Апелляционная жалоба на решение суда о возмещении морального вреда

До Апеляційного суду Одеської області
Через Малиновський районний суд м. Одеси

Особа, яка подає апеляційну скаргу по справі (позивач):
Н Світлана Олегівна,  яка мешкає за адресою:
65078, м. Одеса вул. Гайдара, буд. 1 кв.1,
т. 050 61111111

Відповідач: 
Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта»
Код ЄДРПОУ: 21560045
Місцезнаходження відповідача: 01001, місто Київ, вул. Хрещатик, будинок 22.
Засоби зв’язку не відомі


Апеляційна скарга
на рішення Малиновського районного суду м. Одеси від 01.12.2016 року по справі № 521/17111/15-ц

01.12.2016 року Малиновський районний суд м. Одеси ухвалив рішення по справі за моїм позовом до Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» про відшкодування моральної шкоди завданої каліцтвом.  
Суд першої інстанції своїм рішенням частково задовольнив мої вимоги, стягнувши з Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» на мою користь заподіяну моральну шкоду у сумі 20 000 гривень. В іншій частині позовних вимог суд першої інстанції відмовив.  
Однак, я вважаю, що рішення Малиновського районного суду м. Одеси від 01.12.2016 року по справі № 521/17111/15-ц ухвалене з порушенням норм матеріального та процесуального права, а тому вказане рішення необхідно скасувати та ухвалити рішення, яким збільшити розмір відшкодування моральної шкоди згідно меж експертного висновку від 200 000 до 400 000 тисяч гривень, за наступних підстав.  

