Зразок апеляційної скарги на ухвалу суду про відмову у перегляді заочного рішення

До апеляційного суду Одеської області 
Через Приморський районний суд м. Одеси

Особа, яка подає апеляційну скаргу (по справі відповідач):
Звар Володимир Костянтинович
адреса: 65062 м. Одеса вул. Посмітного, 11/11
т. (050) 380-0000

Учасники процесу:

Позивач:         Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк»
Поштова адреса (для листування та виклику представника Позивача):
03115, м. Київ, вул.. Ф. Пушкіної, 21, каб. 118
Місцезнаходження:
61050, м. Харків, просп.. Московський, 60, тел. (044) 529-0269

Відповідач: Звар Володимир Костянтинович
адреса: 65062 м. Одеса вул. Посмітного, 11/11
т. (050) 380-00000

Відповідач: Звар Людмила Павлівна
адреса: 65062 м. Одеса вул. Педагогічна, буд. 11 кв. 11
т. (050) 800-09-77

Справа № 522/11739/15-ц


Апеляційна скарга 
на ухвалу судді Приморського районного суду м. Одеси Домусчі Л.В.
по справі № 522/11739/15-ц 

17.11.2015р. Приморським районним судом м. Одеси по цивільній справі № 522/11739/15-ц за позовною заявою ПАТ "УкрСиббанк" до Звар Володимира Костянтиновича, Звар Людмили Павлівни про стягнення заборгованості за кредитним договором було ухвалено заочне рішення.
 07.12.2015р. відповідачем по справі Звар Володимиром Костянтиновичем до Приморського районного суду м. Одеси була подана заява про перегляд вказаного заочного рішення.
08.12.2015р. суддею Приморського районного суду м. Одеси Домусчі Л.В. була винесена ухвала про повернення заяви про перегляд вказаного заочного рішення.
Вказане рішення суддя Приморського районного суду м. Одеси Домусчі Л.В. мотивував тим, що «у тексті рішення від 17.11.2015р. були допущені описки, а саме, у 5-му абзаці резолютивної частини рішення помилково вказано про порядок оскарження заочного рішення.». Також суддею було зазначено, що «Зважаючи на те, що судом дане рішення було постановлено не в порядку заочного розгляду, суд з власної ініціативи виправив допущені у судовому рішенні описки, про що 17.11.2015р. постановлена відповідна ухвала суду.».
Вважаю, що вказана ухвала суперечить нормам матеріального та процесуального права та підлягає скасуванню з наступних підстав:
1. Порушення норм матеріального права:

Рішення суду по справі № 522/11739/15-ц від 17.11.2015р. було прийнято саме в порядку заочного розгляду. Ніякої описки у рішенні не було.
Згідно ст. 226 ЦПК України:
«За формою і змістом заочне рішення повинно відповідати вимогам, встановленим статтями 213 і 215 цього Кодексу, і, крім цього, у ньому має бути зазначено строк і порядок подання заяви про його перегляд.».
Статті 213 та 215 Цивільного процесуального кодексу України регламентують які питання, має вирішувати суд під час ухвалення рішення та зміст звичайного (не заочного) судового рішення.
Таким чином, єдиною різницею між заочним та не заочним рішенням є зазначення в заочному рішенні інформації про строк і порядок подання заяви про його перегляд.
Згідно п. 4 резолютивної частина Рішення суду по справі № 522/11739/15-ц від 17.11.2015р. суддею було зазначено наступне:
«Заочне рішення може бути переглянуте судом що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії.
Апеляційна скарга на заочне рішення суду подається протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення, згідно ч. 1 ст. 294 ЦПК України.»
Крім того, у мотивувальній частині Рішення суду по справі № 522/11739/15-ц від 17.11.2015р. суддя керувався статтями 224, 225 та 226 Цивільного процесуального кодексу України, які регулюють умови проведення заочного розгляду справи, порядок заочного розгляду справи та форму і зміст заочного рішення.
Не зважаючи на той факт, що мотивуючи вказане Рішення, суддя керувався статтями 224-226 ЦПК України, про це жодним чином не було зазначене в Ухвалі про повернення заяви Звар Володимира Костянтиновича про перегляд вказаного заочного рішення від 08.12.2015р.
З вказаних фактів вбачається, що Рішення суду по справі № 522/11739/15-ц від 17.11.2015р. було прийнято саме в порядку заочного розгляду.

