Зразок касаційної скарги на постанову адміністративного суду

Вищий адміністративний суд України,
01010 м. Київ, вул. Московська, 8.
Оскаржувач:
Особа 1,
мешкає за адресою: Адреса 1
інд. 11111
т. 1111111111.


Особа, яка бере участь у справі:
Червонопартизанська міська рада
м. Свердловська Луганської області, 
яка знаходиться за адресою:
Луганська область
м.Червонопартизанськ, вул. 
Комсомольська,буд.1
Інд. 94834 
КАСАЦІЙНА СКАРГА
на постанову Донецького апеляційного адміністративного суду
від 17.06.2014р. у адміністративний справі № 427/1504/14-а

Предмет оскарження.
Постановою колегії суддів Донецького апеляційного адміністративного суду від 17.06.2014р. у адміністративній справі № 427/1504/14-а задоволена апеляційна скарга Червонопартизанської міської раді  м. Свердловська Луганської області, та скасовано постанову Свердловського міського суду Луганської області від 05.05.2014 року в адміністративній справі № 427/1504/14 про визнання дій Червонопартизанської міської ради м. Свердловська Луганської області щодо відмови в безоплатній приватизації будинку за адресою: Адреса 1 неправомірними та зобов’язання останньої прийняти рішення про безоплатну приватизацію будинку за адресою: Адреса 1 на ім’я Особа 1
Вважаю, що вказана постанова прийнята судом апеляційної інстанції суперечить чинному законодавству, була винесена зі значними порушеннями норми процесуального та матеріального прав, та є такою, що порушує мої права виходячи з наступного.

По перше:
Одним з об’єктивних факторів які могли вплинути на прийняття вказаного рішення Донецькім апеляційним адміністративним судом є та обставина, що на території як Луганській області (де знаходиться будинок), так і Донецькій області (де проходив апеляційний розгляд справи), здійсняється масштабна антитерористична операція. У зв’язку з чим я не виключаю факт впливу на суд при винесені необ’єктивного рішення в зв’язку з обставинами які склалися у нашому регіоні.
Цей факт призвів до того, що я не був присутній на розгляді апеляційної скарги, адже побоявся їхати через чисельні блокпости озброєних осіб формувань, які фактично аж до цих пір контролюють вказану територію.
Згідно пункту 1 Постанови N 2 від 06.03.2008 р. ПЛЕНУМУ  ВИЩОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ УКРАЇНИ «Про практику застосування адміністративними судами окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду адміністративних справ» судам необхідно враховувати, що у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень належить перевіряти, чи прийняті (вчинені) вони:
1) на  підставі,  у  межах  повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України;
2) з використанням повноваження з метою, із якою  це повноваження надано;
3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії);
4) безсторонньо (неупереджено);
5) добросовісно;
6) розсудливо;
7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації;
8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія);
9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення;
10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.
З огляду на зазначену норму під час розгляду спорів щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень суди незалежно від підстав, наведених у позовній заяві,  повинні  перевіряти їх відповідність усім зазначеним вимогам.
У зв’язку з небезпекою мого життя, не стабільністю у регіоні, проведенням  масштабної антитерористичної операції (фактично бойових дій) я не зміг приїхати на апеляційний розгляд справи для того щоб захистити свої порушені права.
Вказана обставина звела нанівець принцип змагальності сторін, який закріплений у п. 4 ст. 7 КАС України та явилася причиною порушення моїх прав, закріплених у ст. 49 КАС України, а саме: право на ознайомлення з матеріалами справи; право заявляти клопотання і відводи; давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення; брати участь у дослідженні доказів; висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі.

