Зразок апеляційної скарги на постанову адміністративного суду

До Одеського апеляційного адміністративного суду
(Через Одеський окружний адміністративний суд)

Особа, яка подає апеляційну скаргу:
Коєн Віктор Миколайович
67700 м. Білгород-Дністровський
вул. Сонячна, 1/1
т. 099999999

Справа № 815/257/15

Апеляційна скарга
на постанову суду першої інстанції

26.03.2015р. суддею Одеського окружного адміністративного суду Балан Я.В. була винесена Постанова у Справі № 815/257/15 за моїм адміністративним позовом до Відділу державної виконавчої служби Білгород-Дністровського міськрайонного управління юстиції Одеської області про визнання дій державного виконавця відділу державної виконавчої служби Білгород-Дністровського міськрайонного управління юстиції Одеської області Булгарової Лариси Валеріївни при винесенні Постанови «Про відкриття виконавчого провадження» ВП № 45829235 від 16.12.2014р.«Про звернення стягнення на трикімнатну квартиру житловою площею 40,5 кв.м., загальною площею 68,7 кв.м., що знаходиться за адресою: Одеська область, місто Білгород-Дністровський, вул. Сонячна, будинок 1, квартира 1, яка належить на праві власності Коєн І.М., Коєн М.І., Коєн О.М., Коєн В.М., загальна сума боргу 247697,30 грн.» незаконними та скасування постановиВідділу державної виконавчої служби Білгород-Дністровського міськрайонного управління юстиції Одеської області «Про відкриття виконавчого провадження» ВП № 45829235 від 16.12.2014р.«Про звернення стягнення на трикімнатну квартиру житловою площею 40,5 кв.м., загальною площею 68,7 кв.м., що знаходиться за адресою: Одеська область, місто Білгород-Дністровський, вул. Сонячна, будинок 9, квартира 12, яка належить на праві власності Коєвій І.М., Коєву М.І., Коєвій О.М., Коєву В.М., загальна сума боргу 247697,30 грн.» було прийняте рішення про відмову у задоволенні адміністративного позову у повному обсязі.
Вказане рішення мій представник отримав у приміщені суду 09.04.2015р., що свідчить про додержання мною положень ст. 186 КАС України про дотримання строків для оскарження рішення суду першої інстанції.

Вважаю, що вказана постанова прийнята с істотними порушеннями норм права та підлягає скасуванню у повному обсязі, виходячи з наступного:
1. При винесені рішення судом не буввзятий до уваги той факт, що Постанова Відділу державної виконавчої служби Білгород-Дністровського міськрайонного управління юстиції Одеської області«Про відкриття виконавчого провадження» ВП № 45829235 від 16.12.2014р.«Про звернення стягнення на трикімнатну квартиру житловою площею 40,5 кв.м., загальною площею 68,7 кв.м., що знаходиться за адресою: Одеська область, місто Білгород-Дністровський, вул. Сонячна, будинок 1, квартира 1, яка належить на праві власності Коєвн І.М., Коєн М.І., Коєвн О.М., Коєн В.М., загальна сума боргу 247697,30 грн.» була винесена всупереч положень ст. 22 та ст. 26 Закону України «Про виконавче провадження», а саме:
Згідно ч. 1 ст. 22 Закону України «Про виконавче провадження»
«Виконавчі документи можуть бути пред'явлені до виконання в такі строки: 
1) посвідчення комісій по трудових спорах,  постанови судів у справах про адміністративні правопорушення  та  постанови  органів (посадових    осіб),    уповноважених    розглядати   справи   про адміністративні правопорушення, - протягом трьох місяців; 
2) інші виконавчі документи - протягом  року,  якщо  інше  не передбачено законом.»
Виконавчий напис Приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу Паракуда І.В. № 730, видав 05.04.2013р., проте Постанова Відділу державної виконавчої служби Білгород-Дністровського міськрайонного управління юстиції Одеської області«Про відкриття виконавчого провадження» ВП № 45829235 була винесена аж 16.12.2014р., тобто з порушенням строку пред’явлення виконавчого документа до виконання.
Згідно ч. 1 ст. 26 Закону України «Про виконавче провадження»
«Державний  виконавець  відмовляє  у  відкритті виконавчого провадження у разі: 
1) пропуску встановленого строку пред'явлення  документів  до виконання;».
Таким чином, державним виконавцем відділу державної виконавчої служби Білгород-Дністровського міськрайонного управління юстиції Одеської області Булгаровою ЛарисоюВалеріївною було прийнято незаконне рішення про відкриття виконавчого провадження, насамперед з огляду на те, що стягувачем був пропущений строк пред’явлення виконавчого документа до виконання.
Судом першої інстанції, навіть не були зазначені ці обставини в Постанові суду, що вказує на порушення принципу встановлення усіх обставин справи, якай закріплений ч. 4 ст. 11 КАС України, згідно з яким «Суд вживає передбачені законом заходи, необхідні для з'ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи.».

