Возражение на апелляционную жалобу банка

До Апеляційного суду Одеської області
65078, м. Одеса, вул. Гайдара, буд. 24-а 

 Позивач: К Миколи Леонідовича
який мешкає за адресою: 73015, м. Херсон,
вул. Промислова, буд 1, кв.1
тел.: (050) 111111111
Адреса для листування: 65012, м. Одеса, вул.
Велика Арнаутська 44, офіс 512

Скаржник: Публічне Акціонерне Товариство
«Марфін Банк»
місцезнаходження: 68003, Одеська обл. , м.
Чорноморськ, пр-т Миру, буд. 28,
Код ЄДРПОУ 21650966, МФО Банку 
328168, кор.рах. № 32007103401026 в
Національному банку України
 
 Заперечення
 на апеляційна скарга по справі № 501/770/16-ц

Публічним Акціонерним Товариством «Марфін Банк» було подано апеляційну скаргу на рішення Іллічівського міського суду Одеської області від 18.10.2016 року у справі за позовом, поданим мною, К Миколою Леонідовичем до Публічного акціонерного товариства «Марфін Банк» про стягнення суми депозиту та процентів.
Апеляційну скаргу вважаю необґрунтованою і такою, що не підлягає до задоволення із наступних підстав:
Все обґрунтування апеляційної скарги відповідачем (скаржником) зводиться до того, що в ході розгляду позову у судом першої інстанції, представником ПАТ «Марфін Банк» було заявлено клопотання про забезпечення доказів, відповідно до якого, суд в порядку ст. 317 ЦПК України витребував з Управління державної міграційної служби України в Херсонській області інформацію стосовно мого місця реєстрації.
Обставинами, що послужили для звернення з вказаним клопотанням стало те, що у розпорядженні ПАТ «Марфін Банк» була в наявності відповідь Управління держаної міграційної служби в Херсонській області стосовно моєї реєстрації. Зазначена відповідь не підтвердила наявні у паспорті данні про реєстрацію місця перебування позивача у справі- мене, Ковальова М.Л. – в Херсонській області.
На думку скаржника- ПАТ «Марфін Банк», вказана інформація свідчить про недійсність мого паспорту, тим самим свідчила би про неправомірність позову в цілому.
Проте із такою правовою позицією не можна погодитися, з причин того:
По-перше, справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення, розглядаються у цивільному процесі в порядку окремого провадження. 
Відповідно до ст. 257 ЦПК України, справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення:
1. Суд розглядає справи про встановлення факту:
1) родинних відносин між фізичними особами;
2) перебування фізичної особи на утриманні;
3) каліцтва, якщо це потрібно для призначення пенсії або одержання допомоги по загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню;
4) реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу, усиновлення;
5) проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу;
6) належності правовстановлюючих документів особі, прізвище, ім'я, по батькові, місце і час народження якої, що зазначені в документі, не збігаються з ім'ям, по батькові, прізвищем, місцем і часом народження цієї особи, зазначеним у свідоцтві про народження або в паспорті;
7) народження особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту народження;
8) смерті особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту смерті;
9) смерті особи, яка пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави вважати її загиблою від певного нещасного випадку внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
2. У судовому порядку можуть бути встановлені також інші факти, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, якщо законом не визначено іншого порядку їх встановлення.
Звертаю увагу суду, що вказане твердження, за яким паспорт громадянина визнається не дійсним носить безспірний характер, та питання щодо встановлення вказаного факту  повинна розглядатись судом у окремому провадженні.