По друге:
Суд апеляційний інстанції  погодився з тим, що при розгляді вказаній справи необхідно застосовувати норми Закону України «Про приватизацію державного жилого фонду» (далі Закону №2482), адже вказаний нормативний акт є спеціальним Законом який визначає правові підстави та порядок приватизації об’єктів державного житлового фонду на користь  громадян України.
Однак єдиною підставою для скасування рішення першої інстанції апеляційним судом став той факт, що я проживаю у вказаному  будинку на підставі договору оренди, а не ордера, у зв’язку з чим вказаний будинок не може біти переданий мені шляхом безплатної приватизації. Та на основі цього факту судом апеляційної інстанції була дана оцінка рішення суду першої інстанції, як не вірне застосування норм матеріального права при вирішені справи.
Саме рішення суду  апеляційної інстанції суперечить нормам матеріального права, адже 
1. Законом України №2482 «Про приватизацію державного жилого фонду» не передбачено таких правових підстав для відмови у безоплатній приватизації об’єктів державного житлового фонду, як відсутність ордеру.
2. Той факт, що мені при вселені не був виданий ордер, є порушенням саме виконавчого комітету Червонопартизанської міської ради м. Свердловська Луганської області, адже згідно ст. 58 Житлового кодексу України «На підставі рішення про надання жилого приміщення в будинку державного або громадського житлового фонду виконавчий комітет районної, міської, районної в місті, селищної, сільської Ради народних депутатів видає громадянинові ордер, який є єдиною підставою для вселення в надане жиле приміщення.
Чому виконавчий комітет Червонопартизанської міської ради м. Свердловська Луганської області порушив порядок надання житлового приміщення і не видав мені ордер на вселення на вказану будівлю мені не відомо. Однак він заключив зі мною фактично договір найму на підставі якого я законно мешкаю у вказаній житловій будівлі, дбаю про неї, сплачую комунальні платежі , займаюсь її благоустроєм.
3. Згідно ст. 65-1 Житлового кодексу України «Придбання громадянам займаних ними жилих приміщень у приватну власність
«Наймачі жилих приміщень у будинках державного чи громадського житлового фонду можуть за згодою всіх повнолітніх членів сім'ї, які проживають разом з ними, придбати займані ними приміщення у власність на підставах, передбачених чинним законодавством.»
Я на законних підставах мешкаю у вказаному будинку на підставі договору оренди житлового приміщення від 05.01.2005р., який був укладений між мною та виконавчим комітетом Червонопартизанської міської ради м. Свердловська Луганської області, та зареєстрований за вказаною адресою, що підтверджується відміткою у моєму паспорті.  Таким чином постійно проживаю у вказаному будинку зі своєю сім’єю понад 9 років.
4. Згідно ст. 3 Закону №2482 приватизація здійснюється шляхом безоплатної передачі громадянам квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках.
5. Згідно п.4 ст.5 Закону №2482 зазначено, що право на приватизацію квартир (будинків) державного житлового фонду з використанням житлових чеків одержують громадяни України, які постійно проживають в цих квартирах (будинках) або перебували на обліку потребуючих поліпшення житлових умов до введення в дію цього Закону.
6. П. 10 ст. 8 Закону №2482 закріплює, що органи приватизації, органи місцевого самоврядування не мають права відмовити мешканцям квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках у приватизації займаного ними житла.
Враховуючи викладене, на основі ст.ст. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9,49,210 – 234 КАС України, Закону України «Про приватизацію державного жилого фонду», ст.ст. 58,65-1 Житлового кодексу України,-

ПРОШУ Вищий адміністративний суд України:

1. Прийняти касаційну скаргу до судового розгляду;
2. Скасувати постанову Донецького апеляційного адміністративного суду від 17.06.2014р. у адміністративний справі № 427/1504/14-а та залишити в силі постанову Свердловського міського суду Луганської області від 05.05.2014 року в адміністративній справі № 427/1504/14 про визнання дій Червонопартизанської міської ради м. Свердловська Луганської області щодо відмови в безоплатній приватизації будинку за адресою: Адреса 1 неправомірними та зобов’язання останньої прийняти рішення про безоплатну приватизацію будинку за адресою: Адреса 1 на моє ім’я.

Додатки:
1. Копія касаційній скарги на постанову Донецького апеляційного адміністративного суду від 17.06.2014 р. у адміністративний справі № 427/1504/14-а  (першому адресату);
2. Копія постанови Донецького апеляційного адміністративного суду від 17.06.2014 р. у адміністративний справі № 427/1504/14-а  у 2х прим.;
3. Квитанція про сплату судового збору.

Оскаржувач ________________  Особа 1