Позовна заява про виплату заробітньої плати

До Київського районного суду м. Одеси

Позивач: К Антон Сергійович,
який мешкає за адресою:
65000, м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 1/1
т. 0508000977

Відповідач: Луганський державний
університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка,
який знаходиться за адресою:
40007, місто Суми, вул. Миру, 24
т. (0542) 33-03-18; (0542) 33-51-71

Позовна заява

Я є працівником на посаді старшого викладача кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. Це підтверджується послужним списком (Додаток № 2) та трудовою книжкою (Додаток № 2)
25.09.2014р. я звернувся до керівництва Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка з рапортом про звільнення з ОВС за власним бажанням. Це підтверджується листом Департаменту кадрового забезпечення МВС України (Додаток № 4).
Не зважаючи на те, що з моменту подання мною рапорту про звільнення з ОВС за власним бажанням, пройшло більш як 3 місяця, мене досі не звільнили.
Згідно ст. 38 КЗпП України «Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні.»
Згідно ст. 116КЗпП України «При звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум.
В разі спору про розмір сум, належних працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган в усякому випадку повинен в зазначений у цій статті строк виплатити не оспорювану ним суму.»
У теперішній час я мешкаю за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, будинок 1, квартира 1. Це підтверджується договором оренди житла (Додаток №5), у зв’язку з чим звертаюся за захистом моїх трудових прав з позовом саме до Київського районного суду м. Одеси на підставі ст. 110 ЦПК України. 
На підставі викладеного, -

Прошу:

1. Зобов’язати Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка звільнити мене за власним бажанням;
2. Зобов’язати Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренказдійснити повний розрахунок та виплатити мені заробітну плату та усі належні виплати на день звільнення.

Додатки:

1. Копія позовної заяви;
2. Копія послужного списку;
3. Копія трудової книжки;
4. Копія листа Департаменту кадрового забезпечення МВС України;
5. Копіядоговору оренди житла;
6. Копія паспорту.


26.12.2014р. ____________________ А.С. К