По-друге, згідно відповіді від 15.06.2016 року, вих. №1/6-9956, яка була отримана від Управління державної міграційної служби України в Херсонській області,- «за відомостями адресно-довідкової роботи УДМС України в Херсонській області Ковальов Микола Леонідович, 25.09.1970 р.н. зареєстрованим/знятим з реєстрації не значиться».
На підставі відомостей, що містяться у відповіді Управління державної міграційної служби України в Херсонській області, скаржник стверджує, що мій паспорт, громадянина Ковальова Миколи Леонідовича, 25.09.1970 року народження  серії АР № 196290, виданий Балаклавським РВ УМВС України у м. Севастополі 02.11.1999 року є недійсним.
Відповідно до Наказу МВС «Про затвердження Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України» від 13.04.2012 № 320 передбачено підстави та порядок визнання паспорту громадянина недійсним, та як наслідок здійснюють вилучення паспорту та знищення. Згідно п.10.4. погашаються, уважаються недійсними та знищуються паспорти: які обмінюються у зв'язку зі зміною (переміною) прізвища, імені та по батькові;
у разі встановлення розбіжностей у записах (невідповідність записів, зроблених у паспорті, записам в інших документах);
у разі непридатності паспорта для користування (пошкодження з різних причин, утрата фотокартки);
осіб, громадянство України яких припинено;
знайдені, замість яких видано нові;
померлих громадян;
зіпсовані під час заповнення;
оформлені з порушенням вимог чинного законодавства України;
не отримані власником протягом року.
У графі “Службові відмітки” заяви про видачу паспорта, який підлягає знищенню, зазначаються дата та підстави його знищення, після чого заява вилучається з діючої картотеки і поміщається до архівної картотеки.
У разі оформлення паспорта з порушенням вимог чинного законодавства керівником територіального органу (територіального підрозділу) проводиться службове розслідування, за результатами якого складається висновок у двох примірниках, який надсилається до Державної міграційної служби України (далі - ДМС України) для затвердження керівником відповідного структурного підрозділу ДМС України. Перший примірник затвердженого висновку зберігається в ДМС України, другий - у територіальному органі (підрозділі).
Знищення недійсних паспортів здійснюється шляхом їх спалення не рідше одного разу на місяць комісією, створеною керівником територіального органу, про що складається акт за формою, наведеною у додатку 22 до цього Порядку. До знищення паспортів комісія перевіряє внесення до заяв відміток про знищення кожного з них, а також надсилання повідомлень про це у випадках, коли такі паспорти видавались іншими територіальними підрозділами.
Наголошую увагу суду на тому, що питання щодо перебування «зареєстрованим/знятим з реєстрації» не входить до переліку підстав визнання паспорту не дійсним, з чого можна зробити висновок, що підстав вважати мій паспорт, громадянина Ковальова Миколи Леонідовича, 25.09.1970 року народження  серії АР № 196290, виданий Балаклавським РВ УМВС України у м. Севастополі 02.11.1999 року недійсним є безпідставним.
Окрім цього, у апеляційній скарзі по справі № 501/770/16-ц скаржник апелює тим, що суд не надав правової оцінки відповіді від автономної некомерційної організації «Фонд захисту вкладників» від 25.08.2016 року, №5825, оскільки на підставі цієї відповіді можна вважати, що я Ковальов М.Л. маю можливість безпідставно збагатитись шляхом отримання коштів з обох можливих джерел , а саме з «Фонду захисту вкладників» та ПАТ «Марфін Банк».
Звертаю увагу суду, що згідно двостороннього договору банківського вкладу (депозиту) №1004105 від 19.08.2010 року, що укладений з однієї сторони між мною, Ковальовим Миколою Леонідовичем та ВАТ «Морський транспортний банк» з іншої сторони, правонаступником якого є ПАТ «Марфін Банк». 
Оскільки, «Фонду захисту вкладників» не є стороною справи, суд першої інстанції не мав правових підстав відмовляти в задоволенні позовних вимог на  підставі того, чи було мною одержано чи ні грошових виплат з інших установ.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 4, 27, 212, 307, 308 Цивільного процесуального кодексу України, -
П Р О Ш У:
1. Рішення Іллічівського міського суду Одеської області від 18 жовтня 2016 року по цивільній справі № 501/770/16-ц - залишити без змін;
2. Апеляційну скаргу подану ПАТ «Марфін Банк» на Рішення Іллічівського міського суду Одеської області від 18 жовтня 2016 року по цивільній справі № 501/770/16-ц – залишити без задоволення.
Додатки:
1. Копія заперечення на апеляційну скаргу для скаржника.

«__»_________________2016                 _____________________            К М.Л.