Зразок позовної заяви про усунення перешкод щодо участі у вихованні та вільного спілкування з дитиною батьком, який проживає окремо від неї

До Приморського районного суду м. Одеси
65029, м. Одеса вул. Балківська, 33.

Позивач:
Чуков Сергій Олександрович
65023, м. Одеса, вул. Коблівська, 44
т. 0673333333 

Відповідач:
Чукова Ганна Вікторівна
65016, м. Одеса вул. Фонтанська дорога, 33
т. 333333333

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про усунення перешкод щодо участі у вихованні та вільного спілкування з дитиною батьком, який проживає окремо від неї

07.09.2006 року між мною Чуковим Сергієм Олександровичем та Чуковою Ганною Вікторівною був зареєстрований шлюб, про що зроблений актовий запис № 300. Від даного шлюбу 12.11.2007 року у нас народився син Чуков Даниїл Сергійович, що підтверджується свідоцтвом про народження, виданого першим відділом РАЦС Приморського районного управління юстиції м. Одеси 20.11.2007року.
02.03.2009 року рішенням Київського районного суду м. Одеси у справі за № 2-1155/09 р. було розірвано шлюб між мною та Відповідачем. 28 квітня 2009 року у книзі реєстрації розірвань шлюбів зроблено актовий запис № 70 про розірвання між мною та відповідачем шлюбу, виданого 24.09.2010 року третім Приморським відділом реєстрації актів цивільного стану Одеського міського управління юстиції. Після розірвання шлюбу мій син Даниїл став проживати разом із своєю матір’ю Чуковою Ганною Вікторівною.
Фактично з самого моменту розлучення, у мене з Відповідачем почалися непорозуміння щодо прийняття участі у вихованні сина, його відвідуванні, почалися створюватися штучні перешкоди зі сторони Відповідача та стосовно неможливості мого нормального спілкування із моїм сином. Всі мої намагання, з моменту розлучення, нормальним, мирним шляхом врегулювати даний спір призводять лише до конфліктів, оскільки Відповідач перешкоджає мені, не бажає моєї присутності та штучно створює такі обставини через які я не можу нормально зустрічатися з сином.
Після чисельних марних спроб вирішити дане питання мирним шляхом, шляхом переговорів, взаємних поступок з метою недопущення страждань та негативного впливу на дитину, я вимушений звернутися до суду із даною позовною заявою.
Стаття 153 СК України закріпляє право батьків та дитини на спілкування, яке повинно здійснюватися безперешкодно. Тобто ніхто не може чинити перешкоди у спілкуванні батьків та дітей, крім випадків, коли таке спілкування негативно впливатиме на дитину та її інтереси.
Відповідно до ст. 141 СК України: «Мати, батько мають рівні права та обов’язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебувають вони у шлюбі між собою. Розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов’язків щодо дитини».
Стаття 142 СК України зазначає, що діти мають рівні права та обов’язки щодо батьків, незалежно від того, чи перебували їхні батьки у шлюбі між собою.
Згідно до ст. 150 СК України: «Батьки зобов’язані виховувати дитину у дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім’ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини. Батьки зобов’язані піклуватись про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток. Батьки зобов’язані забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя».
У відповідності до ст. 157 СК України: «Той із батьків, хто проживає окремо від дитини, зобов’язаний брати участь у її вихованні і має право на особисте спілкування з нею. Той із батьків, з ким проживає дитина, не має права перешкоджати тому з батьків, хто проживає окремо, спілкуватися з дитиною та брати участь у її вихованні, якщо таке спілкування не перешкоджає нормальному розвиткові дитини».
Таким чином, питання виховання дитини батьки вирішують спільно, я зобов’язаний брати участь у вихованні своєї дитини і маю право на особисте спілкування з сином, а Відповідач Жукова Ганна Вікторівна, та інші особи не мають права перешкоджати мені спілкуватися з дитиною та брати участь у її вихованні.
Частиною 2 ст. 155 СК України визначено, що батьківські права не можуть здійснюватися всупереч інтересам дитини.
Відповідно до ч. 2 ст. 15 ЗУ «Про охорону дитинства»: «Батьки, які проживають окремо від дитини, зобов’язані брати участь у її вихованні і мають право спілкуватися з нею, якщо судом визнано, що таке спілкування не перешкоджатиме нормальному вихованню дитини».
Частиною 1 ст. 3 Конвенції про права дитини від 20.11.1989 р. (ратифікована Україною 27.02.1991 р., дата набуття чинності для України 27.09.1991 р) визначено, що в усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються питанням соціального забезпечення, судами, адміністративними чи законодавчими органами, першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини.
Згідно із ч.8 ст. 7 СК України: «Регулювання сімейних відносин має здійснюватися з максимально можливим урахуванням інтересів дитини, непрацездатних членів сім`ї».
Отже, із системного тлумачення ч.1 ст. 3 Конвенції про права дитини, ст.ст. 7, 141, 159 СК України випливає, що при вирішенні спору щодо участі у вихованні та порядку зустрічей з дитиною того з батьків, хто проживає окремо від дитини, судом мають враховуватися передусім інтереси дитини.
Я люблю свого сина, тому хочу особисто спілкуватися з ним. Відповідно до ст. 153, ч. 2 ст. 157 СК України я, як батько дитини, маю на це право.
Тому прошу врахувати мої законні права і наявність у мене можливості спілкуватися з дитиною та здійснювати позитивний вплив на її виховання і на підставі п.1-4 ст. 150, ст. 153, ч. 2, 3 ст. 157 СК України, статей 3, 110 ЦПК України.

ПРОШУ:

1.    Прийняти дану позовну заяву до розгляду та задовольнити її.
2.    Зобов’язати Чукову Ганну Вікторівну не перешкоджати мені брати участь у вихованні та вільному спілкуванні з моїм сином Чуковим Даниїлом Сергійовичем наступним чином:
- безперешкодні зустрічі з дитиною без участі будь-яких інших осіб - щоп’ятниці, щосуботи та щонеділі з 15 години 00 хвилин до 20 години 00 хвилин;
- безперешкодне проведення відпустки з дитиною без участі Чукової Ганни Вікторівни – щороку у літній період строком на 14 діб; 
- безперешкодна участь у спільному святкуванні дня народження сина (з можливою участю інших осіб) - кожного року 12-го листопада з 08 години 00 хвилин до 22 години 00 хвилин;
- безперешкодна участь у спільному святкуванні державних свят України - на кожне державне свято України з 08 години 00 хвилин до 22 години 00 хвилин.
4.    Зобов’язати Чукову Ганну Вікторівну, за два дні до дня моєї зустрічі з донькою, надати мені точну інформацію щодо фактичного місця навчання, проживання, перебування дитини, а у разі настання таких змін, повідомити про це мене особисто на наступний день з дня настання таких обставин.
5.    Стягнути з Відповідача на мою користь суму сплачених мною судових витрат.

Додатки:
1. Копія позовної заяви;
2. Квитанція про сплату судового збору;
3. Копія квитанції про сплату судового збору;
4. Копія свідоцтва про народження Жукова Д.С. серія І-ЖД № 113207 від 20.11.2007р. у 2-х прим.;
5. Копія паспорту Чукова С.О. у 2-х прим.;
6. Копія свідоцтва про шлюб серія І-ЖД № 033157 від 07.09.2006 р. у 2-х прим.;
7. Копія свідоцтва про розірвання шлюбу серія І-ЖД № 096857 від 24.09.2010р. у 2-х прим.

«_____» _____________ 2016 р.                  ________________                           С.О. Чуков