Возражение на иск жилищный спор

До Овідіопольського районного суду Одеської області
(Суддя Бочаров А.І.)
67800, Одеська обл., смт. Овідіополь, вул. Берегова, буд. 9

Від відповідача: К Ганни Іванівни, яка мешкає за адресою: 
67832, Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт. Великодолинське
Садове товариство «Агронавт», буд. 1
адреса для листування: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 44/512
т. 050 800 09 77

Учасники процесу: 

Позивач: Б  Світлана Степанівна, 
яка мешкає за адресою: 67832, Одеська обл.,
Овідіопольський р-н, смт. Великодолинське, Садове товариство «Агронавт», буд. 1
 т. 096111111111

Відповідач: К Ганна Іванівна, яка мешкає за адресою: 
67832, Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт. Великодолинське,
Садове товариство «Агронавт», буд. 1
адреса для листування: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 44/512
т. 050 800 09 77

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ»
65059, м. Одеса, вул. Краснова, буд. 1
Код ЄДРПОУ: 20953647
т. 0-800-30-70-30

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог:
К Костянтин Володимирович, 
який мешкає за адресою: 
67832, Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт. Великодолинське,
Садове товариство «Агронавт», буд. 1
т.

Справа № 509/3687/16-ц

Заперечення 
на позовну заяву про виділ часток в натурі, що є у спільній власності

У Вашому провадженні знаходиться цивільна справа № 509/3687/16-ц за позовом Б Світлани Степанівни до мене про виділ часток в натурі, що є у спільній частковій власності, за участі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог – Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк "Південний", К Костянтин Володимирович.
Оцінюючи в сукупності обставини, на яких ґрунтуються вимоги та докази, якими вони підтверджуються, позов Б Світлани Степанівни є незаконним, безпідставним та необґрунтованим, а тому необхідно відмовити позивачу в задоволенні його вимог у повному обсязі, виходячи з наступних підстав:

1. Відповідно до ч. 1 ст. 367 ЦК України: «Майно, що є у спільній частковій власності, може бути поділене в натурі між співвласниками за домовленістю між ними».
Позивач в досудовому порядку не зверталася до мене щодо добровільного поділу будинку в натурі. Щодо поділу будинку в судовому порядку то проти цього мої заперечення базуються на тому, що даний поділ окрім іншого, фактично нікому з співвласників ( позивачеві та відповідачеві) не є потрібним, оскільки для його реального здійснення необхідно витратити значну суму коштів та фактичне перепланування, переобладнання (реконструкцію) будинку, а цих грошей немає ні в мене, ні в позивача.

2.  Звертаю увагу суд на те, що надвірні споруди, зокрема такі як тераса – площею 8.8 кв.м., навіс - площею 5.9 кв.м., гараж - площею 24.8 кв.м., вбиральня - площею 1.8 кв.м., навіс – площею 23 кв.м., сарай - площею 31.9 кв.м.,споруди - № 1-6, є невід’ємною частиною самого садового житлового будинку і становлять єдине ціле. 
 Про вказані вище обставини свідчить п. 8 Постанови Пленуму Верховного суду України «Про практику застосування судами законодавства, що регулює право приватної власності громадян на жилий будинок» від 4 жовтня 1991 року (з подальшими змінами та доповненнями), яким передбачено, що різні господарські будівлі (літні кухні, сараї тощо) є підсобними будівлями і складають з будинком одне ціле. Тому при відчуженні жилого будинку вони переходять до нового власника разом з будинком, якщо при укладенні договору про відчуження не було обумовлено їх знесення або перенос попереднім власником.

