.
Після закінчення 6 місяців з часу відкриття спадщини, я звернулась до нотаріуса за видачею мені свідоцтва про право на спадщину за заповітом вказану квартиру.
Листом від 16 вересня 2016 року № 3908/ 02-14 Шостої Одеської державної нотаріальної контори мені було відмовлено у видачі свідоцтва про право на спадщину за заповітом на вказану квартиру з підстав виявлення  у Єдиному реєстрі  заборон відчуження об’єктів нерухомого майна від 12 червня 2004 року за № 29488 Третьою Одеською державною нотаріальною конторою на підставі постанови Київського районного суду м. Одеси від 03.06.2004 року. 
Накладений арешт унеможливлює оформлення моїх спадкових прав, в зв’язку з чим я звертаюсь до суду з заявою  про накладання арешту. 
Відповідно до ст. 317 ЦК України, власникові належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном. 
Згідно ст. 319 ЦК України, власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. 
Відповідно до ст. 321 ЦК України  право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.
Статтею 391 ЦК України передбачене право власника майна вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном.
Відповідно до ст. 154 ЦПК України особа,  щодо  якої вжито заходи забезпечення позову без її повідомлення, протягом  п'яти  днів  з дня отримання копії ухвали може  подати  до  суду заяву про їх скасування,  яка розглядається судом протягом двох днів. Суд може  одночасно  з  ухваленням  судового рішення  або після цього постановити ухвалу про скасування заходів забезпечення позову. Заходи забезпечення позову можуть  бути скасовані  судом, який розглядає справу. 
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 3, 15, 154 ЦПК України, -

ПРОШУ:

1.   Зобов’язати Третю Одеську державну нотаріальну контору, місцезнаходження: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 11 а, скасувати арешт на квартиру № 1, в будинку № 1/1 по вул. Фонтанська дорога (колишня вулиця Перекопської дивізії) в м. Одесі, який зареєстрований в Єдиному реєстрі заборон відчуження нерухомого майна за № 29488.
2.    Виключити з Єдиного реєстру заборон відчуження нерухомого майна запис від 12 червня 2004 року за № 29488. про арешт квартири № 1, в будинку № 1/1 по вул. Фонтанська дорога (колишня вулиця Перекопської дивізії) в м. Одесі.

Додатки:
1. Копія паспорту та ідентифікаційного коду Панас Г.Г. у 2-х примірниках;
2. Копія свідоцтва про смерть серія І-ЖД № 443469 від 08.2016 року у 2-х примірниках;
3. Копія заповіту серія ААО № 959853 від 17.07.2008 року у 2-х примірниках;
4. Копія свідоцтва про право власності на житло від 13.08.1993 року № 1071 у 2-х примірниках;
5. Копія листа Шостої Одеської державної нотаріальної контори № 3908/ 02-14 від 16 вересня 2016 року у 2-х примірниках.

«___»____________2016 року        Панас Г.Г.