Позовна заява про стягнення матеріальної та моральної шкоди, завданої внаслідок вчинення дорожньо-транспортної пригоди

До Приморського районного суду м. Одеси

Позивач:   Іванова Івана Івановича,
яка мешкає: 65045, м. Одеса, вул. Новосельського,
буд. 33, кв. 5
тел.: (055) 334-44-44

Відповідач:  Петрова Сергій Васильович,
який мешкає: 65017, м. Одеса, вул. Рекордна,
буд. 22, кв. 2
засоби зв’язку невідомі

Ціна позову:   128620,79 гривень.


Позовна заява 
про стягнення матеріальної та моральної шкоди, завданої внаслідок вчинення дорожньо-транспортної пригоди

02.01.2016 року о 06 годині 40 хвилин в  м. Одесі по вул. Спиридонівський, Ветров Сергій Васильович керуючи автомобілем марки «Toyota» д/н ВН 3434 СО, порушивши п. 12.1 Правил дорожнього руху України, скоїв зіткнення з автомобілем марки «Nissan X-Trail» д/н ВН 4395 ЕХ під керуванням якого знаходилась я, на законних підставах. В результаті цієї дорожньої-транспортної пригоди мій автомобіль отримав механічні пошкодження та  після зіткнення Петров С.В. залишив місце скоєння ДТП, порушивши п. 2.10.а Правил дорожнього руху України.
Постановою судді Малиновського районного суду м. Одеси від 21.03.2016 року у справі про адміністративне правопорушення за вказаною ДТП Петрова Сергія Васильовича визнано винним у скоєнні адміністративних правопорушень, передбачених ст. 124, ст. 122-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення  та  його було притягнуто до адміністративної відповідальності. Зазначена постанова суду набрала законної сили.
Діями Петрова С.В. мені було завдано майнову шкоду у розмірі  87730,79 (вісімдесят сім тисяч сімсот тридцять гривень сімдесят дев’ять копійок) гривень, що підтверджується висновком № 01-011 від 06.02.2016 року експертного авто товарознавчого дослідження мого автомобіля.
Також мною сплачена вартість  експертного авто товарознавчого дослідження 890 гривень, що підтверджується рахунком № 01-011 від 15.01.2016 року про сплату оцінки пошкоджень транспортного засобу та чеком № 02022016121933 від 02.02.2016 року.
Страховою компанією було виплачено страхове відшкодування за завдану майнову шкоду у розмірі 50 000 гривень, що підтверджується квитанцією від 15.06.2016 року. 
Таким чином загальна вартість майнової шкоди склала 38620,69 гривень.
До сьогоднішнього дня я не отримала ніякого відшкодування зі сторони відповідача, не дивлячись на мої постійні звернення до нього та прохання урегулювати це питання мирно.
Також для захисту своїх прав я вимушена була наняти адвоката та сплатити його послуги у розмірі 8000 гривень за підготовку документів до суду та позову.
Що підтверджується копією прибутково – касового ордеру про сплату послуг адвоката, розрахунку затрат на правову допомогу. 
Відповідно до ч. 1 ст. 12 ЦПК України, особа, яка бере участь у справі, має право на правову допомогу, яка надається адвокатами або іншими фахівцями у галузі права в порядку, встановленому законом.
Відповідно до Постанови Пленуму Вищого Спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 10 від 17.10.2014 «Про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах»: 
«47. Право на правову допомогу гарантовано статтями 8, 59 Конституції України, офіційне тлумачення якого надано Конституційним Судом України.
Витрати, пов'язані з оплатою правової допомоги адвоката або іншого фахівця в галузі права, несуть сторони, крім випадків надання безоплатної правової допомоги.
При стягненні витрат на правову допомогу слід враховувати, що особа, яка таку допомогу надавала, має бути адвокатом або іншим фахівцем у галузі права незалежно від того, чи така особа брала участь у справі на підставі довіреності, чи відповідного договору.
Розмір витрат на оплату правової допомоги визначається за домовленістю між стороною та особою, яка надає правову допомогу. Разом із тим граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу встановлений Законом України від 20 грудня 2011 року № 4191-VI "Про граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу у цивільних та адміністративних справах".
48. Підстави, межі та порядок відшкодування судових витрат на правову допомогу, надану в суді як адвокатом, так і іншим фахівцем у галузі права, регламентовано у п. 2 частини третьої статті 79, статтях 84, 88, 89 ЦПК.
Витрати на правову допомогу, граничний розмір якої визначено відповідним законом, про що зазначено в пункті 47 цієї постанови, стягуються не лише за участь у судовому засіданні при розгляді справи, а й у разі вчинення інших дій поза судовим засіданням, безпосередньо пов'язаних із наданням правової допомоги у конкретній справі (наприклад, складання позовної заяви, надання консультацій, переклад документів, копіювання документів).»
