Возврат депозита банк Финансы и кредит

До Господарського суду м. Одеси

Позивач: Складан Валентин Михайлович,
який мешкає за адресою: 65111,м. Одеса, 
вул. Ген. Бочарова, буд. 1 кв. 1
ІПН № 1778612235
тел. 093-111111111

Відповідач: Уповноважена особа Фонду 
гарантування вкладів фізичних осіб 
на здійснення ліквідації ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит»
Чернявська О.С.
65014, м. Одеса, б-р Лідерсовський, 3Б
Засоби зв’язку не відомі.

 Справа № 916/2643/16

Додаткові письмові пояснення 
до позовної заяви про зобов'язання вчинити певні дії

Я, як позивач вважаю за необхідне надати суду додаткові письмові пояснення, щодо моєї позиції у даній справі.
Як вже було зазначено, 08.01.2015 р. між мною та Публічним акціонерним товариством «Банк «Фінанси та Кредит» був укладений Договір № 328823/114818/5-15 про банківський строковий вклад (депозит) «Пенсійний» у доларах США, згідно якого мною було покладено на депозитний рахунок № 2630.0.031825.003 гроші у розмірі 10000.00 (десять тисяч) доларів США.
На підставі постанови Правління НБУ від 17.09.2015 № 612 «Про віднесення Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 17.09.2015 прийнято рішення № 171 про запровадження з 18.09.2015 тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» код ЄДРПОУ 09807856, МФО 300131, місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Артема, 60.
Відповідно до постанови Правління НБУ від «17» грудня 2015 р. № 898 «Провідкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб(далі – Фонд) прийнято рішення від “18” грудня 2015 р. № 230, «Про початок процедури ліквідації АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та делегування повноважень ліквідатора банку»,згідно з яким було розпочато процедуру ліквідації АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та призначено уповноваженою особою Фонду на ліквідацію АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Чернявську О.С.
22.02.2016 року мені надійшла довідка від  публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит», де було зазначено, що на моєму рахунку ще є залишок суми депозиту, який мені не було повернуто у зв’язку з ліквідацією вказаного банку. 
У зв’язку з чим 10.03.2016 року я був змушений звернутися до в.о. управляючого Філією «Одеське регіональне управління» публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» з кредиторськими вимогами про включення мене в реєстр акцептованих вимог кредиторів ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит».
Відповідь на мою заяву я отримав 18.03.2016 року про те, що у зв’язку з несвоєчасною подачею моєї заяви про кредиторські вимоги до Банку у період часу з 18.12.2015 р. до 21.01.2016 р., мої кредиторські вимоги не внесено до реєстру кредиторів, та вони вважаються погашеними.
З даною відмовою я не згодний, оскільки у період часу з 12.01.2016 р. до 11.02.2016 р. у мене загострилась гіпертонічна хвороба, у зв’язку з чим я знаходився на амбулаторному лікуванні, тому не мав фізичної можливості подати заяву про кредиторські вимоги саме у вищезазначений період часу. 
Вважаю вказаний строк пропущений з поважних причин.
Мій грошовий вклад розміщений у Публічному акціонерному товаристві «Банк «Фінанси та кредит» є моєю власністю, право на яке гарантоване державою України 
На підставі викладеного вважаю, що подання мною заяви з пропуском встановленого строку  із урахуванням моєї хвороби у період з дня відліку вказаного строку не є підставою для позбавлення мене законних прав на включення до реєстру акцептованих вимог кредиторів.


«__»____________2016р.               _____________________ Складан В.М.