До Суворовського районного суду м. Одеси
65003, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва,
буд. 68

Позивач:  Д  Юлія Миколаївна
  яка мешкає за адресою: 65123, м. Одеса, 
вул. Дніпропетровська дорога, буд. 1, кв. 1 
тел.: 06711111111

Відповідач: Б  Микола Петрович
який мешкає за адресою: 65123, м. Одеса, 
вул. Дніпропетровська дорога, буд. 1,кв. 1
Засоби зв’язку невідомі 

Позовна заява
про визнання осіб такими, що втратили право користування житловим приміщенням 

Я, Д  Юлія Миколаївна є власником житлового приміщення, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, будинок 1, квартира 1 на підставі Договору дарування квартири, що укладений між мною Д  Юлією Миколаївною як   «Обдарованою» та Б  Миколою Петровичем як «Дарувальник» та  зареєстрованого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, Г  М.В., що зареєстровано в реєстрі під №773 від 26 жовтня 2016 року.
Вищевказана квартира належить «Дарувальнику» на праві приватної власності на підставі свідоцтва про право власності, виданого 11 січня 2007 року виконавчим комітетом Одеської міської ради, бланк серії ЯЯЯ № 536859, право власності на яку зареєстроване в електронному Реєстрі прав власності на нерухоме майно 21.02.2007року, за реєстраційним номером: 17922568, що підтверджується витягом про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 13656435,виданим 21.02.2007 року комунальним підприємством «Одеське міське бюро технологічної інвентаризації та реєстрації  об’єктів нерухомості» номер запису: 377 в книзі 50к-66.
Копію Договору Дарування квартири зареєстровано в реєстрі під №773 від 26 жовтня 2016 року додаю до матеріалів справи.
На підставі відомостей технічного паспорту від 19 жовтня 2006 року, квартири 1 в житловому будинку 1, що розміщений по вулиці Дніпропетровська дорога, м. Одеса, виданим КП «Одеське міське бюро технологічної інвентаризації та реєстрації  об’єктів нерухомості» реєстраційний № 50к-66-377, за Договором «Дарувальник» передає «Обдарованому» у власність квартиру, загальною площею 50,9 кв. м., що складається в цілому з двох жилих кімнат, житловою площею 30,4 кв. м.
Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на підставі вище вказаного Договору Дарування квартири, зареєстровано в реєстрі під №773 від 26 жовтня 2016 року, 26.10.2016 року було внесено зміни до запису про право власності під номером 17164960, де державним реєстратором Одеського міського нотаріального округу Одеської області  Г  Мариною Валентинівною, зазначено що власником вищевказаної квартири у розмірі частки 1/1 є я, Д  Юлія Миколаївна.
Копія інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 71764016 від 29.10.2016 року додаю до матеріалів справи.
Мій батько, Б  Микола Петрович, 05.05.1937 року народження разом зі своєю дружиною проживає за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд. 150, кв. 119.
Починаючи з 2006 року я та моя сім’я, що складається з трьох осіб: чоловіка -Д  Олександра Миколайовича, 20.09.1975 року народження; та двох доньок - Л  Олени Андріївни, 25.03.2004 року народження та Д  Поліни Олександрівни, 26.05.2016 року народження, самостійно проживає за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд. 1, кв.1. Б  Микола Петрович  зареєстрований за даною адресою але ніякої участі в утриманні житла не приймає, особистих речей та (або) речей повсякденного використання, які б належали громадянину Б  Миколі Петровичу немає у вказаній квартирі, оскільки він проживає разом зі своєю дружиною у іншому житловому приміщенні.
З моменту добровільної зміни Відповідачем свого місця проживання та до цього часу, я неодноразово зверталась до свого батька з вимогою знятися з реєстраційного обліку у моїй квартирі, так-як мені доводиться багато сплачувати по рахункам за неї, але переслідуючи власні корисні мотиви Відповідач відмовляється зняти себе  з реєстраційного обліку.
Звертаю увагу суду, що з початку 2007 року моя сім’я самостійно проживаючи у квартирі, безперервно, відкрито і добросовісно оплачував усі комунальні платежі за електроенергію, газ, водопостачання, вивіз сміття та несу інші витрати  для забезпечення нормального існування та схоронності вказаної квартири, без участі та допомоги мого батька Б  М. П.
Актом про відсутність (не проживання) особи за місцем реєстрації від 01.02.2017 року встановлено, що Відповідач з 2006 року не проживає в квартирі.
Копію акту про відсутність (не проживання) особи за місцем реєстрації додаю до матеріалів справи.
Відповідно до вимог ч. 1 ст.16 ЦК України «Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу».
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 319 ЦК України «Власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд». При цьому згідно до ст. 391 ЦК України «Власник має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування і розпоряджання своїм майном».
За ч.1 ст. 321 ЦК України, «Право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні».
Статтею 41 Конституції України  та ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, до якої Україна приєдналася 17.07.1997 р. відповідно до Закону №475/97-ВР від 17.07.1997р. «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів №2,4,7 та 11 до Конвенції», закріплено принцип непорушності права приватної власності, який означає право особи на безперешкодне користування своїм майном та закріплює право власника володіти, користуватися та розпоряджатися належним йому майном, на власний розсуд учиняти щодо свого майна будь-які угоди, відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб. 
Згідно ст.383 ЦК України власник житлового будинку, квартири має право використовувати помешкання для власного проживання, проживання членів своєї сім’ї, інших осіб і не має права використовувати його для промислового виробництва.
Відповідно до ст.405 ЦК України житлом члени сім’ї власника житла, які проживають разом з ним, мають право на користування цим житлом відповідно до закону. Житлове приміщення, яке вони мають право займати, визначається його власником.
Член сім’ї власника житла втрачає право на користування цим житлом у разі відсутності члена сім’ї без поважних причин понад один рік, якщо інше не встановлено домовленістю між ним і власником житла або законом.
Відповідно до ч.2 ст. 386 ЦК України — власник, який має підстави передбачати можливість порушення свого права власності іншою особою, може звернутися до суду з вимогою про заборону вчинення нею дій, які можуть порушити його право, або з вимогою про вчинення певних дій для запобігання такому порушенню.
Моє звернення до суду із даною позовною заявою про позбавлення права користування жилим приміщенням - є однією із форм захисту власником своїх прав.
Права власника житлового будинку, квартири визначені ст. 386 ЦК України та ст. 150 ЖК України, які передбачають права власника використовувати житло для власного проживання, проживання членів сім’ї, інших осіб і розпоряджатися своїм житлом на власний розсуд.
Відповідно до ст. 71 ЖК України, суд може визнати особу такою, що втратила право користування житловим приміщенням, якщо доведено, що вона не користується цим приміщенням більше шести місяців без поважних причин. Статтею 72 ЖК України передбачено, що визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням, провадиться в судовому порядку.
Факт не проживання відповідача по справі за спірною адресою понад шести місяців без поважних причин підтверджується документами, доданими до позовної заяви.
Копію акту про відсутність (не проживання) особи за місцем реєстрації додаю до матеріалів справи.
Враховуючи вищевикладене та існуючі обставини даної справи, вважаю, що мої права як власника вказаного нерухомого майна є порушеними Відповідачем, а тому підлягають захисту. 

