Апеляційна скарга на заочне рішення у справі про стягнення заборгованості по кредиту

До апеляційного суду Одеської області 
Через Суворовський районний суд м. Одеси

Особа, яка подає апеляційну скаргу (по справі відповідач - 2):
Пунь  Валерій Михайлович
адреса: 65078, м. Одеса, вул. Генерала Петрова, буд. 11, корп. А, кв. 11
т. 06311111111

Учасники процесу:

Позивач:         Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль»
адреса: 01011, м. Київ,  вул. Лєскова, 9
тел. (044) 490-88-88

Відповідач-1: Пунь Сергій Валерійович
адреса: 65123, м. Одеса, просп. Добровольського, буд. 11, кв. 111
т.097 1111111

Відповідач-2: Пунь  Валерій Михайлович
адреса: 65078, м. Одеса, вул. Генерала Петрова, буд. 11, корп. А, кв. 11
т. 063 11111111

Справа № 523/5485/15-ц


Апеляційна скарга 
на заочне рішення судді Суворовського районного суду м. Одеси Погрібного М.О.
по справі № 523/5485/15-ц

12.06.2015 року Суворовським районним судом м. Одеси по цивільній справі № 523/5485/15-ц за позовною заявою ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» до Пунь Сергія Валерійовича, Пунь  Валерія Михайловича про стягнення заборгованості за кредитним договором було ухвалено заочне рішення.
Зазначеним рішенням позовні вимоги задоволено в повному обсязі та вирішено стягнути з Пунь Сергія Валерійовича, Пунь  Валерія Михайловича в солідарному порядку на користь ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» суму боргу за договором кредиту № 014/0075/74/45505 від 10.02.2006 р. в розмірі 831 750,04 гривень (вісімсот тридцять одну тисячу сімсот п’ятдесят гривень чотири копійки), в тому числі борг: за кредитом – 692 189, 00 гривень, по відсоткам за користування кредитом – 51 814,31 гривень та 87746,73 гривень пені за прострочення кредиту і відсотків.
Із заочним рішенням Суворовського районного суду м. Одеси від 12.06.2015 р. я не згоден, вважаю його таким, що порушує мої законні права та інтереси, а також норми процесуального та матеріального права з наступних підстав:
По-перше, в судовому рішенні зазначено, що я в судове засідання не з’явився про час та місце проведення судового засідання повідомлявся відповідно до статті 74 ЦПК України, про причини неявки суду не повідомив.
Зазначене твердження не відповідає дійсності. Жодних листів, судових повісток, копій позовної заяви з доданими матеріалами я від суду не отримував та не знав про сам факт наявності справи, судових засідань та прийняття вказаного незаконного рішення, поки мені не сказав про це мій син співвідповідач по справі Пунь С.В. лише 18.03.2016 року.
 Моєму ж сину про вказане рішення повідомив державний виконавець адже в нього на виконанні знаходився виконавчий лист по виконанню цього рішення суду. Копію заочного рішення я також взагалі не отримував.
Відповідно до частини 5 статті 74 ЦПК України судова повістка та інші документи надсилаються поштою рекомендованим листом із повідомленням або через кур’єрів за адресою.
Згідно частини 2 статті 13 Закону України «Про поштовий зв’язок» послуги поштового зв’язку надаються на договірній основі згідно з Правилами надання послуг поштового зв’язку, що затверджуються Кабінетом міністрів України.
П.п. 106, 110 Правил надання послуг поштового зв’язку затверджених постановою КМУ від 05.03.2009 року № 270 визначені правила доставки та вручення поштових відправлень, зокрема, судових повісток. Відповідно до цих правил оператор повинен щонайменше два рази повідомити адресата про необхідність отримання відправлення, а не отримане відправлення повинно зберігатись протягом місяця у поштовому відділенні для забезпечення можливості адресата його отримати, при зверненні до адресата оператор повинен встановити його особу. Тільки зі спливом цього строку можливо повернення його відправнику.
Під час вручення фізичній особі реєстрованого поштового відправлення, виплати коштів за поштовим переказом з повідомленням про вручення працівник поштового зв’язку на підставі пред’явленого одержувачем документа, що посвідчує особу, зазначає на бланку повідомлення про вручення його прізвище.
На бланку повідомлення про вручення поштового відправлення з позначкою «Вручити особисто», внутрішнього рекомендованого листа з позначкою «Судова повістка» одержувач розписується та зазначає прізвище. 
Відповідні дані на бланку повідомлення про вручення також зазначаються про особу, уповноважену на одержання внутрішнього рекомендованого листа з позначкою «Судова повістка», адресованого юридичній особі або фізичній особі за місцем роботи.
Бланк повідомлення про вручення рекомендованого листа з позначкою «Судова повістка» повертається за зворотною адресою у першочерговому порядку.
В ч. 3 ст. 76 ЦПК України зазначено, якщо особу не виявлено в місці проживання, повістка вручається будь-кому із повнолітніх членів сім’ї, відповідній житлово-експлуатаційній організації або виконавчому органу місцевого самоврядування.
По вказаній справі не має свідчень про факти отримання мною рекомендованих листів від суду або членом моєї сім’ї, відповідній житлово-експлуатаційній організації або виконавчому органу місцевого самоврядування.
У зв’язку з тим що я завчасно не був повідомлений судом про розгляд справи, моє право на захист було порушено.
В статті 6  Конвенції «Про захист прав людини і основоположних свобод» зазначено, що Кожен має право на справедливийі публічний розглядйого справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.
В статті 64 Конституції України визначено, що конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
В статті 9 Закону України «Про судоустрій і статус суддів встановлено:
«1. Правосуддя в Україні здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних та інших ознак.
2. Суд створює такі умови, за яких кожному учаснику судового процесу гарантується рівність у реалізації наданих процесуальних прав та у виконанні процесуальних обов’язків, передбачених процесуальним законом.

