Зразок апеляційної скарги по ДТП

До Апеляційного суду Одеської області
через Київський районний суд м. Одеси

Цивільна справа № 520/6849/15-ц

Оскаржувач (позивач по справі):
Єнісєєв Дмитро Олексійович
мешк.: 65000, м. Одеса вул. В. Арнаутська, 11
адреса для листування:
65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 44/512
тел.: 0599999999
Відповідач:
Недєлту Олександр Анатольович
мешк.: м. Одеса, вул. Березова буд.41,
65000, тел. 069999999

Апеляційна скарга
на рішення Київського районного суду м. Одеси від 08.02.2016р. 
за справою 520/6849/15-ц

08.02.2015р. суддею Київського районного суду м. Одеси Калініченко Л.В. було прийняте рішення за справою 520/6849/15-ц за моєю позовною заявою до Недєлту Олександра Анатольовича про відшкодування матеріальної та моральної шкоди внаслідок ДТП, яким відмовлено мені у задоволені позовних вимог у повному обсязі.
Вважаю, що при прийнятті вказаного рішення судом було допущене неповне з'ясування обставин, що мають значення для справи з наступних підстав:

1. Суддя, приймаючи рішення про відмову у задоволені моїх позовних вимог, як підставу для відмови у задоволені позову зазначає:
«Позивачем не надано до суду докази на підтвердження того що він не є власником транспортного засобу марки «КІА» реєстраційний номер ВВ9814СЕ.»

Встановити зазначену обставину суд був зобов’язаний у процесі вирішення справи з наступних причин:
По-перше: 
Згідно ч. 1 та ч. 3 ст. 213 ЦПК України: 
«1. Рішення суду повинно бути законним і обґрунтованим.
3. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на основі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.»
При розгляді цієї справи судом була знехтувана вказана норму закону, більш того, беручі до уваги той факт, що суддею Київського районного суду м. Одеси було відкрите провадження по цивільній справі за моїм позовом ще 15.05.2016., а рішення по справі було прийнято лише 08.02.2015р., при виникненні у суду найменших сумнівів щодо чи дійсно я є власником транспортного засобу марки «КІА» реєстраційний номер ВВ9814СЕ, суддя мав понад 8 місяців задля того, щоб це встановити.
 По-друге:
Згідно ст. 130 ЦПК України:
«6. Якщо спір не врегульовано у порядку, визначеному частиною третьою цієї статті, суд:
3) визначає факти, які необхідно встановити для вирішення спору і які з них визнаються кожною стороною, а які підлягають доказуванню;
4) з'ясовує, які докази подані чи подаються на попередньому судовому засіданні кожною стороною для обґрунтування своїх доводів чи заперечень щодо невизнаних обставин;
5) за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, вирішує питання про витребування доказів та виклик свідків, про проведення експертизи, залучення до участі у справі спеціаліста, перекладача, особи, яка надає правову допомогу, або про судові доручення щодо збирання доказів;»
Таким чином на стадії попереднього судового засідання, суд зобов’язаний був визначити факти, які необхідно встановити для вирішення спору, які докази подані чи подаються на попередньому судовому засіданні кожною стороною для обґрунтування своїх доводів та виявити чи є необхідність у даній справі долучати інші докази, які відсутні в матеріалах справи, чи досить тих доказів, які були надані позивачем.
  По-третє: 
Суд, зобов’язаний був повно та всебічно розглянути справу та встановити істину. На кожній стадії судового розгляду суд мав змогу встановити факт того, що я є власником автомобіля, навіть на стадії судових дебатів суд мав постановити ухвалу про повернення до з'ясування обставин у справі, адже згідно ст. 194 ЦПК України,: «Якщо під час судових дебатів виникає необхідність з'ясування нових обставин, що мають значення для справи, або дослідження нових доказів, суд постановляє ухвалу про повернення до з'ясування обставин у справі. Після закінчення з'ясування обставин у справі та перевірки їх доказами судові дебати проводяться в загальному порядку.».
Враховуючи, що моїм представником на стадії дослідження доказів було заявлено клопотання дослідити завірену копію технічного паспорту на транспортний засіб марки «КІА», згідно з яким я є власником зазначеного автомобіля, суддею протиправно було проігнороване таке клопотання, після чого винесене рішення, згідно з яким я не довів цю обставину.

Таким чином, підсумовуючи викладене, слід зазначити, що у ході розгляду справи за моєю позовною заявою суддею Київського районного суду м. Одеси було грубо порушено норми процесуального права, в наслідок чого було допущене неповне з'ясування обставин, що мають значення для справи, та прийняте необґрунтоване рішення. 

Згідно ст. 309 ЦПК України: 
«1. Підставами для скасування рішення суду першої інстанції і ухвалення нового рішення або зміни рішення є:
1) неповне з'ясування судом обставин, що мають значення для справи;
….
4) порушення або неправильне застосування норм матеріального або процесуального права, а також розгляд і вирішення справи неповноважним судом; участь в ухваленні рішення судді, якому було заявлено відвід на підставі обставин, що викликали сумнів у неупередженості судді, і заяву про його відвід визнано судом апеляційної інстанції обґрунтованою; ухвалення чи підписання постанови не тим суддею, який розглядав справу.»

Строк для подання апеляційної скарги

08.02.2016р. суддею Київського районного суду м. Одеси було оголошено вступну та резолютивну частину рішення за справою 520/6849/15-ц, повний текст якої я отримав у приміщені Київського районного суду м. Одеси  15.02.2016р., на підставі чого вважаю, що строк для подання апеляційної скарги мною не пропущено.

Судовий збір

Я є інвалідом 3 групи та маю статус інваліда війни та відповідно до п.8 ч.1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір» звільняюсь від сплати судового збору.

Прошу долучити до матеріалів справи копію Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу марки «КІА» реєстраційний номер ВВ9814СЕ.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 292, 293, 309 ЦПК України,-

Прошу:

1. Прийняти апеляційну скаргу до розгляду;
2. Долучити до матеріалів справи додані до апеляційної скарги документи;
3. Скасувати рішення Київського районного суду м. Одеси за справою 520/6849/15-ц та прийняти нове рішення, яким задовольнити мої позовні вимоги у повному обсязі.

Додатки:

1. Копія апеляційної скарги;
2. Копія рішення Суворовського районного суду м. Одеси за справою № 523/6667/15-ц;
4. Копія Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу марки «КІА» реєстраційний номер ВВ9814СЕ.

24.02.2016 р. _________________          Д.О. Єнісєєв