Судовий збір:
Відповідно до ст.4 Закону України « Про судовий збір» ставка сплати судового збору за подання до суду фізичною особою – 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Підсудність:
Відповідно ст. 114 ЦПК України, « позови, що виникають з приводу нерухомого майна, пред'являються за місцезнаходженням майна або основної його частини»
Враховуючи положення ст. 114 ЦПК України, та місцезнаходження майна, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд. 1, кв. 1, вважаю що подану позовну заяву повинен розглядати Суворовський районний суд м. Одеси, що розташований за адресою: 65003, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, буд. 68.

На підставі ст. 41 Конституції України, ст.ст. 16, 319, 321, 386, 391 ЦК України, ст. 150 ЖК України та ст. ст. 3, 15, 16, 110, 118-119 ЦПК України, -

П Р О ШУ:

1.Визнати таким, що втратив право користування житловим приміщенням за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд. 1, кв.1.  громадянина  Б  Миколу Петровича, 05.05.1937 року народження. 

Додатки:
1. Копія позовної заяви у 1-му прим.;
2. Квитанція про сплату судового збору;
3. Копія квитанція про сплату судового збору.;
4. Копія паспорта Д  Ю.М. з відомостями про місце реєстрації проживання у 2-х прим.;
5. Копія паспорта Б М.П. з відомостями про місце реєстрації проживання у 2-х прим.;
6. Копія технічного паспорту КП «Одеським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації об’єктів нерухомості»  за станом на 19.10.2006 року у 2-х прим;
7. Копія Договору Дарування квартири зареєстровано в реєстрі під №773 від 26 жовтня 2016 року у 2х прим.;
8. Копія інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 71764016 від 29.10.2016 року у 2х прим.;
9. Копію акту про відсутність (не проживання) особи за місцем реєстрації у 2х прим.

«__»______________2017 року                ______________________                  Д Ю.М.