Зразок позовної заяви про визнання договору поруки недійсним

До Київського районного суду м. Одеси

Позивач: Дунак Віктор Іванович,
мешк.: 65038, м. Одеса вул. Фонтанська дорога 
буд.111/1
тел.: 0444444444

Відповідач: Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк»,
місцезнаходження: 61050, м. Харків, просп. Московський, 60
т. 033333333

Відповідач: Матіч Олена Петрівна,
мешк.: 65038, м. Одеса вул. Фонтанська дорога 
буд.111/1
тел.: 055555555

Третя особа: Репул Владислав Сергійович,
мешк.: 65049, м. Одеса вул. Жовтневої революції, 6
засіб зв’язку відсутній

Позовна заява
про визнання договору поруки недійсним

В січні 2015 року я отримав судову повістку про виклик по Київського районного суду м. Одеси. З’явившись до суду я дізнався про те, що Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» подало цивільний  позов до мене, моєї доньки Матіч Олени Петрівни, та її колишнього чоловіка Репул Владислава Сергійовича про стягнення з нас суми заборгованості за кредитним договором, процентів нарахованих за користування кредитом та пені.
З цих матеріалів я дізнався, що я є поручителем по кредитному договору № 215-08 МК від 30.03.2006 року який був укладений між ПАТ «УкрСиббанк» та  моєю донькою Матіч Оленою Петрівною, на суму 130 000 доларів США. 
Також я дізнався, що в матеріалах вказаної цивільної справи міститься договір поруки № 227-08 П МК від 30.03.2006 року сторонами якого були ПАТ «УкрСиббанк» моя донька Матіч О.П. та я.
Про те, що моя донька оформила кредит у ПАТ «УкрСиббанк» я знав, однак свою згоду на залучення мене в якості поручителя я ні кому не давав та ніяких документів не підписував з цього приводу.
Інформація щодо того, хто підписав за мене договір поруки № 227-08 П МК від 30.03.2006 року від мого ім’я, мені не відома. 
За даним фактом, 02.04.2015р. мною була подана заява до Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області про внесення до єдиного держаного реєстру досудових розслідувань вказаного факту, порушення кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 КК України, та притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб.
У теперішній час проводиться перевірка вказаного факту.
Згідно з ч. 1 ст. 626 ЦК України «Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.».
Згідно з ч. 2 ст. 207 ЦК України«Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами).».
Згідно з ч. 1 ст. 203 ЦК України«Зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам.».
Згідно з ч. 3 ст. 203 ЦК України«Волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі.»
Згідно з ч. 1 ст. 215 ЦК України«Підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою - третьою, п'ятою та шостою статті 203 цього Кодексу.»
Таким чином, договір поруки № 227-08 П МК від 30.03.2006 є недійсним, адже суперечить вимогам Цивільного Кодексу України щодо обов’язковості особистого підписання договору, який був укладений у письмовій формі, у зв’язку з чим цей правочин не відповідає моїй внутрішній волі.
Згідно зі ст. 113 ЦПК України«Позови до кількох відповідачів, які проживають або знаходяться в різних місцях, пред'являються за місцем проживання або місцезнаходженням одного з відповідачів за вибором позивача.»
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 626, 207, 203, 215, ЦК України, ст.ст. 3, 119, 120, 123 ЦПК України, - 

Прошу:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду;
2. Визнати недійсним Договір поруки № 227-08 П МК від 30.03.2006р.

Додатки:
1. Копія позовної заяви у 3-х примірниках;
2. Квитанція про сплату судового збору;
3. Копія квитанції про сплату судового збору у 3-х примірниках;
4. Копія паспарту на ім’я Дуняк В.І. у 4-х примірниках;
5. Копія КПП на ім’я Дуняк В.І. у 4-х примірниках;
6. Копія Договору поруки № 227-08 П МК від 30.03.2006 у 4-х примірниках;
7. Копія заяви до Приморського РВ ОМУ у 4-х примірниках.

10.04.2015 року                                __________________          Дунак В.І.