Відповідно до п. 13 постанови № 4 від 01.03.2013 р. Пленуму вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання застосування судами законодавства при вирішенні спорів про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки» «Враховуючи, що відповідно до статей 386, 395, 396 ЦК положення щодо захисту права власності поширюються також на осіб, які хоч і не є власниками, але володіють майном на праві господарського відання, оперативного управління або на іншій підставі, передбаченій законом чи договором (речове право), такі особи також мають право вимагати відшкодування шкоди, завданої цьому майну. 
До таких осіб належить і особа, яка керувала транспортним засобом без доручення, але на підставі документів, визначених пунктом 2.1. Правил дорожнього руху України (посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії та реєстраційного документа на транспортний засіб).».
Відповідно до Постанови Судової палати Верховного Суду України у цивільних справах  від 20 січня 2016 року по справі № 6-2808цс15:
«..право потерпілого на відшкодування шкоди за рахунок особи, яка завдала шкоди, є абсолютним і не може бути припинене чи обмежене договором, стороною якого потерпілий не був, хоч цей договір і укладений на користь третіх осіб. Закон надає потерпілому право одержати страхове відшкодування, але не зобов’язує одержувати його. При цьому відмова потерпілого від права на одержання страхового відшкодування за договором не припиняє його права на відшкодування шкоди в деліктному зобов’язанні. 
Таким чином потерпілому як кредитору належить право вимоги в обох видах зобов’язань, деліктному та договірному. Він вільно, на власний розсуд обирає спосіб здійснення свого права шляхом звернення вимоги виключно до особи, яка завдала шкоди, про відшкодування цієї шкоди, або шляхом звернення до страховика, у якого особа, яка завдала шкоди, застрахувала свою цивільну відповідальність, із вимогою про виплату страхового відшкодування, або шляхом звернення до страховика та в подальшому до особи, яка завдала шкоди, за наявності передбачених статтею 1194 ЦК України підстав. 
Потерпілий вправі відмовитися від свого права вимоги до страховика та одержати повне відшкодування шкоди від особи, яка її завдала, в рамках деліктного зобов’язання, не залежно від того, чи застрахована цивільно-правова відповідальність особи, яка завдала шкоди. В такому випадку особа, яка завдала шкоди і цивільно-правова відповідальність якої застрахована, після задоволення вимоги потерпілого не позбавлена права захистити свій майновий інтерес за договором страхування та звернутися до свого страховика за договором із відповідною вимогою про відшкодування коштів, виплачених потерпілому, в розмірах та обсязі згідно з обов’язками страховика як сторони договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності.»
Відповідно до п. 3 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1995 року № 4 «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» – «...Під моральною шкодою слід розуміти втрати немайнового характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань, або інших негативних явищ, заподіяних фізичній особі незаконними діями або бездіяльністю інших осіб».
Відповідно до чинного законодавства моральна шкода може полягати, зокрема: у приниженні честі, гідності, у порушенні нормальних життєвих зв’язків через неможливість продовження активного громадського життя, порушенні стосунків з оточуючими людьми, при настанні інших негативних наслідків.
В статті 23 ЦК України, зазначено, що особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. Моральна шкода полягає в душевних стражданнях, яких особа зазнала у зв’язку із знищенням чи пошкодженням майна і відшкодовується незалежно від майнової шкоди, яка підлягає відшкодуванню, та не пов’язана з розміром цього відшкодування. Протягом тривалого часу у зв’язку з пошкодженням автомобіля мені довелося самостійно шукати гроші для ремонту автомобіля, через що тривалий час я не могла вночі спокійно спати. І до того наш суворий сімейний бюджет довелося спрямувати на ремонт пошкодженого в результаті ДТП автомобіля. Це все спричинило виникнення пригніченого стану, внаслідок чого я почала до всього нервово відноситися, крім того це пошкодили мій улюблений автомобіль. Від такого стану та нецільового використання сімейних грошей постраждали крім мене і члени моєї родини, що призвело до розладу стосунків.
Крім того, раніше дуже часто на вихідних ми із сім’єю виїжджали з міста на відпочинок від тяжкого робочого тижня, після ДТП змога на законний відпочинок зникла.