3. 06 червня 2014 року між позивачем та мною, К  Ганною Іванівною та Публічним Акціонерним Товариством Акціонерним Банком «Південний» був укладений договір іпотеки з метою забезпечення кредитного договору № SC2014-00089 від 02.06.2014 року.
Предметом цього договору є земельна ділянка № 1а, садовий будинок з господарчими будівлями та спорудами, який в цілому складається  з будинку загальною площею 213,9 кв.м., та надвірних споруд: тераса – площею 8.8 кв.м., навіс - площею 5.9 кв.м., гараж - площею 24.8 кв.м., вбиральня - площею 1.8 кв.м., навіс – площею 23 кв.м., сарай - площею 31.9 кв.м.,споруди - № 1-6, який знаходиться за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, садове товариство «Агронавт».
Зазначений договір підтверджує наявність мого зобов’язання та зобов’язання позивача перед Публічним Акціонерним Товариством Акціонерним Банком «Південний» та те, що до виконання вказаного зобов’язання не можна вчиняти ніяких правочинів з земельною ділянкою № 1а та садовим будинком № 1а з господарчими будівлями та спорудами, який в цілому складається  з будинку загальною площею 213,9 кв.м., та надвірних споруд: тераса – площею 8.8 кв.м., навіс - площею 5.9 кв.м., гараж - площею 24.8 кв.м., вбиральня - площею 1.8 кв.м., навіс – площею 23 кв.м., сарай - площею 31.9 кв.м.,споруди - № 1-6, який знаходиться за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, садове товариство «Агронавт».
Вказаний договір наявний в матеріалах справи.
Відповідно до ст. 360 ЦК України співвласник відповідно до своєї частки у праві спільної часткової власності зобов'язаний брати участь у витратах на управління, утримання та збереження спільного майна, у сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів), а також нести відповідальність перед третіми особами за зобов'язаннями, пов'язаними із спільним майном.
Відповідно до П.1.5.2. Договору іпотеки від 06 червня 2014 року:
«Іпотека за цим договором поширюється і на частину об’єкта Предмету іпотеки, яка не може бути виділеною в натурі і буде приєднана до предмету іпотеки після укладання цього іпотечного договору без реєстрації права власності на неї як на окремий об’єкт нерухомості, а також поширюється на земельну ділянку, на якій розташована вказана нерухомість, і яка необхідна для використання цієї нерухомості за цільовим призначенням.»
Відповідно до П.1.12. Договору іпотеки від 06 червня 2014 року:
«З моменту набрання чинності цього договору Іпотекодавці мають право проводити капітальний ремонт, здійснювати перепланування, проводити будь-які інші роботи з Предметом іпотеки, змінювати цільове призначення Предмету іпотеки/переводити в житловий (нежитловий) фонд, відчуджувати, передавати в оренду, лізинг, у спільну діяльність, у безоплатне користування третім особам, або іншим чином розпоряджатися Предметом іпотеки виключно за попередньою письмовою згодою  Іпотекодержателя. Наступні передачі в іпотеку Предмет іпотеки в період дії цього договору та всіх додаткових угод до нього забороняються, крім передачі Іпотекодержателю.»
Стаття 9 Закону України  «Про іпотеку» від 5 червня 2003 року» «Володіння, користування і розпорядження предметом іпотеки»:
«Іпотекодавець має право володіти та  користуватись  предметом іпотеки  відповідно  до  його цільового призначення,  якщо інше не встановлено  цим  Законом.  При  користуванні  предметом   іпотеки іпотекодавець  повинен  не  припускати  погіршення  стану предмета іпотеки та зменшення його  вартості  понад  норми  його  звичайної амортизації (зносу). 
Іпотекодавець має   право  одержувати  від  предмета  іпотеки продукцію,  плоди і доходи,  якщо інше  не  встановлено  іпотечним договором. 
Іпотекодавець має    право   виключно   на   підставі   згоди іпотекодержателя: 
зводити, знищувати  або  проводити капітальний ремонт будівлі (споруди),  розташованої на  земельній  ділянці,  що  є  предметом іпотеки, чи здійснювати істотні поліпшення цієї земельної ділянки;
передавати предмет іпотеки у наступну іпотеку; 
