Зразок письмових пояснень в адміністративну справу

До Київського районного суду м. Одеси
Судді Калашніковій О.І.

Справа № 520/4034/16-а

Від:
Загреб Віталія Володимировича, який мешкає:
65121, м. Одеса, пр-т М. Жукова, 1, кв. 11 
т. 0111111111110

Письмові пояснення

У Вашому провадженні знаходиться адміністративна справа № 520/4034/16-а щодо притягнення Загреб Віталія Володимировича до адміністративної відповідальності за ч. 3 ст. 122 КпАП України, на підставі Постанови про адміністративне правопорушення, складеної співробітниками поліції.
28 березня 2016 року, близько 12 год. 15 хв., я Загреб Віталій Володимирович, керуючи легковим транспортним засобом Хюндай Санта-Фе, державний номер ВН 0196 ЕМ, рухався по Адміральському проспекту, м. Одеси.
Перебуваючи за кермом автомобіля, я помітив автомобіль швидкої медичної допомоги з увімкненими проблисковим маячком синього кольору, спеціальним звуковим сигналом та світловим покажчиком правого повороту, який їхав позаду та здійснював переміщення із крайньої лівої смуги, по якій я також рухався, в крайню праву смугу. Виконуючи вимоги пункту 3.2 Правил дорожнього руху, відповідно до якого у разі наближення транспортного засобу з увімкненим синім проблисковим маячком та (або) спеціальним звуковим сигналом, я як водій інших транспортних засобів, які можуть створювати автомобілю швидкої медичної допомоги перешкоду для його руху, зобов'язаний дати йому дорогу і забезпечити безперешкодний проїзд зазначеного транспортного засобу (і супроводжуваних ним транспортних засобів). Така вимога мною була виконана, шляхом зміщення мого транспортного засобу в додаткову крайню ліву смугу для руху.
Моє рішення щодо надання переваги для руху автомобілю швидкої допомоги саме таким чином (зміщення ліворуч), пов'язане з тим, що швидка зміщувалась праворуч про що свідчий ввімкнений покажчик правого повороту, та у випадку, якщо б я теж на своєму автомобілі зміщувався би праворуч, я би навпаки  перешкоджав проїзду швидкої.
Пунктом 3.2. Правил дорожнього руху, передбачено, що якщо на транспортному засобі увімкнено проблискові маячки синього і червоного або лише червоного кольору, водії інших транспортних засобів зобов'язані зупинитися біля правого краю проїзної частини (на правому узбіччі). На автомобілі карети швидкої допомоги не був ввімкнений проблисковий маячок червоного кольору і я як водій не був зобов’язаний здійснити зупинку біля правого краю проїзної частини (на правому узбіччі), а лише був зобов’язаний дати  дорогу і забезпечити безперешкодний проїзд зазначеного транспортного засобу.
Співробітниками поліції через гучномовець мені було вказано за перехрестям в напрямку площі Толбухіна здійснити зупинку з правої сторони, що мною було виконано.
Інспектором патрульної поліції 2-ї роти, 2-го батальйону Управління патрульної поліції ГУНП у м. Одесі лейтенантом поліції Сафронюк Павлом Віталійовичем було складено постанову про адміністративне правопорушення від 28 березня 2016 року серія ПС2 №904412 за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 122 Кодексу України про адміністративне правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст.258 КУпАП - протокол не складається у разі вчинення адміністративних правопорушень, розгляд яких віднесено до компетенції Національної поліції. У випадках, передбачених частинами першою та другою цієї статті, уповноваженими органами (посадовими особами) на місці вчинення правопорушення виноситься постанова у справі про адміністративне правопорушення відповідно до вимог статті 283 цього Кодексу.
Відповідно до ст.283 КУпАП - розглянувши справу про адміністративне правопорушення, орган (посадова особа) виносить постанову по справі. Відповідно до ст.276 КУпАП - справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення.
Разом з тим, словосполучення «на місці вчинення правопорушення» та «за місцем його вчинення» - не є тотожними та мають різне цільове спрямування. Так, відповідно до Рішення Конституційного суду України від 26 травня 2015 року №5-рп\2015 - «Аналіз положень глави 22 Кодексу в системному зв’язку з положеннями його глави 17 вказує на те, що підстав для ототожнення місця вчинення адміністративного правопорушення з місцем розгляду справи про таке правопорушення немає, а словосполучення "на місці вчинення правопорушення" і "за місцем його вчинення", які містяться у статтях 258, 276 Кодексу, мають різне цільове спрямування і різний правовий зміст. Зокрема, словосполучення "за місцем його вчинення", застосоване у положенні частини першої статті 276 Кодексу, за якою "справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення", вказує на місцезнаходження органу, уповноваженого законом розглядати справу про адміністративне правопорушення у межах його територіальної юрисдикції згідно з адміністративно-територіальним устроєм України».
Ч.3 ст.258 КУпАП передбачає, що працівник патрульної поліції може винести постанову на місці вчинення правопорушення, тобто – на місці зупинки транспортного засобу. Проте, постанова не може бути винесена без розгляду адміністративної справи. Постанова щодо притягнення особи до відповідальності виноситься за результатами розгляду справи. Ч.3 ст.258 КУпАП вказує на те, що працівник патрульної поліції повинен дотримуватись вимог ст. 283 КУпАП, яка зазначає, що постанова виноситься тільки за результатами розгляду справи.
