Зразок цивільного позову до кримінальної справи

До Суворовського районного суду м. Одеси

Цивільний позивач: Прікно Едуард Волєвич,
65003, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, буд. 11, кв. 11
т. 06322222222

Відповідач: Шкамков Валерій Геннадійович,
65000, м. Одеса, Дніпропетровська дорога, буд. 11, кв. 11
т. 0632222222

Цивільний позов
про відшкодування матеріальної та моральної шкоди завданої в наслідок вчинення кримінального правопорушення

28.02.2014р. приблизно о 22:45 відповідач порушив правила дорожнього руху, результатом чого стала дорожньо-транспортна пригода, обставини якої викладені у матеріалах кримінального провадження № №12014160000000201 за обвинуваченням Шкамкова Валерія Геннадійовича у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ст. 286 КК України.
В результаті ДТП мені були спричинені такі тілесні ушкодження: закрита травма грудної клітини та живота, перелов 1-4 ребер справа, перелом 1-2 ребра зліва, флотація грудної клітини, пневмогемоторакс справа, посттравматичний двосторонній ексудативний плеврит, забої та подкожна емфізема грудної клітини, закритий перелом дна вертлюжної впадини справа, ушиблена рана затилочної області справа. Такі тілесні ушкодження відносяться до категорії тяжких тілесних ушкоджень.
Вказана подія призвела до того, що медико-соціальною експертною комісією мені було надана третя група інвалідності.
Вказаним кримінальним правопорушенням мені було спричинено матеріальну шкоду на лікування, придбання медикаментів, медпрепаратів, медичного інвентарю, медичного обстеження, мною було затрачено 112809 гривень 68 копійок, що підтверджується наданими до позову чеками (копії додаються).
Також мені завдано моральну шкоду яка полягає в порушенні нормальних життєвих зв'язків через неможливість продовження активного громадського життя, та в порушенні стосунків з оточуючими мене людьми. Це пов'язано з тим, що у теперішній час я є фізично обмеженою особою у зв’язку з каліцтвом, цей факт утворює перешкоди для спілкування зі своїми знайомими, зустрічей з ними. Я не можу так ефективно, як раніше вирішувати побутові проблеми своєї сім’ї. Після вказаної трагедії я веду закритий спосіб життя, рідко виходжу з дому, у мене погіршився стан здоров'я, я погано сплю ночами, стала занижена самооцінка мене як особистості, я втратив віру у справедливість. Я змушений докладати величезні зусилля для відновлення нормальних життєвих відносин.
Суму компенсації за моральну шкоду я оцінюю у 150000 грн.
Відповідно до статті 22 Цивільного кодексу України 
1. Особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування.
Збитками є:
1) втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки);
2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).
3. Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі.
Відповідно статті 23 Цивільного кодексу України
Особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав.
2. Моральна шкода полягає:
1) у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я;
2) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких родичів;
3. Моральна шкода відшкодовується грішми, іншим майном або в інший спосіб.
Розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення. При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності і справедливості.
4. Моральна шкода відшкодовується незалежно від майнової шкоди, яка підлягає відшкодуванню, та не пов'язана з розміром цього відшкодування.
5. Моральна шкода відшкодовується одноразово, якщо інше не встановлено договором або законом.»
Згідно статті 1166 Цивільного кодексу України
«1. Майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.»
Згідно статті 1167 Цивільного кодексу України
«1. Моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини, крім випадків, встановлених частиною другою цієї статті.»
Згідно статті 1187 Цивільного кодексу України
«Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки
1. Джерелом підвищеної небезпеки є діяльність, пов'язана з використанням, зберіганням або утриманням транспортних засобів, механізмів та обладнання, використанням, зберіганням хімічних, радіоактивних, вибухо - і вогненебезпечних та інших речовин, утриманням диких звірів, службових собак та собак бійцівських порід тощо, що створює підвищену небезпеку для особи, яка цю діяльність здійснює, та інших осіб.
2. Шкода, завдана джерелом підвищеної небезпеки, відшкодовується особою, яка на відповідній правовій підставі (право власності, інше речове право, договір підряду, оренди тощо) володіє транспортним засобом, механізмом, іншим об'єктом, використання, зберігання або утримання якого створює підвищену небезпеку.»
Згідно статті 1192 Цивільного кодексу України
«Способи відшкодування шкоди, завданої майну потерпілого.
1. З урахуванням обставин справи суд за вибором потерпілого може зобов'язати особу, яка завдала шкоди майну, відшкодувати її в натурі (передати річ того ж роду і такої ж якості, полагодити пошкоджену річ тощо) або відшкодувати завдані збитки у повному обсязі.»
Згідно статті 1195 Цивільного кодексу України
«Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я
1. Фізична або юридична особа, яка завдала шкоди каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я фізичній особі, зобов'язана відшкодувати потерпілому заробіток (дохід), втрачений ним внаслідок втрати чи зменшення професійної або загальної працездатності, а також відшкодувати додаткові витрати, викликані необхідністю посиленого харчування, санаторно-курортного лікування, придбання ліків, протезування, стороннього догляду тощо.
2. У разі каліцтва або іншого ушкодження здоров'я фізичної особи, яка в момент завдання шкоди не працювала, розмір відшкодування визначається виходячи з розміру мінімальної заробітної плати.
3. Шкода, завдана фізичній особі каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, відшкодовується без урахування пенсії, призначеної у зв'язку з втратою здоров'я, або пенсії, яку вона одержувала до цього, а також інших доходів.
4. Договором або законом може бути збільшений обсяг і розмір відшкодування шкоди, завданої потерпілому каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я.»
Враховуючи викладене керуючись ст. ст. 22, 23, 1166, 1167, 1187, 1192, 1195 Цивільного кодексу України, ст. ст. 3, 15, 118, 119, 123 Цивільно-процесуального кодексу України ,-

ПРОШУ СУД:

1. Стягнути на мою користь з відповідача суму матеріального збитку, яка складає 112809 гривень 68 копійок;
2. Стягнути на мою користь з відповідача суму моральної шкоди, яка складає 150000 гривень.

Додатки:

1. Копія рахунку-фактури № 327 від 21.11.2014р.;
2. Копія квитанції № 327 від 21.11.2014р.;
3. Копія видаткової накладної № 2648 від 21.11.2014р.;
4. Копії правуостановчих документів Василенко В.А. на право заняття господарською діяльністю на 5-ти аркушах;
5. Копія довідка СМЕК;
6. Копія ІПРІ № 1181 від 11.09.2014р.;
7. Копія витягу з протоколу № 1498/9 від 30.07.2014р.;
8. Копія УЗД від 23.03.2014р.;
9. Копія дослідження № 0010127;
10. Копія томографічного дослідження від 11.03.2014р.;
11. Копія томографічного дослідження від 11.03.2014р.;
12. Копія УЗД від 23.03.2014р.;
13. Копія виписки епікризу № 2884/344№
14. Копія КВС від 29.07.2014р.;
15. Копія КВС від 29.07.2014р.;
16. Копія КВС від 20.08.2014р.;
17. Копія рентгенограми від 29.07.2014р.;
18. Копія рентгенограми від 30.07.2014р.;

«_____» _____ 20___ р.                                                          Е.В. Прікно