2. Порушення норм процесуального права:

Суддя в Ухвалі про повернення заяви Звар Володимира Костянтиновича про перегляд вказаного заочного рішення від 08.12.2015р., зазначає, що: «Між тим, у тексті рішення від 17.11.2015р. було допущені описки, а саме у п'ятому абзаці резолютивної частини рішення помилково вказано про порядок оскарження заочного рішення. Зважаючи на те що судом дане рішення було постановлено не в порядку заочного розгляду, суд з власної ініціативи виправив допущені у судовому рішенні описки, про що 17.11.2015р. постановила відповідну ухвалу суду.».
Як вбачається з наведеного, 17.11.2015р. ухвалою судді Приморського районного суду м. Одеси Домусчі Л.В. вже були виправлені описки у судовому рішенні, постає питання: Чому мною було отримано Рішення суду по справі № 522/11739/15-ц без виправлених описок наприкінці листопада 2015р.?
Крім того, порядок виправлення описок у судовому рушені регламентується ст. 219 ЦПК України, згідно з ч.ч. 3 та 4 якої:
«3. Питання про внесення виправлень вирішується в судовому засіданні, про що постановляється ухвала.
4. Особи, які беруть участь у справі, повідомляються про час і місце засідання. Їхня неявка не перешкоджає розгляду питання про внесення виправлень.».
Таким чином, виходячи з позиції судді, 17.11.2015р., суддею було постановлено рішення по справі № 522/11739/15-ц, в той самий день ним же були виявлені описки, в той самий день було назначене судове засідання з розгляду справи про виправлення описок, та в той самий день була постановлена ухвала про виправлення описок, а на при кінці листопада 2015р. я отримую судове рішення по справі № 522/11739/15-ц зі всіма описками.
Таким чином, я не був сповіщений належним чином про час та місце розгляду справи про виправлення описок та до сьогоднішнього дня не отримав ухвалу про виправлення описок.
Також суддею було порушено порядок розгляду заяви про перегляд судового рішення, оскільки згідно статті 231 ЦПК України:
«1. Заява про перегляд заочного рішення розглядається в судовому засіданні. Неявка осіб, належним чином повідомлених про час і місце засідання, не перешкоджає розгляду заяви.
2. Головуючий відкриває судове засідання і з'ясовує, хто з осіб, які беруть участь у справі, з'явився, встановлює їх особу, перевіряє повноваження представників, після чого повідомляє зміст заяви і з'ясовує думку сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, щодо вимог про перегляд заочного рішення.
3. У результаті розгляду заяви про перегляд заочного рішення суд може своєю ухвалою:
1) залишити заяву без задоволення;
2) скасувати заочне рішення і призначити справу до розгляду в загальному порядку.».
Такого повноваження, як «повернути заяву заявнику» взагалі не передбачено процесуальним законодавством.
При повернені заяви, суддя опирався на ст. 121 ЦПК України, яка регулює підстави залишення позовної заяви без руху та повернення заяви, проте в цій статті відсутні правові підстави повернення заяви про перегляд заочного рішення заявнику.

Строк для оскарження ухвали:
Ухвалу Приморського районного суду м. Одеси від 08.12.2015р. про повернення заяви про перегляд вказаного заочного рішення я отримав 29.12.2015р. поштою, тому вважаю, що строк для оскарження мною пропущений не був.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 311 ЦПК України:
1. Підставами для скасування ухвали суду, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направлення справи для продовження розгляду до суду першої інстанції є:
4) порушення норм матеріального чи процесуального права, які призвели до неправильного вирішення питання.».
На підставі викладеного, -

Прошу:

1. Прийняти апеляційну скаргу до розгляду;
2. Скасувати ухвалу Приморського районного суду м. Одеси від 08.12.2015р. про повернення заяви про перегляд заочного рішення та зобов’язати Приморський районний суд м. Одеси розглянути заяву Звар Володимира Костянтиновича про перегляд заочного рішення по справі № 522/11739/15-ц.

Додаток: 
1. Копія ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 08.12.2015р. по справі № 522/11739/15-ц у 3-х прим.;
2. Копія заочного рішення Приморського районного суду м. Одеси від 17.11.2015р. по справі № 522/11739/15-ц у 3-х прим.;
3. Копія апеляційної скарги у 2-х прим.;
4. Квитанція про сплату судового збору;
5. Копія квитанції про сплату судового збору у 2-х прим.

30.12.2015р. _________________ Звар В.К.