Таким чином, суд мав би пересвідчитись та переконатися у дотриманні порядку повідомлення мене про місце,  дату та час судового розгляду справи, чого зроблено не було, що є порушенням моїх прав, а також положень статей 6, 10, 27 ЦПК України, що позбавило мене можливості захищати свої права та законні інтереси в судовому засіданні.
По-друге, до останнього часу у нас з співвідповідачем по справі моїм сином, Пунь С.В., були погані відносини та ми не спілкувалися, тому лише 18.03.2016 року я дізнався від нього про існування такого рішення. 
З метою захисту своїх прав, 25.03.2016 р. мною до Суворовського районного суду м. Одеси була подана заява про перегляд вказаного заочного рішення. 
15.04.2016 р. суддею Суворовського районного суду м. Одеси Погрібний М.О. була винесена ухвала про відмову у задоволенні заяви про перегляд вказаного заочного рішення. Суддя переконаний та наголошує в ухвалі, що я був належним чином повідомлений про дату і час судового розгляду, але з вказаними доводами я не згоден, копію заочного рішення взагалі не отримував та вважаю відмову незаконною.

По-третє, в судовому рішенні зазначено, щодо обґрунтованих заперечень щодо розміру заборгованості від відповідачів не надходило. Оскільки, справа була розглянута без моєї участі, то  у мене не було можливості вчасно ознайомитися з матеріалами та надати суду належні заперечення та докази, що призвело до винесення судом необ’єктивного  рішення.  
Відповідно до ч. 1 ст. 57 ЦПК України доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. 
Частиною 1 ст. 58 ЦПК України передбачено, що належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування.
За правилами ст.60 ч.1 ЦПК України кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених статтею 61 цього Кодексу.
За таких обставин, вважаю, що заочне рішення Суворовського районного судувід 12.06.2015 року по справі № 523/5485/15-ц, ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» до Пунько Сергія Валерійовича, Пунько  Валерія Михайловича, має бути скасовано, та призначено справу до розгляду в загальному порядку.
Згідно Закону України «Про судовий збір» при подачі апеляційної скарги в дохід держави необхідно сплатити судовий збір у розмірі110 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви. Позивачем при поданні позовної заяви була сплачена сума у розмірі 1827 гривень. Я є співвідповідачемпо справі і судові витрати солідарно розподілені на двох відповідачів. Отже половина від 1827гривень це 914 гривень, тому мною було сплачено 110% ставки, тобто 1005,40 гривень.
Строк для оскарження заочного рішення:
У разі залишення заяви відповідача про перегляд заочного рішення без задоволення, рішення суду може бути оскаржене в загальному порядку до апеляційної інстанції. Ухвалу Суворовського районного суду м. Одеси від 12.06.2015 р. про відмову у задоволенні вказаної заяви я отримав 19.04.2016 р. поштою, тому вважаю, що строк для оскарження мною пропущений не був.
В статті 55 Конституції України визначено, що права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 307 ЦПК України:
1. За наслідками розгляду апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції апеляційний суд має право:
2) скасувати рішення суду першої інстанції і ухвалити нове рішення по суті позовних вимог;».
На підставі викладеного, -

ПРОШУ:
1. Прийняти апеляційну скаргу до розгляду;
2. Скасувати заочне рішення по справі № 523/5485/15-ц від 12.06.2015 року та  і ухвалити нове рішення, яким відмовити  по суті позовних вимог.

Додатки:
Копія апеляційної скарги у 2-х прим.;
Квитанція про сплату судового збору;
Копія квитанції про сплату судового збору у 2-х прим.;
Копія ухвали Суворовського районного суду м. Одеси від 15.04.2016 р. по справі № 523/5485/15-ц у 3-х прим.;
Копія заочного рішення Суворовського районного суду м. Одеси від 12.06.2015 р. по справі № 523/5485/15-ц у 3-х прим.;

20.04.2016 р. _________________ Пунь В.М.