2. Судом першої інстанції при винесені рішення не було враховано, що на час винесення постанови відділу державної виконавчої служби Білгород-Дністровського міськрайонного управління юстиції Одеської області про відкриття виконавчого провадження діяв Закон України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті», згідно з положеннями якого,-
«не може бути примусово стягнуте (відчужене без згоди власника) нерухоме житлове майно, яке вважається предметом застави згідно із статтею 4 Закону України "Про заставу"та/або предметом іпотеки згідно із статтею 5 Закону України "Про іпотеку", якщо таке майно виступає як забезпечення зобов’язань громадянина України (позичальника або майнового поручителя) за споживчими кредитами, наданими йому кредитними установами - резидентами України в іноземній валюті, та за умови, що:
таке нерухоме житлове майно використовується як місце постійного проживання позичальника/майнового поручителя або є об’єктом незавершеного будівництва нерухомого житлового майна, яке перебуває в іпотеці, за умови, що у позичальника або майнового поручителя у власності не знаходиться інше нерухоме житлове майно».
На підставі вказаної норми державним виконавцем відділу державної виконавчої служби Білгород-Дністровського міськрайонного управління юстиції Одеської області Булгаровою Ларисою Валеріївною було прийнято незаконне рішення про відкриття виконавчого провадження, адже на примусове стягнення майна за вказаними правовими відносинами був накладений мораторій.
Таким чином, судом, не було узяте це твердження до уваги, що вказує на порушення принципу змагальності сторін, якай закріплений ч. 1 ст. 11 КАС України, згідно з яким «Розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.»

3. Зважаючи на те, що у своєму адміністративному позові, я вказував на ту, обставину, що квартира за адресою: Одеська область, місто Білгород-Дністровський, вул. Сонячна, будинок 1, квартира 1, використовується мною як місце постійного проживання, та іншого житла в мене нема, в процесі розгляду справи мною було подане клопотання про витребування доказів, які підтверджують дану обставину, а саме я наполягав, щоб суд витребував з Державної реєстраційної служби інформацію з єдиного державного реєстру нерухомого майна, щодо наявності в мене іншого нерухомого майна.
Суд задовольнив моє клопотання та ухвалив витребувати з Державної реєстраційної службизазначену інформацію, проте 05.03.2015р. до Одеського окружного адміністративного суду надійшла відповідь з Реєстраційної служби Білгород-Дністровського міськрайонного управління юстиції Одеської області, в якій остання відмовила у наданні вказаної інформації у зв’язку з недодержанням судом встановленої форми запиту до реєстраційної служби.
Незважаючи на те, що згідно зазначеної відповіді Державної реєстраційної служби, все, що було треба задля надання ними інформації – це подати запит встановленої форми, судом не було виправлено вказаний недолік, в результаті чого було винесене рішення без витребування та вивчення вказаних доказів. 
Це вказує на порушення принципу встановлення усіх обставин справи, який закріплений п. 4 ч. 1 ст. 7 та ч. 5 ст. 11 КАС України, згідно з яким «Суд повинен запропонувати особам, які беруть участь у справі, подати докази або з власної ініціативи витребувати докази, яких, на думку суду, не вистачає.».

4. У своєму адміністративному позові я, зокрема, посилався на те, що в мене є дитина Коєва Анастасія Вікторівна, 09.06.2007р.н., яка проживає та приписана за адресою: Одеська область, місто Білгород-Дністровський, вул. Сонячна, будинок 1, квартира 1.
Згідно ст. 18 Закону України «Про охорону дитинства»
«Право дитини на житло
Держава забезпечує   право   дитини  на  проживання  в  таких санітарно-гігієнічних та побутових умовах, що не завдають шкоди її фізичному та розумовому розвитку. 
Діти -  члени  сім'ї  наймача  або власника жилого приміщення мають право користуватися займаним приміщенням нарівні з власником або наймачем. 
Органи опіки  та  піклування зобов'язані здійснювати контроль за додержанням батьками або особами, які їх замінюють, майнових та житлових  прав  дітей  при  відчуженні  жилих приміщень та купівлі нового житла.»
Згідно ст. 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей»
«Захист прав та інтересів дітей під час вчиненняправочинів щодо житлових приміщень
1. Держава охороняє і захищає права та інтереси дітей під час вчинення правочинів щодо нерухомого майна.
2. Неприпустиме  зменшення  або  обмеження  прав та інтересів дітей під час вчинення будь-яких правочинів щодо жилих приміщень.
3. Органи   опіки  та  піклування  здійснюють  контроль  за дотриманням батьками та особами, які їх замінюють, житлових прав і охоронюваних законом інтересів дітей відповідно до закону.
4. Для  вчинення будь-яких правочинів щодо нерухомого майна, право  власності  на  яке  або право користування яким мають діти, необхідний попередній  дозвіл  органів  опіки  та  піклування, що надається  відповідно  до закону.  Посадові особи органів опіки та піклування несуть персональну відповідальність за захист  прав  та інтересів  дітей  при  наданні дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, яке належить дітям.»
Вказаними нормами я обґрунтовував свою правову позицію, згідно з якою державним виконавцем відділу державної виконавчої служби Білгород-Дністровського міськрайонного управління юстиції Одеської області Булгаровою Ларисою Валеріївною було неправомірно прийняте рішення зі звернення стягнення на трикімнатну квартиру за адресою: Одеська область, місто Білгород-Дністровський, вул. Сонячна, будинок 1, квартира 1, адже це суперечить Закону України «Про охорону дитинства» та Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», проте,судом і цього разу не було узяте це твердження до уваги, що вказує на порушення принципу змагальності сторін, який закріплений ч. 1 ст. 11 КАС України, згідно з яким «Розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.».