відчужувати предмет іпотеки; 
передавати предмет  іпотеки  в  спільну  діяльність,  лізинг, оренду, користування.»
Стаття 11 Закону України «Про іпотеку» від 5 червня 2003 року «Майновий поручитель»: 
«Майновий поручитель      несе      відповідальність     перед іпотекодержателем за невиконання боржником основного  зобов'язання виключно в межах вартості предмета іпотеки.» 
Стаття 12 Закону України «Про іпотеку» від 5 червня 2003 року «Правові наслідки порушення обов'язків іпотекодавця»:
     «У разі порушення іпотекодавцем обов'язків,  встановлених іпотечним   договором,   іпотекодержатель   має   право   вимагати дострокового  виконання  основного  зобов'язання,  а  в  разі його невиконання  - звернути стягнення на предмет іпотеки, якщо інше не передбачено законом.
     У разі порушення іпотекодавцем обов'язків щодо збереження  чи страхування  предмета  іпотеки  іпотекодержатель може скористатися правами,  визначеними згідно з частиною першою  цієї  статті,  або вжити  заходів  для  збереження  чи страхування предмета іпотеки у власних інтересах та за власний кошт.  Іпотекодавець  зобов'язаний негайно  на  вимогу  іпотекодержателя  відшкодувати останньому всі витрати,  понесені у зв'язку з вжиттям заходів щодо збереження  та 
страхування предмета іпотеки.»
  Стаття 15 Закону України «Про іпотеку» від 5 червня 2003 року «Особливості іпотеки земельних ділянок»:
    «Іпотека  земельних  ділянок  здійснюється відповідно до цього Закону.   Заборони   та  обмеження  щодо  відчуження  і  цільового використання  земельних  ділянок,  встановлені  Земельним кодексом України,  є чинними при їх іпотеці.»
Постанова Пленуму Вищого Спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 5 від 30.03.2012 року «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин»:
«34. У випадку коли для розпорядження предметом застави була необхідною згода заставодержателя (частина друга статті 586 ЦК), правочин заставодавця щодо розпорядження предметом застави, вчинений без згоди заставодержателя після укладення договору застави, не може бути визнаний недійсним за позовом заставодержателя, оскільки в пункті 2 частини другої статті 592 ЦК установлено інший наслідок порушення заставодавцем правил про розпорядження предметом застави, а саме - пред'явлення вимоги про дострокове виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, а також тому, що у разі переходу права власності на предмет іпотеки від іпотекодавця до іншої особи іпотека є дійсною для набувача відповідного нерухомого майна (стаття 23 Закону України "Про іпотеку").
Разом із тим відповідно до прямої вказівки закону (стаття 12 Закону України "Про іпотеку") окремі правочини щодо іпотечного нерухомого майна, вчинені без згоди іпотекодержателя, можуть бути визнані недійсними за позовом іпотекодержателя. Так, правочин щодо відчуження іпотекодавцем переданого в іпотеку майна або його передачі в наступну іпотеку, спільну діяльність, лізинг, оренду чи користування без згоди іпотекодержателя є недійсним.»

Враховуючи те, що суд, відповідно до ст. 213 ЦПК України, повинен ухвалити законне рішення, яке полягає у виконанні судом всіх вимог цивільного судочинства та вирішити справу згідно із законом, вимоги позовної заяви не можуть бути задоволені, виходячи з положень ЦК України та інших законодавчих актів України.  

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.128, 213 ЦПК України, -

ПРОШУ:

1. Прийняти заперечення проти позовної заяви Б Світлани Степанівни до мене про виділ часток в натурі, що є у спільній власності по справі № 509/3687/16-ц , за участі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог – Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк "Південний", К  Костянтин Володимирович та приєднати його до матеріалів справи.
2. Відмовити повністю позивачу у задоволенні заявлених ним позовних вимог.

Додатки:
1. Копія заперечення на позовну заяву у 2-х примірниках.

___.________.2016 р.                                       _______________     К Г.І.

Comments