Претензия к банку

Голові правління ПАТ КБ «Приват Банк» 
Дубілету Олександру Валерійовичу 
49094, м. Дніпропетровськ,
Вул. Набережна Перемоги, буд. 50

Від: С Костянтина Євгеновича,
який мешкає за адресою:
65076, м. Одеса, вул. Радісна,
буд 1, кв. 1
т.: 098-509-51-75

Адреса для листування: 65012, м. Одеса
вул. Вел. Арнаутська 44, оф. 512

Притензія

Між мною та Публічним акціонерним товариством Комерційним Банком «Приват Банк» було укладено кредитний договір №  SAMDN86000743505087 про надання мені кредитних коштів зі сплатою відсотків за користування кредитом на суму залишку заборгованості за кредитом. 
Станом на 13.11.2016 року, мною було отримано попередження від ПАТ КБ « Приват Банк», згідно вказаної у ньому інформації сума боргу за договором №  SAMDN86000743505087 та іншими кредитними зобов’язаннями складає 41900 гривень 00 копійок.
Станом на сьогоднішній день я тимчасово не маю можливості здійснювати оплату по кредиту у зв’язку з тим, що на початок 2014 року та по сьогоднішній день у мене виникли фінансові труднощі, часті проблеми із здоров’ям, що перешкоджають нормальному виконанні роботи, у зв’язку з чим, я наразі не маю достатнього заробітку для виконання кредитних зобов’язань у повному обсязі відповідно до раніше обумовленого Договору. 
Постанова Правління НБУ « Про заходи щодо забезпечення погашення кредитів» від 06.08.2009 № 461 з метою зменшення ризиків банківської діяльності (кредитного, ліквідності, юридичного, репутації) та недопущення втрати довіри до банківської системи,  зокрема шляхом створення  банками  прийнятних  умов  для забезпечення  виконання  позичальниками - фізичними особами взятих на   себе   зобов'язань   за   споживчими   кредитами, передбачає можливість банку здійснювати ліберальну політику та йти на зустріч у питаннях для забезпечення  виконання  позичальниками - фізичними особами взятих на   себе   зобов'язань  .
Відповідно п. 3.1.  Постанови, з метою недопущення посилення соціальної  напруги  серед населення банкам рекомендується коректно та з розумінням ставитися до позичальника,  який потрапив у скрутне фінансове становище, та разом з ним, ураховуючи всі обставини, зокрема стан обслуговування позичальником  заборгованості  за  споживчим  кредитом  до настання подій,  які спричинили погіршення його фінансового  становища,  причин  настання  таких  подій,  поточний  фінансовий    стан    позичальника,    перспективи відновлення  платоспроможності  та  інше,  визначитися  зі  шляхами   погашення заборгованості. 
Постановою передбачено,  під час роботи з позичальником,  який потрапив у скрутне фінансове становище,  банкам   рекомендується   вживати   заходів, спрямованих на   створення   прийнятних   умов   для  забезпечення виконання позичальником взятих на себе  зобов'язань  за  споживчим кредитом, а саме: підтримувати зв'язок з позичальником у зручний для нього  час і спосіб (зустрічі, листування, телефон, факс тощо); 
надати позичальнику  повну   і   доступну   інформацію   щодо загального розміру його заборгованості, уключаючи  всі платежі, передбачені умовами   кредитного   договору,   
 обговорити з  позичальником  усі  обставини  його скрутного  фінансового  становища  та  надати  безкоштовні  консультації щодо можливих шляхів забезпечення погашення заборгованості;
 пояснити позичальнику ставлення  банку  до  його  фінансових проблем, зокрема, що обходитимуться з позичальником з розумінням, намагаючись спільними зусиллями знайти прийнятне для обох сторін рішення щодо забезпечення повернення позичальником заборгованості.
Проте, мною неодноразово було надіслано на адресу ПАТ КБ «Приват Банк» заяви, про надання інформацію за кредитними договорами що укладенні з ПАТ КБ «Приват Банк», щодо повного і достовірного розрахунку заборгованості за кредитним договором станом на дату звернення, розміру пені, процентів за користування кредитом.
До теперішнього часу жодних відповідей на мої заяви мені не надійшло.
Ігнорування ПАТ КБ «Приват Банк» моїх звернень суперечить принципам банківської діяльності та Постанові Правління НБУ « Про заходи щодо забезпечення погашення кредитів» від 06.08.2009 № 461, а саме п. 3.2. Постанови: «банкам   рекомендується   вживати   заходів, спрямованих на створення   прийнятних   умов   для  забезпечення виконання позичальником взятих на себе  зобов'язань  за  споживчим кредитом, а саме: підтримувати зв'язок з позичальником у зручний для нього  час і спосіб (зустрічі, листування, телефон, факс тощо)».
Окрім цього, враховуючи те, що мені не відомо порядку та підстав нарахування вказаної у попереджені суми заборгованості, оскільки банком не надано копії розрахунку заборгованості,  я не погоджуюсь з зазначеною сумою та вважаю її необґрунтованою.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 11 Закону України «Про захист прав споживачів», «Про заходи щодо забезпечення погашення кредитів», -

ПРОШУ:

1. Розглянути дану заяву у встановленому законодавством порядку.
2. Здійснити перерахунок суми заборгованості з зазначенням підстав нарахування вказаної суми заборгованості за кредитним договором № SAMDN86000743505087 та іншими кредитними зобов’язаннями 15.12.2016 р.                  __________________                                                     С  К.Є.