Виступ у судових дебатах у трудових спорах

До Славутськогоміськрайонного суду
Хмельницькоїобласті

Позивач:Батинська Тамара Петрівна
30000м.Славута Хмельницької обл.
вул. Ярослава Мудрого б. 1, кв.1
телефон 0683333333

Відповідач: Публічне акціонерне товариство 
Комерційний банк «Приватбанк» в особі Хмельницької Філії 29000 
29013 м Хмельницький, вулЗарічанська 5-3

Виступ позивача

Шановний суд та присутні. Мною була подана позовна заява з метою захисту своїх трудових прав.
Стаття 43 Конституції України визначає, що «Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці».
Також відповідно до ст. 46 Кодексу законів про працю України «Відсторонення працівників від роботи власником або уповноваженим ним органом допускається у разі: появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння; відмови або ухилення від обов'язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони; в інших випадках, передбачених законодавством.»
Вказані нормативні акти визначають право кожного громадянина реалізувати своє право на труд та гарантії захисту цих прав.
Не дивлячись на це відповідачем було допущене грубе порушення цих норм, яке полягає у наступному.
З 2002 р. я працюю на посаді старшого касир-операціоніста Славутського відділення Хмельницької філії ПАТ КБ ПриватБанк.
07.07.2014р. з боку мого керівництва Славутського відділення Хмельницької філії почався тиск. Причина цього тиску мені достеменно не відомо, але я припускаю що він зв’язаний з досягненням мною пенсійного віку та небажанням мого керівництва, у зв’язку з цим, надалі продовжувати зі мною трудові відносини.
Тиск полягає у тому, що мене неодноразово викликав до себе керівник та пропанував мені звільнитися за власним бажанням.
На мої постійні відмови він наголошував на тому, що у тому випадку коли я не звільнюсь за власним бажанням він знайде причину для мого звільнення.
Реалізуючи вказаний намір з 08.07.2014 року мені було заблоковані програмні комплекси в наслідок чого я до теперішнього часу не можу виконувати свої трудові обов’язки.
На мої багаторазові звернення до керівництва ПриватБанку про усунення перешкод у здійсненні мною трудових обов’язків відповіді мені не було надано. Звернення були у формі листування, шляхом факсимільного сполучення, переписки електронною поштою та телефонних переговорів.
В наслідок таких дій з боку керівництва я до сьогодні не маю фізичної можливості виконувати свої посадові обов’язки та у повному обсязі реалізувати свої трудові права.
Враховуючи це прошу шановний суд зобов'язати Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «Приватбанк» в особі Хмельницької філії розблокувати мені програмні комплекси та допустити мене до виконання моїх посадових обов’язків.

____.___________. 2014 року _____________ Батинська Т.П.