Позовна заява про визнання права власності на житло за набувальною давністю

До Біляївського районного суду Одеської області

Позивач: Курган Сергій Леонідович
адреса: 68080,Одеська обл.Біляївський р-н,
с. Нерубайське, вул. Зелена, буд. 1, кв.1
Засоби зв’язку: 098 111111111

Відповідач: Нерубайська сільська рада
Одеська обл. Біляївський р-н., с.Нерубайське,
пл. Партизан буд.4

Ціна позову: 000 000 гривень


ПОЗОВНА ЗАЯВА
про визнання права власності на житло за набувальною давністю

1 грудня 1997 року Державним науково-дослідний центр мобільної техніки було  передано на праві приватної власності житло моєму батьку, Курган Леоніду Івановичу та моїй матері Курган Валентині Полікарпівні у рівних частинах, що знаходиться за адресою: Одеська обл., Біляївський район, с. Нерубайське, вул. Зелена буд.1, кв. 1.
Даний факт засвідчено свідоцтвом про право власності на житло № 19196 від 1.12.1997 року, видане Державним науково-дослідним центром мобілізації техніки.
Це підтверджується копією свідоцтва про право власності на житло, яке додана до матеріалів справи.
Виконавчим комітетом Біляївської ради депутатів трудящих м. Біляївка було видано ордер № 906 , що є єдиним документом, що давав право на зайняття вказаної житлової площі. У вказаному ордері зазначений склад  сім’ї: Курган Леонід Іванович- батько, Курган Валентина Полікарпівна- мати, Копійко Надія Василівна- бабуся, та я Курган Сергій Леонідович.
З моменту приватизації вищезазначеної квартири, я та моя сім’я проживали та вели спільне господарство у ній разом.
02.07.1982 року померла моя бабуся, Копійко Надія Василівна, що проживала разом з іншими членами нашої родини у одній квартирі, що знаходиться за адресою:Одеська обл., Біляївський район, с. Нерубайське, вул. Зелена буд.1, кв. 11.
Це підтверджується копією свідоцтва про смерть, яке додана до матеріалів справи.
Починаючи з 25 травня 2006 року я є зареєстрований у вказаній квартирі, що підтверджується відміткою у паспорті про реєстрацію місця проживання.
В цей час, мій батько, Курган Леонід Іванович та моя молодша сестра залишили територію України, та переїхали на постійне місце проживання у Росію, а я на протязі більше 10 років  проживав із матір’ю  Курган Валентиною Полікарпівною у нашій квартирі, де ми разом вели домашнє господарство, підтримували чистоту і порядок в домі, оплачували комунальні платежі. 
1.08.2016 року моя мати, Курган Валентина Полікарпівна померла, вказаний факт підтверджується свідоцтвом про смерть серії І-ЖД № 466701, що видане Біляївськимміськрайонним відділенням державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Одеській область.
Копію свідоцтва про смерть додано до матеріалів справи.
На сьогоднішній день я продовжую проживати у вказаній квартирі. Добросовісно та безперервно володію та відкрито користуюсь даним нерухомим, доглядаю за квартирою та утримую її, постійно роблю поточний та капітальний ремонт, оскільки завжди проживаю та фактично працюю у селі.
Згідно з відомостями, що зазначені у свідоцтві про право на житло№ 19196 від 1.12.1997 року, видане Державним науково-дослідним центром мобілізації техніки, квартира що знаходиться за адресою::Одеська обл., Біляївський район, с. Нерубайське, вул. Зелена буд.1, кв. 11., у рівних частках ½- належала моїй матері, Курганській Валентині Полікарпівні, яка не залишила заповіт.
Відповідно ст. 1261 ЦК України,у першу чергу право на спадкування за законом мають діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті, той з подружжя, який його пережив, та батьки.
Керуючись ст.1261 ЦК України, у порядку спадкування за законом, мені у спадок повинно бути передано 1/6 частини квартира що була у власності моєї матері, що знаходиться за адресою:Одеська обл., Біляївський район, с. Нерубайське, вул. Зелена буд.1, кв. 11.
На даний момент права приватної власності на вказану квартиру у мене немає, тобто вона знаходиться у власності інших осіб, а отже є чужим нерухомим майном.
Відповідно ст. 316  ЦК України,правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.

