Зразок претензії про захист прав споживача

Директору Компаній 1
Адреса 1
Індекс: 11111

ПРЕТЕН3ІЯ

07.01.2013р. до Центру юридичної допомоги «Захист» звернулася Особа 1 за юридичною допомогою з наступного питання.
06.01.2013р., приблизно о 21:30, Особа 1 разом зі своїми знайомими замовили послугу Вашого роллердрому, який знаходиться в приміщені Компанія 1 за адресою: Адреса 1.
На вході в заклад їх зустрів працівник роллердрому. Особа 1, пояснила йому, що вона та усі її знайомі ніколи раніше не їздили на роликах, та за умови, якщо з ними інструктор проведе заняття та інструктаж з їзди на роликах й їзда буде проходити у належній екіпіровці, вони скористаються послугами роллердрому.
На це працівник відповів, що в них відсутні інструктори та тренери, адже, нібито катання на роликах є абсолютно безпечним для життя та здоров’я. З тієї ж причини, з його слів, ніяке обладнання, яке убезпечить катання, взагалі не потрібне.
Такими словами, працівник роллердрому Компанія 1 переконав їх без інструктора та захисного обладнання надіти ролики та вийти на роллердром, перед тим уплативши вартість послуги 30 гривень з чоловіка.
Особа 1 з великими труднощами трималася на роликах, адже до тієї миті ніколи в житті їх не надівала. Та в результаті чого впала з висоти власного росту. Вона лежала на полу й не могла підвестися. Побачивши це, її знайомі звернулися до робітників роллердрому Компанія 1 за допомогою, та попросили їх надати першу медичну допомогу та викликати швидку допомогу. Почувши це, робітники роллердрому Компанія 1 проігнорували їхнє звернення, та в загалі пішли з місця події.
За таких умов, знайомі Особа 1 самі відвезли її до травпункту 2-ї міської багатопрофільної лікарні м. Одеса, де їй поставили діагноз «перелом лучевої кістки лівої руки зі зміщенням» та надали медичну допомогу.
Таким чином в наслідок того, що працівниками роллердрому Компанія 1 не був проведений інструктаж з їзди на роликах, та не доведені правила поведінка та користування роледромом, не було надано належного обладнання для їзди на роликах, не було надано першої медичної допомоги та не було викликано швидкої допомоги, Особа 1 отримала середньої тяжкості тілесні ушкодження у вигляді  перелому лучевої кістки лівої руки зі зміщенням.
Згідно ст. 1209 Цивільного кодексу України «Виготовлювач  товару,  що є нерухомим майном,  виконавець робіт (послуг) зобов'язаний відшкодувати шкоду,  завдану фізичній або  юридичній особі  внаслідок  конструктивних, технологічних, рецептурних та інших недоліків товару, робіт (послуг), а  також недостовірної або недостатньої інформації про них.
Відшкодування шкоди не залежить від вини виготовлювача товару, що є нерухомим майном, виконавця робіт (послуг), а також від того, чи перебував потерпілий з ними у договірних відносинах.»
Згідно ст. 4 Закону України «Про захист прав споживачів» «Споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на:
3) безпеку продукції;
4) необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця);»
Згідно ст. 14 Закону України «Про захист прав споживачів» «Право споживача на безпеку продукції (товарів, наслідки робіт)
1. Споживач має право на те, щоб продукція за звичайних умов її використання, зберігання і транспортування була безпечною для його життя, здоров'я, навколишнього природного середовища, а також не завдавала шкоди його майну.
3. Якщо для безпечного використання продукції, її зберігання, транспортування та утилізації необхідно додержуватися спеціальних правил, виробник (виконавець) зобов'язаний розробити такі правила та довести їх до продавця або споживача, а продавець - до споживача.»
Згідно ст. 21 Закону України «Про захист прав споживачів» «Порушення прав споживачів
1. Крім інших випадків порушень прав споживачів, які можуть бути встановлені та доведені виходячи з відповідних положень законодавства у сфері захисту прав споживачів, вважається, що для цілей застосування цього Закону та пов'язаного з ним законодавства про захист прав споживачів права споживача вважаються в будь-якому разі порушеними, якщо:
5) будь-яким чином (крім випадків, передбачених законом) обмежується право споживача на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про відповідну продукцію;»
Згідно ст. 23 Закону України «Про захист прав споживачів» «Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів
7) відсутність необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію - у розмірі тридцяти відсотків вартості одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги, але не менше п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі, коли відповідно до закону суб'єкт господарської діяльності не веде обов'язковий облік доходів і витрат, - у розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;»