Крім того, на тривалий час після ДТП мені та моїм близьким довелося пересісти на громадський транспорт, що викликало суттєві незручності у пересуванні. Багато справ, запланованих раніше, що потребували пересування автотранспортом, мені довелося відкласти, а від деяких з них я взагалі змушена була відмовитись, що спричинило проблеми з роботою. 
Розмір заподіяної мені моральної шкоди визначити важко, але він має хоча б компенсувати ті емоційні страждання, які довелося перенести мені і моїй родині, та витрати, пов’язані з відновленням мого психічного стану, відпочинком від усього що сталося зі мною та членами моєї родини. 
Розмір моїх душевних страждань і страждань моєї родини я оцінюю в 90 000 (дев’яносто тисяч) гривень. 
Ціна враховує в себе усі страждання, які довелося мені перенести зокрема: порушення звичайного способу життя, негативного впливу на стан здоров’я, а також моральних страждань, пов’язаних з дорожньо-транспортною пригодою.
Відповідно до статті 22 Цивільного кодексу України  «Відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди» Особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування.
Збитками є:
1) втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки);
2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).
3. Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі.
4. На вимогу особи, якій завдано шкоди, та відповідно до обставин справи майнова шкода може бути відшкодована і в інший спосіб, зокрема, шкода, завдана майну, може відшкодовуватися в натурі (передання речі того ж роду та тієї ж якості, полагодження пошкодженої речі тощо). 
Згідно з вимогами ч. 3 ст. 61 ЦПК України,  обставини, встановлені судовим рішенням у цивільній, господарській або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.
Згідно статті 1166 Цивільного кодексу України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.
Згідно статті 1187 Цивільного кодексу України  «Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки». Джерелом підвищеної небезпеки є діяльність, пов'язана з використанням, зберіганням або утриманням транспортних засобів, механізмів та обладнання, використанням, зберіганням хімічних, радіоактивних, вибухо- і вогненебезпечних та інших речовин, утриманням диких звірів, службових собак та собак бійцівських порід тощо, що створює підвищену небезпеку для особи, яка цю діяльність здійснює, та інших осіб.
Шкода, завдана джерелом підвищеної небезпеки, відшкодовується особою, яка на відповідній правовій підставі (право власності, інше речове право, договір підряду, оренди тощо) володіє транспортним засобом, механізмом, іншим об'єктом, використання, зберігання або утримання якого створює підвищену небезпеку.
Згідно статті 1192 Цивільного кодексу України  «Способи відшкодування шкоди, завданої майну потерпілого».
З урахуванням обставин справи суд за вибором потерпілого може зобов'язати особу, яка завдала шкоди майну, відшкодувати її в натурі (передати річ того ж роду і такої ж якості, полагодити пошкоджену річ тощо) або відшкодувати завдані збитки у повному обсязі.
Розмір збитків, що підлягають відшкодуванню потерпілому, визначається відповідно до реальної вартості втраченого майна на момент розгляду справи або виконання робіт, необхідних для відновлення пошкодженої речі.
Розмір збитків, що підлягають відшкодуванню потерпілому, визначається відповідно до реальної вартості втраченого майна на момент розгляду справи або виконання робіт, необхідних для відновлення пошкодженої речі.
Підсудність:
Відповідно до п. 6 ст. 110 ЦПК України « Підсудність справ за вибором позивача» позови про відшкодування шкоди, завданої майну фізичних або юридичних осіб, можуть пред'являтися також за місцем завдання шкоди.
Місцем завдання мені шкоди є місце ДТП – вул. Спиридонівська (Приморський район м. Одеси) тому вважаю мій позов підсудним Приморському району м. Одеси. 
Враховуючи викладене керуючись ст.ст. 22, 23, 61,1166,1167,1187, 1192 Цивільного кодексу України, ст. ст. 3,15, 118, 119, 123 Цивільно-процесуального кодексу України, постановою Пленуму Вищого Спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 10 від 17.10.2014 «Про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах», постановою № 4 від 01.03.2013 р. Пленуму вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання застосування судами законодавства при вирішенні спорів про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки», постановою Судової палати Верховного Суду України у цивільних справах  від 20 січня 2016 року по справі № 6-2808цс15, постановою Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1995 року № 4 «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди», -

