Позовна заява про стягнення матеріальної та моральної шкоди від ДТП

До Київськогорайонного суду м.Одеси

Позивач: Ващук Дмитро Олексійович
мешк.: м. Одеса вул. Єнісейська
буд. 23
65000,
тел.: 1111111111

Відповідач: Недєлка Олександр Анатольович
мешк.: м. Одеса, вул. Березова буд.44,
65000, тел. 222222222

Ціна позову:17071,46 гривень .Позовна заява
про стягнення матеріальної та моральної шкоди

10.12.2014 року о 17.00 на вул. Люстдорфська дорога біля зупинки трамваю «Перша станція Люстдорфської дороги» в  м. Одесі Недєлка О.А. куруючи автомобілем «Вольво», державний номер ВН 0991 СЕ, не врахував дорожні умови, не витримав безпечну дистанцію, в результаті чого скоїв зіткнення з моїм автомобілем «Кіа» державний номер ВВ 9814 СЕ під керуванням якого знаходився я. В результаті цієї дорожньої- транспортної пригоди мій автомобіль отримав механічні пошкодження .
Постановою судді Київськогорайонного суду м. Одеси від 19.12.2014 року  у справі про адміністративне правопорушення за вказаною ДТП-Недєлку Олександра Анатольовичавизнано винним у скоєні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 124 КУпАП та  його було притягнуто до адміністративної відповідальності.
Діями Недєлка О.А. мені було завдано майнову шкоду у розмірі  2159,46 гривень, що підтверджується висновком № 369/2015 від 19.03.2015 року  автотоварознавчого дослідження мого автомобіля. 
Також мені завдано моральну шкоду яка полягає в порушенні нормальних життєвих зв'язків через неможливість продовження активного громадського життя, а так само в порушенні стосунків з оточуючими мене людьми. Це пов'язано з тим, що я є вимушеним переселенцем оскільки раніше мешкав у м. Луганську та у зв’язку з проведенням антитерористичної операції виїхав з родиною до м. Одеси де мешкаю зараз та вимушений наймати житло у зв’язку з чим ямав намір продати вказаний автомобіль оскільки він був у відмінному стані та мав можливість отримати хороші кошти від його продажу та придбати житло.
Вказаний автомобіль є для мене більше ніж транспортний засіб, я дуже ціную його та вважаю частиною родини, частиною сімейних традицій, тому оберігаю та дбаю про нього. Намір його продати було вимушеним кроком для можливості мати власне житло та не витрачати коштів на оренду житла в якому я мешкаю з родиною і поліпшити вкрай тяжке фінансовестановище нашої родини.
Однак вказана ДТП зруйнувала усі мої плани, автомобіль після дорожньо-транспортної пригоди став «битим» та ніхто не хоче купувати його за вартість яку він коштував до ушкодження. В зв’язку з цим фактом я досі не маю можливості придбати власне житло, втрачаю власні кошти на оренду та змушений приклади багато зусиль для відновлення свого попереднього плану по придбанню житла та здійснення мрії.
Це дуже пригнічує мене та створює для мене душевні страждання, у мене погіршився стан здоров'я, почалась депресія, я погано себе відчуваю, не сплю ночами,стала занижена самооцінка мене як особистості, я втратив віру у справедливість,після вказаної трагедії я веду закритий спосіб життя, рідко виходжу з дому, в мене погіршились відносини з оточуючими мене людьми. Я змушений докладати величезні зусилля для відновлення нормальних життєвих відносин.
Суму компенсації за моральну шкоду я оцінюю у 10000грн.
Також мною з метою відновлення мого порушеного права яке я зазнав у зв’язку з пошкодженням речі були понесені витрати на діагностику пошкодження автомобіля на СТО «ЧП АМВ-Автосервіс» у розмірі 150 гривень, відправлення телеграми відповідачу на участь у огляді ТС при проведенні автотоварознавчого дослідження 62 гривні, проведення автотоварознавчого дослідження 700 гривень, витрати на правову допомогу  які склали 4000 гривень. Усього 4912 гривень.
Загальна сума заподіяної матеріальної шкоди складає 7071,46 гривень (4912+2159,46= 7071,46).
Відповідно до частини 1 статті 12 ЦПК України особа, яка бере участь у справі, має право на правову допомогу, яка надається адвокатами або іншими фахівцями у галузі права в порядку, встановленому законом.
Відповідно до статті 22 Цивільного кодексу України  «Відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди» Особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування.
Збитками є:
1) втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки);
2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).
3. Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі.
4. На вимогу особи, якій завдано шкоди, та відповідно до обставин справи майнова шкода може бути відшкодована і в інший спосіб, зокрема, шкода, завдана майну, може відшкодовуватися в натурі (передання речі того ж роду та тієї ж якості, полагодження пошкодженої речі тощо).
Відповідно статті 23Цивільного кодексу України «Особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав.
2. Моральна шкода полягає:
1) у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я;
2) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких родичів;
3) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку із знищенням чи пошкодженням її майна;
4) у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи.
3. Моральна шкода відшкодовується грішми, іншим майном або в інший спосіб.
Розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення. При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності і справедливості.
4. Моральна шкода відшкодовується незалежно від майнової шкоди, яка підлягає відшкодуванню, та не пов'язана з розміром цього відшкодування.
5. Моральна шкода відшкодовується одноразово, якщо інше не встановлено договором або законом.»
Згідно статті 1166 Цивільного кодексу України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.
Згідно статті 1167 Цивільного кодексу України  моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини, крім випадків, встановлених частиною другою цієї статті.
Згідно статті 1187 Цивільного кодексу України  «Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки». Джерелом підвищеної небезпеки є діяльність, пов'язана з використанням, зберіганням або утриманням транспортних засобів, механізмів та обладнання, використанням, зберіганням хімічних, радіоактивних, вибухо- і вогненебезпечних та інших речовин, утриманням диких звірів, службових собак та собак бійцівських порід тощо, що створює підвищену небезпеку для особи, яка цю діяльність здійснює, та інших осіб.
 Шкода, завдана джерелом підвищеної небезпеки, відшкодовується особою, яка на відповідній правовій підставі (право власності, інше речове право, договір підряду, оренди тощо) володіє транспортним засобом, механізмом, іншим об'єктом, використання, зберігання або утримання якого створює підвищену небезпеку.
 Згідно статті 1192 Цивільного кодексу України  «Способи відшкодування шкоди, завданої майну потерпілого».
 З урахуванням обставин справи суд за вибором потерпілого може зобов'язати особу, яка завдала шкоди майну, відшкодувати її в натурі (передати річ того ж роду і такої ж якості, полагодити пошкоджену річ тощо) або відшкодувати завдані збитки у повному обсязі.
Розмір збитків, що підлягають відшкодуванню потерпілому, визначається відповідно до реальної вартості втраченого майна на момент розгляду справи або виконання робіт, необхідних для відновлення пошкодженої речі.
Я є інвалідом 3 групи та маю статус інваліда війни та відповідно до п.8 ч.1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір» звільняюсь від сплати судового збору.
Враховуючи викладене керуючись ст. ст. 22, 23, 1166, 1167, 1187, 1192 Цивільного кодексу України, ст. ст. 3, 12, 15, 118, 119, 123 Цивільно-процесуального кодексу України,п.8 ч.1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір»,-

ПРОШУ:

1. Стягнути на мою користь з Недєлка Олександра Анатольовичасуму матеріального збитку, яка складає 7071,46гривень (сім тисяч сімдесят одна гривна сорок шість копійок );
2. Стягнути на мою користь з Недєлка Олександра Анатольовичасуму моральної шкоди, яка складає 10000 (десять тисяч ) гривень.

Додатки:
Копія позовної заяви;
Копія довідки про дорожньо-транспортну пригоду у 2 прим.;
Копія постанови суду  у 2 примірниках;
Копія висновку автотоварознавчого дослідження у 2 прим.;
Копія довідки про взяття на облік як тимчасово переміщеної особи 2
примірниках.
Копія посвідчення інваліда-війни №461603 2 прим.;
Копія квитанції про відправлення телеграми 2 прим;
Копія квитанції до прибуткового касового ордера №12 про сплату 700 грн. 2 прим.;
Копія заказ- наряду про сплату послуг СТО 2 прим.;
Копія договору про надання адвокатських послуг 2 прим.;
Копія до прибуткового касового ордера про сплату адвокатських послуг 2 прим;
Копія об’яв про продаж авто 2 прим.. 13.05.2015 р.                                        Ващук Д.О.