Таким чином, враховуючи наведенні порушення норм матеріального та процесуального права, Постанова у Справі № 815/257/15 за моїм адміністративним позовом до Відділу державної виконавчої служби Білгород-Дністровського міськрайонного управління юстиції Одеської області суперечить нормам чинного законодавства України.
Згідно зі ст. 202 КАС України
«Підстави для скасування судового рішення та ухвалення нового рішення
1. Підставами для скасування постанови або ухвали суду першої інстанції та ухвалення нового рішення є:
1) неповне з'ясування судом обставин, що мають значення для справи;
2) недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції вважає встановленими;
3) невідповідність висновків суду обставинам справи;
4) порушення норм матеріального або процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи або питання, а так само розгляд і вирішення справи неповноважним судом; участь в ухваленні постанови судді, якому було заявлено відвід на підставі обставин, які викликали сумнів у неупередженості судді, і заяву про його відвід визнано судом апеляційної інстанції обґрунтованою; ухвалення чи підписання постанови не тим суддею, який розглянув справу.».
Вважаю, що судом першої інстанції не були у повному обсязі з'ясовані обставин, що мають значення для справи, а саме не була витребувана з Державної реєстраційної служби інформація з єдиного державного реєстру нерухомого майна, щодо наявності в мене іншого нерухомого майна, та не було встановлено факт порушення строку пред’явлення виконавчого документа до виконання, передбачений Законом України «Про виконавче провадження».
Також, судом були порушені норми матеріального права, а саме зазначені положення Закону України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті», Закону України «Про охорону дитинства»,Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», та Закону України «Про виконавче провадження».
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 185, 187, 198, 202КАС України, -

Прошу:

1. Скасувати Постанову Одеського окружного адміністративного суду від 26.03.2015р. по адміністративній справі № 815/257/15 за моїм адміністративним позовом до Відділу державної виконавчої служби Білгород-Дністровського міськрайонного управління юстиції Одеської області;
2. Ухвалити нове рішення, яким задовольнити у повному обсязі мій адміністративний позов до Відділу державної виконавчої служби Білгород-Дністровського міськрайонного управління юстиції Одеської області про визнання дій державного виконавця відділу державної виконавчої служби Білгород-Дністровського міськрайонного управління юстиції Одеської області Булгарової Лариси Валеріївни при винесенні Постанови «Про відкриття виконавчого провадження» ВП № 45829235 від 16.12.2014р.«Про звернення стягнення на трикімнатну квартиру житловою площею 40,5 кв.м., загальною площею 68,7 кв.м., що знаходиться за адресою: Одеська область, місто Білгород-Дністровський, вул. Сонячна, будинок1, квартира 1, яка належить на праві власності Коєн І.М., Коєн М.І., Коєн О.М., Коєн В.М., загальна сума боргу 247697,30 грн.» незаконними та скасувати постановуВідділу державної виконавчої служби Білгород-Дністровського міськрайонного управління юстиції Одеської області «Про відкриття виконавчого провадження» ВП № 45829235 від 16.12.2014р.«Про звернення стягнення на трикімнатну квартиру житловою площею 40,5 кв.м., загальною площею 68,7 кв.м., що знаходиться за адресою: Одеська область, місто Білгород-Дністровський, вул. Сонячна, будинок 1, квартира 1, яка належить на праві власності КоєнІ.М., Коєн М.І., Коєн О.М., Коєн В.М., загальна сума боргу 247697,30 грн.».

Додатки:
1. Копія апеляційної скарги у 2-х примірниках;
2. Квитанція про сплату судового збору;
3. Копія квитанції про сплату судового збору.

Коєн В.М. _______________ 13.04.2015р.