Разом з тим,  ст.276 вказує, що справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення, тобто – за місцезнаходження органу, уповноваженого законом розглядати справу про адміністративне правопорушення. В даному випадку, за адресою: 65114, м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 5, де розташоване Управління патрульної поліції м. Одеси. Проте, інспектор Сафронюк П.В. положень закону не дотримався та розглянув справу на місці зупинки транспортного засобу.
Незаконно розглянувши справу на місці зупинки транспортного засобу, інспектор Сафронюк П.В. суттєво порушив мої права.
З метою забезпечення дотримання прав особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, індивідуалізації її відповідальності та реалізації вимог статті 245 Кодексу щодо своєчасного, всебічного, повного і об’єктивного з’ясування обставин справи, вирішення її у відповідності з законом уповноважений орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов’язаний з’ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна ця особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність, а також інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. При накладенні стягнення необхідно враховувати характер вчиненого правопорушення, особу порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність (частина друга статті 33 Кодексу).
Згідно з частиною першою статті 268 Кодексу особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржувати постанову у справі. Крім того, у цій правовій нормі передбачено, що справа про адміністративне правопорушення повинна розглядатися в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; за відсутності такої особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.
У наведених положеннях Кодексу визначено систему правових механізмів щодо забезпечення дотримання прав особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, на стадії розгляду уповноваженим органом (посадовою особою) справи про адміністративне правопорушення, зокрема, з метою запобігти безпідставному притягненню такої особи до відповідальності. Водночас вказані положення є законодавчими гарантіями об’єктивного і справедливого розгляду справи про адміністративне правопорушення, реалізація яких можлива лише у разі, якщо особі буде надано достатній проміжок часу для підготовки до розгляду справи, пошуку адвоката, ознайомлення з матеріалами справи, тощо.
Незаконно розглянувши справу на місці зупинки транспортного засобу, інспектор Сафронюк П.В.  не дав мені можливості скористатися своїми правами передбаченими ст.268 КУпАП у повному обсязі. Крім того, інспектор Сафронюк П.В. проігнорував вимоги ч.2 ст.33 КУпАП. Розгляд справи на дорозі, на місці зупинки транспортного засобу, унеможливило виконання вимог ст.245 КУпАП щодо всебічного, повного і об’єктивного з’ясування обставин справи.
Відповідно до ст.278 КУпАП, орган (посадова особа) при підготовці до розгляду справи про адміністративне правопорушення вирішує такі питання: 1) чи належить до його компетенції розгляд даної справи; 2) чи правильно складено протокол та інші матеріали справи про адміністративне правопорушення; 3) чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду; 4) чи витребувано необхідні додаткові матеріали; 5) чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх законних представників і адвоката.
Відповідно до ст.279 КУпАП, розгляд справи розпочинається з оголошення складу колегіального органу або представлення посадової особи, яка розглядає дану справу. Головуючий на засіданні колегіального органу або посадова особа, що розглядає справу, оголошує, яка справа підлягає розгляду, хто притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, їх права і обов'язки. Після цього оголошується протокол про адміністративне правопорушення. На засіданні заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, досліджуються докази і вирішуються клопотання.
Разом з тим,  після висловлення мені звинувачень у вчиненні адміністративного правопорушення, інспектор Сафронюк П.В. пішов до свого патрульного автомобілю, де виніс постанову. Будь-якої підготовки до розгляду справи не було, як і не було оголошення посадової особи, яка розглядає справу, особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, не були вирішені клопотання, не були дослідженні докази, не були заслухані особи, які беруть участь у розгляді справи. Своїми діями, інспектор Сафронюк П.В.  грубо порушив вимоги ст.ст.278,279 КУпАП.
Отже, на підставі вищевикладеного, вважаю, що мною не було створено жодних перешкод для руху автомобіля швидкої медичної допомоги, а в моїх діях відсутній склад правопорушення. Також вважаю, що інспектор патрульної поліції 2-ї роти, 2-го батальйону Управління патрульної поліції ГУНП у м. Одесі лейтенант полінії Сафронюк П.В. не повинен був складати постанову про адміністративне правопорушення, а крім того зазначена постанова складена із порушенням норм чинного законодавства.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 269 КпАП України, -

Прошу:

1. Врахувати мої письмові пояснення при винесенні рішення у справі № 520/4034/16-а про адміністративне правопорушення.___.___.2016 року                                   _______________                                     В.В. Загреб