Враховуючи вищезазначені обставини, я вважаю, що у зв’язку із добросовісним, безперервним володінням чужим майном, у мене виникло право власності на вказаний об’єкт нерухомого майна за набувальною давністю у порядку ст. 344 Цивільного кодексу України.
Статтею 16 ЦК України передбачено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Способами захисту цивільних прав та інтересів може бути, зокрема, визнання права; припинення дії, яка порушує право.
Відповідно ст. 344 ЦК України,особа, яка добросовісно заволоділа чужим майном і продовжує відкрито, безперервно володіти нерухомим майном протягом десяти років або рухомим майном - протягом п'яти років, набуває право власності на це майно (набувальна давність), якщо інше не встановлено цим Кодексом.
Набуття права власності на земельну ділянку за набувальною давністю регулюється законом.
Право власності на нерухоме майно, що підлягає державній реєстрації, виникає за набувальною давністю з моменту державної реєстрації.
Відповідно п. 13 Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду з розгляду кримінальних та цивільних справ «Про судову практику в справах про захист права власності та інших речових прав» № 5 від 07.02.2014 року,: «можливість пред'явлення до суду позову про визнання права власності за набувальною давністю випливає з положень статей 15, 16 ЦК, а також частини четвертої статті 344 ЦК, згідно з якими захист цивільних прав здійснюється судом шляхом визнання права. У зв'язку з цим особа, яка заявляє про давність володіння і вважає, що у неї є всі законні підстави бути визнаною власником майна за набувальною давністю, має право звернутися до суду з позовом про визнання за нею права власності.»
Звертаю увагу суду, що з початку 2000-х років я проживаючи у квартирі,що належить на праві власності моїм батькам, та безперервно, відкрито і добросовісно оплачував усі комунальні платежі за електроенергію, газ, водопостачання, вивіз сміття танесу інші витрати для забезпечення нормального існування та схоронності вказаної квартири.
Я володію вказаною квартирою відкрито, ніяких дій для приховування цього факту я не здійснюю, усі сусіди зі мною знайомі та підтвердять факт мого проживання.
Цей факт підтверджується копіями квитанцій про оплату комунальних платежів, що додані до матеріалів справи.
Варто зазначити, що під час життя у вказаній квартирі я не одноразово проводив косметичний ремонт житла.
Відповідно до роз’яснень , що містяться в листі № 24-150/0/4-13 від 28 січня 2013 року “Про практику застосування судами законодавства під час розгляду цивільних справ про захист права власності та інших речових прав” Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, зокрема, зазначено, що для набуття права власності на нерухоме майно, транспортні засоби, цінні папери перебігу строку набувальної давності недостатньо. Умови набувальної давності підтверджуються судовим рішенням. Давнішній володілець повинен довести факти добросовісності, відкритості, безперервності і тривалості свого володіння.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 344 ЦК України право власності на нерухоме майно за набувальною давністю набувається за рішенням суду.

 Відповідно до ч.1 ст.328 ЦК України право власностінабувається на підставах, що не заборонені законом, зокремаізправочинів.

Відповідно п. 13 Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду з розгляду кримінальних та цивільних справ «Про судову практику в справах про захист права власності та інших речових прав» № 5 від 07.02.2014 року,: «відповідачем за позовом про визнання права власності за набувальною давністю є попередній власник майна або його правонаступник. У разі якщо попередній власник нерухомого майна не був і не міг бути відомим давнісному володільцю, то відповідачем є орган, уповноважений управляти майном відповідної територіальної громади.»

Підсудність
Відповідно  до ч. 1 ст. 114 ЦПК України: « позови, що виникають з приводу нерухомого майна, пред'являються за місцезнаходженням майна або основної його частини.»
Керуючись вказаною статтею, я вважаю що подана мною позовна заява повина розглядатись за місцезнаходження майна що розташоване за адресою: Одеська обл., Біляївський район, с. Нерубайське, вул. Зелена буд.1, кв. 11., що за територіальною підсудністю підлягає розгляду у Біляївському районному сідді Одеської області, що розташований за адресою:67600, м. Біляївка, вул. Кіпенко, 1

Судовий збір
 Відповідно до ст.4 Закону України « Про судовий збір» ставка сплати судового збору за подання до суду фізичною особою або фізичною особою – підприємцем – 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру мінімальної заробітної плати  та не  більше 5 розмірів мінімальних заробітної плати.

Повідомляю суд, що на момент подачі позовної заяви мені не відома вартість нерухомого майна, що складає ціну позову, тому я сплачую судовий збір у розмірі 551,20 грн. Решту суми судового збору зобов’язуюсь сплатити після того як буде проведена оцінка нерухомого майна, а саме квартири, що розташована за адресою:: Одеська обл., Біляївський район, с. Нерубайське, вул. Зелена буд.1, кв. 11.,


З урахуванням всього вищевикладеного та у відповідності до ст.ст. 16, 119-120 ЦПК України, ст. 344 ЦК України, ст. 124 Конституції України,-

ПРОШУ:

1.Прийняти мою позовну заяву до розгляду та задовольнити її.
2.Визнати за мною, Курган Сергієм Леонідовичем, право власності на квартиру, розташованою за адресою: Одеська обл., Біляївський район, с. Нерубайське, вул. Зелена буд.1, кв. 11.
3.Судові витрати, прошу покласти на мене.

Додатки:
1. Копія позовної заяви у 1-му прим.;
2. Квитанція про сплату судового збору;
3. Копія квитанція про сплату судового збору;
4. Копія паспорта з відомостями про місце реєстрації проживання у 2-х прим.;
5. Копія свідоцтва про право власності на житло № 19196 від 01.12.1997 року, видане Державним науково-дослідним центром мобілізації техніки у 2-х прим.;
6. Копія свідоцтва про смерть Курганської В.П. серії І-ЖД № 466701, що видане Біляївським міськрайонним відділенням державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Одеській область від 01.08.2016 р. у 2-х прим.;
7. Копія свідоцтва про смерть Копійко Н.В. серії ІІ-ЖД № 352462, що видане у м. Одеса, Жовтневим відділенням державної реєстрації актів цивільного стану від 02.07.1982 р.у 2-х прим.;
8. Копія квитанцій про сплату комунальних платежів на___ аркушах, у 2-х примірниках.«___»_____________2016 р.                           Курган С.Л.