Згідно ст. 1195 Цивільного кодексу України «Фізична або юридична особа, яка завдала шкоди каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я фізичній особі, зобов'язана відшкодувати потерпілому заробіток (дохід), втрачений ним внаслідок втрати чи зменшення професійної або загальної працездатності, а також відшкодувати додаткові витрати, викликані необхідністю посиленого харчування, санаторно-курортного лікування,  придбання ліків, протезування, стороннього догляду тощо.
У разі каліцтва або іншого ушкодження здоров'я фізичної особи, яка в момент завдання шкоди не працювала, розмір відшкодування визначається виходячи з розміру мінімальної заробітної плати. 
Шкода, завдана фізичній особі каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, відшкодовується без урахування пенсії, призначеної у зв'язку з втратою здоров'я, або пенсії, яку вона одержувала до цього, а також інших доходів.»
Згідно ст. 1187 Цивільного кодексу України «Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки 
1. Джерелом підвищеної небезпеки є діяльність, пов'язана з використанням, зберіганням або утриманням транспортних засобів, механізмів та обладнання, використанням, зберіганням хімічних, радіоактивних, вибухо - і вогненебезпечних та інших речовин, утриманням диких звірів, службових собак та собак бійцівських порід тощо, що створює підвищену небезпеку для особи, яка цю діяльність здійснює, та інших осіб.
2. Шкода, завдана джерелом підвищеної небезпеки, відшкодовується особою, яка на відповідній правовій підставі (право власності, інше речове право, договір підряду, оренди тощо) володіє транспортним засобом, механізмом, іншим об'єктом, використання, зберігання або утримання якого створює  підвищену небезпеку.
Згідно ст. 23 Цивільного кодексу України «Відшкодування моральної шкоди
1. Особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав.
2. Моральна шкода полягає:
1) у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я;»
Згідно ст. 1167 Цивільного кодексу України «Підстави відповідальності за завдану моральну шкоду 
1. Моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини, крім випадків, встановлених частиною другою цієї статті.
2. Моральна шкода відшкодовується незалежно від вини органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, фізичної або юридичної особи, яка її завдала: 
1) якщо шкоди завдано каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи внаслідок дії джерела підвищеної небезпеки;»
Згідно ст. 1168 Цивільного кодексу України «Відшкодування моральної шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або  смертю фізичної особи 
1. Моральна шкода, завдана каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, може бути відшкодована одноразово або шляхом здійснення щомісячних платежів.»
Згідно ст. 22 Цивільного кодексу України «Відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди
1. Особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування.
2. Збитками є:
1) втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки);
2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).
3. Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі.»
Згідно ст. 79 Цивільно-процесуального кодексу України «До витрат,  пов'язаних з  розглядом  судової  справи, належать: 
 2) витрати на правову допомогу;»
Згідно ст 168 п 1 Кодексу України про Адміністративні правопорушення «Виконання робіт, надання послуг громадянам-споживачам, що не відповідають вимогам стандартів, норм і правил
Виконання робіт, надання послуг громадянам-споживачам, що не відповідають вимогам стандартів, норм і правил, -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, від одного до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»
Згідно ст 227 Кримінального Кодексу України «Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції 
Умисне введення  в обіг (випуск на ринок України) небезпечної продукції, тобто такої продукції, що не відповідає вимогам  щодо безпечності  продукції, встановленим нормативно-правовими актами, якщо такі дії вчинені у великих розмірах, - 
 караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.»
Таким чином сума матеріальної шкоди складає 6000 гривень та моральної шкоди 2000 гривень.
Для захисту своїх прав у випадку Вашої відмови від претензійного вирішення справи, ми від імені і в інтересах потерпілої будемо змушені здійснити наступні заходи:
1. Звернення в контролюючі органи з відповідними заявами;
2. Звернення в правоохоронні органи з заявою про відкриття кримінального провадження та притягнення до кримінальної та адміністративної відповідальності;
3. Звернення в Суд з позовною заявою про відшкодування матеріальної та моральної шкоди;
4. Доведення до населення (через джерела масової інформації) інформації про небезпечність Вашого закладу для життя та здоров’я населення.
Відповідь прошу надати у встановлений законом строк. Попереджую про відповідальність за ненадання письмової відповіді на претензію.

Центр юридичної допомоги «Захист»
адвокат Зачепіло Олександр Вікторович __________________