Договір безоплатного користування нежитловим приміщенням

ДОГОВІР БЕЗОПЛАТНОГО КОРИСТУВАННЯ (НАЙМУ)
ЧАСТИНИ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ

місто Харків                                                                                                                    01 жовтня 2016 р.


Ми, що нижче підписалися: Щиров Олександр Сергійович, реєстраційний № 3082309318, зареєстрований за адресою: м. Харків, проспект Тракторобудівників, буд. № 114-Б, кв. № 16 (далі за текстом – Власник), та Іванов Андрій Ігорович, директор ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АІВ ГРУП», код 35707877, зареєстроване за адресою: 61166, Харківська область, м. Харків, вулиця Бакуліна, будинок 11, офіс 5-30 (далі за текстом – Користувач), діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства щодо недійсності правочинів, вільно володіючи українською мовою, керуючись взаємною згодою та діючим законодавством України, уклали цей договір про таке:
1. Власник передав у безоплатне користування (найм), а Користувач прийняв для подальшого використання та управління, належну Власнику частину нежитлових приміщень 1-го поверху № 9 (кабінет), площею 17,0 кв.м. та 66/100 (шістдесят шість сотих) частин місць спільного користування (надалі – нежитлові приміщення), що знаходяться  за адресою: м. Харків, вул. Юр’ївська, 10 (десять).
2. Ці нежитлові приміщення знаходяться в користуванні та управлінні Власника на підставі договору безоплатного користування (найму) нежитлових приміщень від 01 січня 2016 р.
3. Власник стверджує, що зазначена частина нежитлових приміщень, які є предметом цього договору, на момент підписання цього договору нікому іншому не продані, не подаровані, не відчужені іншим способом, не передані в оренду, в іпотеку, в спорі та під забороною не перебувають, прав щодо них у третіх осіб немає.
4. Вищевказана частина нежитлових приміщень передається Користувачу для використання на його розсуд згідно з діючим законодавством України без права передання у користування (найм)/оренду.
5. Користувач зобов'язується:
- використовувати отриману частину нежитлових приміщень за призначенням;
- у разі необхідності проводити за власний рахунок ремонт та реконструкцію приміщень;
- сплачувати плату за комунальні послуги та електроенергію;
- додержуватися та виконувати правила пожежної безпеки згідно з Законом України «Про пожежну безпеку»;
- бути представником в державних та інших установах, організаціях, на підприємствах з усіх питань щодо керування та користування вищевказаною частиною нежитлових приміщень, з правом укладання та підписання необхідних для цього договорів та актів.
Строк дії договору визначається з моменту його підписання та діє по 31 грудня 2016 р. (згідно ст. 793 ЦК України).
У випадку виникнення спорів по цьому договору застосовується діюче законодавство України.
Цей договір складено в 2-х примірниках, по одному для кожної із сторін.
До цього договору додається акт приймання-передачі нежитлових приміщень.Власник:              О.С. ЩировКористувач: А.І. ІвановДодаток
до договору безоплатного користування (найму) частини нежитлових приміщень
від 01 жовтня 2016 р.

АКТ приймання-передачі
до договору безоплатного користування (найму)
частини нежитлових приміщень від 14 березня 2016 р.

місто Харків                                                                                                                        01 жовтня 2016 р.


Щиров Олександр Сергійович, реєстраційний № 3082309318, зареєстрований за адресою: м. Харків, проспект Тракторобудівників, буд. № 114-Б, кв. № 16 (далі за текстом – Власник) передає, а Іванов Андрій Ігорович, директор ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АІВ ГРУП», код 35707877, зареєстроване за адресою: 61166, Харківська область, м. Харків, вулиця Бакуліна, будинок 11, офіс 5-30 (далі за текстом – Користувач), приймає у безоплатне користування (найм) частину нежитлових приміщень 1-го поверху № 9 (кабінет), площею 17,0 кв.м. та 66/100 (шістдесят шість сотих) частин місць спільного користування (надалі – нежитлові приміщення), що знаходяться  за адресою: м. Харків, вул. Юр’ївська, 10 (десять).
Нежитлові приміщення розташовані у нежитловій будівлі. Освітлення, водопровід та каналізація є. Санітарно-технічний стан приміщень задовільний.

Приміщення передав (Власник): О.С. ЩировПриміщення прийняв (Користувач):         А.І. Іванов