Письменные пояснения в дело по кредиту

До Київського районного суду 
Судді Калашніковій О.І.
65080, м. Одеса, вул. Варненська, буд. 3б

По справі ПАТ «УкрСиббанк» до Б  Володимира Павловича,
Б  Тетяни Іванівни про стягнення заборгованості
за договором про надання споживчого кредиту.

Справа № 520/12304/15-ц
                 
Від відповідача: Б  Володимира Павловича, що мешкає: м. Одеса, 
вул. Кондрашина, буд. 1 кв. 1

Додаткові письмові пояснення 

до позовної заяви про стягнення заборгованості за договором про надання споживчого кредиту 
Я, як відповідач вважаю за необхідне надати суду додаткові письмові пояснення, щодо моєї позиції у даній справі.
Як вже було зазначено,26 жовтня 2007 року між мною, Б  Володимиром Павловичем, та Акціонерним комерційним інноваційним банком «УкрСиббанк» укладено договір про надання споживчого кредиту № 11242118000 від 26 жовтня 2007 року. Відповідно до п. 1.1 вказаного договору банк зобов’язується надати мені кредитні кошти (кредит) в іноземній валюті, Долар США, в сумі 40000,00 (сорок тисяч доларів США центи), що дорівнює еквіваленту 202000,00 (двісті дві тисячі гривень) за курсом НБУ на день укладення договору. У договорі передбачено, що позичальник зобов’язаний повернути кредит у повному обсязі не пізніше 26 жовтня 2017 року. Плата за кредит згідно п. 1.3 даного договору протягом перших 30 (тридцяти) календарних днів, рахуючи з дня видачі кредиту, процентна ставка встановлюється в розмірі 13,90% річних. 
Між Бойко В.П. та Банком до договору було підписано Додаток №1 «Графік погашення кредиту» від 26 жовтня 2007 року, який є невід’ємною частиною договору. Згідно графіку погашення кредиту, мною регулярно здійснювались щомісячні платежі призначені для погашення кредиторської заборгованості за договором споживчого кредиту.
 Це підтверджується копією квитанції про здійснення операції, які додаються. 
Відповідно до квитанцій про здійснення переказу коштів для погашення кредиторської заборгованості за договором споживчого кредиту, у період з 2007 року по 2014 рік, мною на рахунок  Акціонерного комерційного інноваційного банку «УкрСиббанк» згідно договір про надання споживчого кредиту № 11242118000 від 26 жовтня 2007 року було перераховано кошти, на загальну суму коштів, що дорівнює 50 043(п’ятдесят тисяч сорок три) долара США.
На підставі вищевикладеного, - 

ПРОШУ:

Врахувати при розгляді цивільної справи  № 520/12304/15-ц подані мною письмові пояснення та долучити до матеріалів справи у якості доказів квитанції про здійснення операції щодо погашення кредитного зобов’язання за договором споживчого кредиту № 11242118000 від 26 жовтня 2007 року.

  Додатки:
1.Копії квитанцій про здійснення грошових зобов’язань за договором споживчого кредиту № 11242118000 від 26 жовтня 2007 року.

                                      
16.12.2016       ________________________________________                           Б В.П.