ПРОШУ СУД:
1. Прийняти позовну заяву до розгляду.
2. Стягнути на мою користь з Петрова Сергія Васильовича, який мешкає: м. Одеса, вул. Рекордна, буд. 22, кв. 2 суму матеріального збитку, яка складає 38620,69 гривень (тридцять вісім шістсот двадцять гривень шістдесят дев’ять копійок).
3. Стягнути на мою користь з Петрова Сергія Васильовича, який мешкає: м. Одеса, вул. Рекордна, буд. 22, кв. 2, 90 000 (дев’яносто тисяч) гривень відшкодування моральної шкоди.
4. Стягнути на мою користь з Петрова Сергія Васильовича, який мешкає: м. Одеса, вул. Рекордна, буд. 22, кв. 2 витрати на правову допомогу у розмірі 5000 гривень (п’ять тисяч гривень).
5. Стягнути на мою користь з Петрова Сергія Васильовича, який мешкає: м. Одеса, вул. Рекордна, буд. 22, кв. 2 судові витрати у розмірі  551  гривня 20 копійок (п’ятсот п’ятдесят одна гривня двадцять копійок).
6.  Стягнути на мою користь з Петрова Сергія Васильовича, який мешкає: м. Одеса, вул. Рекордна, буд. 22, кв. 2 судові витрати у розмірі  1378 гривень (тисяча триста сімдесят вісім гривень).


Додатки:
Копія позовної заяви у 1-му прим.;
Квитанція про сплату судового збору;
Копія постанови суду  у 2-х примірниках;
Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу у 2х прим.;
Копія посвідчення водія Іванова І.І. у 2х прим.;
Копія паспорту та ІПН Іванова І.І. у 2х прим.;
Копія висновку автотоварознавчого дослідження (експертизи) № 01-011 від 15.01.2016 року у 2-х примірниках;
Копія чеку № 02022016121933 від 02.02.2016 року , у 2х прим.;
Копія рахунку від № 01-011 від 15.01.2016 року про сплату оцінки пошкоджень транспортного засобу у 2-х прим.;
Копія розрахунку витрат на правову допомогу у 2-х прим.; 
Копія договору про надання адвокатських послуг у 2-х. прим.;
Копія прибутково-касового ордеру у 2-х примірниках;
Копія квитанції від 15.06.2016 року у 2-х примірниках.

__.___.2016 р.                                                                 Іванов І.І.

Comments