Позовна заява про стягнення аліментів

До Малиновського районного суду м. Одеси
65033, м. Одеса, вул. В. Стуса, буд. 1 А

Позивач:    Добро Любов Петрівна,
яка проживає за адресою:
м. Одеса, вул. Бреуса,
буд. 1, кв. 1
поштовий індекс 65017 
т. 096-111111111

Відповідач:     Добро Тимофій Володимирович,
який зареєстрований за адресою:
м. Одеса, вул. Бреуса,
буд. 1, кв. 1
поштовий індекс 65017 
Засоби зв’язку невідомі

П О З О В Н А  З А Я В А
про стягнення аліментів

05.03.2014 року між мною, Добро Любов’ю Петрівною, 26.12.1991 року народження та відповідачем Добро Тимофієм Володимировичем, 05.09.1989 року народження, було укладено шлюб, який був зареєстрований у відділі державної реєстрації актів цивільного стану у Приморському районі реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції, про що було складено відповідний актовий запис № 209 та видано свідоцтво № 1-ЖД № 203807.
Від цього шлюбу у нас 09.10.2014 року народився син, Добро Андрій Тимофійович. Мешкаємо ми з відповідачем окремо один від одного, спільне господарство не ведемо. Спільним подружнім  життям ми проживали до початку 2016 року. Малолітня дитина, Добро Андрій Тимофійович проживає разом зі мною.
Документи, які підтверджують даний факт надам до суду пізніше. 
За час проживання окремо чоловік припинив надавати мені матеріальну допомогу на виховання нашої спільної дитини, тому я вимушена  звернутися до суду з заявою  про стягнення аліментів з відповідача. 
Відповідно до п. 17 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 3 від 15.05.2006 року «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів», за відсутності домовленості між батьками про сплату аліментів на дитину той із них, з ким вона проживає, вправі звернутися до суду з відповідним позовом. 
Згідно з ч. 3 ст. 181 СК України аліменти на дитину присуджуються в частці від заробітку (доходу) її матері, батька (ст. 183 цього Кодексу) або в твердій грошовій сумі (ст. 184 СК України) і виплачуються щомісячно.
Вирішуючи питання щодо розміру аліментів, суд повинен ураховувати: стан здоров'я, матеріальне становище дитини і платника аліментів; наявність в останнього інших неповнолітніх дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, повнолітніх дочки, сина; інші обставини, що мають істотне значення.
Розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж зазначений у ч. 2 ст. 182 СК України, тобто не менше 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
Так, позивач інших утриманців  немає, він працездатний, його стан здоров’я дозволяє працювати, а тому вважаю він може сплачувати такий розмір аліментів.
Відповідно до ст. 180 СК України батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття, а у випадках, передбачених статтями 198, 199 цього Кодексу, і своїх повнолітніх дочку, сина.

Судовий збір: 

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір», від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються: позивачі - у справах про стягнення аліментів.
Підсудність:

Вважаю, що моя позовна заява підсудна Малиновському районному суду м. Одеси відповідно до ч. 1 ст. 110 ЦПК України, позови про стягнення аліментів, про визнання батьківства відповідача, позови, що виникають з трудових правовідносин, можуть пред'являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст., 180, 182, 183 СК України, відповідно до ст.ст. 3, 15, 31, 110, 118, 119 ЦПК України,-

ПРОШУ:

Стягнути з Добро Тимофія Володимировича, 05.09.1989 року народження, на користь Добро Любові Петрівни, 26.12.1991 року народження, аліменти на утримання малолітнього сина Добровського Андрія Тимофійовича, 09.10.2014 року народження, в розмірі 25 відсотків  з усіх видів заробітку (доходу), але не менше 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, щомісячно, починаючи із дня пред'явлення цього позову і до досягнення дитиною повноліття.

Додатки:
1. Копія свідоцтва про шлюб № 1-ЖД № 203807 у 2-х прим.
2. Копія паспорту та ідент. коду Добро Л.П. у 2-х прим.
3. Копія паспорту Добро Т.В. у 2-х прим.
4. Копія свідоцтва про народження Добро А.Т. у 2-х прим.
5. Копія позовної заяви у 1-му прим.

«__»__________2016 р.                      ________________________                Добро Л.П.