1. По-перше, звертаю увагу суд апеляційної інстанції на необґрунтовані висновки суду першої інстанції в частині визначення судом розміру шкоди, яка підлягає стягненню з відповідача на мою користь, та як наслідок порушення в цій частині рішення вимог матеріальної та процесуальної норми щодо об’єктивності, справедливості та неупередженості розгляду справи та ухвалення законного і обґрунтованого рішення.
У відповідності до ст. 213 ЦПК України, рішення суду повинне буди законним та обґрунтованим.  
Крім того, в п. 9 вказаної вище Постанови Пленуму Верховного суду України «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» від 31 березня 1995 року за № 4передбачено, що розмір  відшкодування моральної (немайнової) шкоди суд визначає  залежно від характеру та обсягу страждань (фізичних, душевних, психічних тощо), яких   зазнав позивач, характеру немайнових втрат (їх тривалості, можливості відновлення тощо) та з урахуванням інших обставин. При  цьому  суд  має  виходити  із  засад  розумності,  виваженості  та справедливості.
На що суд першої інстанції спирається в рішенні, але в дійсності не застосовує. 
Отже, як випливає з положення ч. 3 ст. 23 ЦК України та п. 4 Постанови Пленуму Верховного суду України «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» від 31 березня 1995 року за № 4, при визначенні розміру відшкодування моральної шкоди, суд зобов’язаний враховувати вимоги розумності, виваженості та справедливості.
Таким чином, судом першої інстанції в ухваленому ним рішенні не зазначено належних та допустимих доказів, які б підтвердили висновок суду, що мені була заподіяна моральна шкода лише у розмірі 20 000 гривень, та взагалі я не бачу, що судом першої інстанції були застосовані саме вимоги розумності, виваженості та справедливості, а не навпаки упередженості.
2. По-друге, звертаю увагу суд на те, що я пред’явивши вимоги про стягнення з відповідача компенсацію за заподіяну мені моральну шкоду надала належні та допустимі докази в обґрунтування її наявності та розміру, а суд першої інстанції безпідставно та без необхідних засобів доказування задовольнив лише частково розмір грошового відшкодування моральної шкоди, що становить 20 000 гривень.
У відповідності до ч.1 ст. 60 ЦПК України, кожна сторона зобов’язується довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.
В рахунок вказаних вище обставин, в абзаці 1 п. 4 Постанови Пленуму Верховного суду України «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» від 31 березня 1995 року за № 4 (з подальшими змінами та доповненнями) передбачено, що у позовній заяві про відшкодування моральної (немайнової) шкоди має бути зазначено, в чому полягає ця шкода, якими неправомірними діями чи бездіяльністю її заподіяно позивачеві, з яких міркувань він виходив, визначаючи розмір шкоди, та якими доказами це підтверджується.
В поданому мною уточненому позові розмір моральної шкоди підтверджується висновком судової психологічної експертизи, щодо розміру заподіяної мені моральної шкоди, який обґрунтований точними, конкретними та законодавчо встановленими методами та методиками визначення розміру моральної шкоди.
Оскільки положенням ч. 4 ст. 60 ЦПК України, закріплено, що доказування не може ґрунтуватись на припущеннях та позивач на підставі ч.1 ст. 60 ЦПК України зобов’язаний довести її розмір.   
В даному випадку, висновок експерта є єдиним законним способом доказування розміру моральної  шкоди, а тому він повинен був бути взятий до уваги судом як належний та допустимий доказ в підтвердження розміру компенсації за заподіяну мені моральну шкоду, однак суддя знехтувала їм.
3. По-третє, в рішенні Малиновського районного суду м. Одеси від 01.12.2016 року зазначено, що в своєму позові розмір заподіяної моральної шкоди, я визначаю за допомогою методики та формули Ерделевського А.М.,  і таке інше. Однак, в судовому засіданні мій представник навіть не спирався на вказану методику і не наполягав на її обов’язковому застосуванні та врахуванні, ні при розгляді справи, ні при винесенні рішення.
Також, хочу наголосити на тому, що відповідач не оспорював результати проведеної експертизи, не заявляв про проведення повторної чи додаткової експертизи, це означає що Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта» згодне з зазначеним висновком експерта.
В статті 21 Конституції України закріплено, що усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.
В статті 22 Конституції України закріплено, що права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.
Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.
При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.
В статті 64 Конституції України передбачено, що конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
Згідно статті 23 ЦК України:
«1. Особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. 
2. Моральна шкода полягає: 
1) у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я; 
2) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких родичів; 
3) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку із знищенням чи пошкодженням її майна; 
4) у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи. 
3. Моральна шкода відшкодовується грішми, іншим майном або в інший спосіб. 
Розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення. При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності і справедливості. 
4. Моральна шкода відшкодовується незалежно від майнової шкоди, яка підлягає відшкодуванню, та не пов'язана з розміром цього відшкодування. 
5. Моральна шкода відшкодовується одноразово, якщо інше не встановлено договором або законом.»

Строки для апеляційного оскарження:
Звертаю увагу суд на те, що рішення Малиновського районного суду м. Одеси від 01.12.2016 року по справі № 521/17111/15-ц було отримано мною звичайним поштовим відправленням лише 5 грудня 2016 року, що припадає на понеділок, а тому останній день для подання апеляційної скарги на постанову суду першої інстанції, в межах десятиденного строку на апеляційне оскарження, припадає на 15 грудня 2016 року, яким є четвер.

Відтак, вважаю, що розмір моральної шкоди в такому розмірі є замалий та необґрунтовано встановлений судом першої інстанції, а також, що такий розмір підлягає збільшенню апеляційним судом згідно меж експертного висновку від 200 000 до 400 000 тисяч гривень. 
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 4, 27, 60, 212, 292, 294, 295, 296, 307, 309 ЦПК України, -   

ПРОШУ:

 Рішення Малиновського районного суду м. Одеси від 01.12.2016 року по справі № 521/17111/15-ц – скасувати та ухвалити рішення, яким збільшити розмір відшкодування моральної шкоди згідно меж експертного висновку від 200 000 до 400 000 тисяч гривень . 

Додатки:
1.  Копія апеляційної скарги у 2 примір.;   
2.  Копія рішення Малиновського районного суду м. Одеси від 01.12.2016 року у 2 примір.

«___»_________2016 року                 ______________                                     Не С.О.