Заперечення проти позову про спадщину

Позивач: Григоров Володимир Ілліч
65121, м. Одеса, вул. Ільфа і Петрова, буд. 47 кв. 99
т. 099999999

Відповідач: Гас Людмила Миколаївна
68080, м. Одеса, вул. Варненська, буд. 16, кв. 44
т. 063333333

Третя особа: Державний нотаріус Третьої одеської 
державної нотаріальної контори Білик Олена Георгіївна
65080, м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 11 А
т. 0888888888

Заперечення

На розгляді судді Малиновського районного суду м. Одеси Поліщук І.О. знаходиться цивільна справа № 521/16493/15-ц за позовом Григорова Володимира Ілліча до мене та третьої особи Державного нотаріусу Третьої одеської державної нотаріальної контори Білик Олени Георгіївни про визнання права власності на обов’язкову частку у спадщині.
Вважаю, що вказана позовна заява не підлягає задоволенню з наступних підстав:
1. Позивачем невірно визначені частки між спадкоємцями.
Так, позивач просить визнати за ним право власності на ½ частину будинку за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, буд. 10, кв. 64; ¾ частини земельної ділянки площею 0,1160 гектарів, яка розташована на території Дачненської сільської Ради народних депутатів та ¾ частки садового будинку, який розташований: Одеська область, Біляївський район, Дачненська сільська рада, об’єднаний садівничий кооператив «Чайка», садове товариство «Дельта», по вулиці Січнівка 1 за № 1.
Такі частки не відповідають нормам законодавства, адже:
Згідно з ч. 1 ст. 1223 ЦК України:
«1. Право на спадкування мають особи, визначені у заповіті.»
Згідно з ч. 1 ст. 1241 ЦК України:
«1. Малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки спадкують, незалежно від змісту заповіту, половину частки, яка належала б кожному з них у разі спадкування за законом (обов'язкова частка).
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 57 Сімейного кодексу України:
«1. Особистою приватною власністю дружини, чоловіка є:
1) майно, набуте нею, ним до шлюбу;».
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 57 Сімейного кодексу України:
«1. Особистою приватною власністю дружини, чоловіка є:
5) земельна ділянка, набута нею, ним за час шлюбу внаслідок приватизації земельної ділянки, що перебувала у її, його користуванні, або одержана внаслідок приватизації земельних ділянок державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, або одержана із земель державної і комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації, визначених Земельним кодексом України.»
Згідно з ч. 3 ст. 1223 ЦК України:
 «3. Право на спадкування виникає у день відкриття спадщини.»

Таким чином, керуючись вказаними нормами цивільного законодавства України частки вказаного майна мають визначатися наступним чином:
- Квартира за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, буд. 10, кв. 64.
Мені повинно належати 0,75 частки, а позивачеві - 0,25;
- Земельна ділянка площею 0,1160 гектарів, яка розташована на території Дачненської сільської Ради народних депутатів.
Мені повинно належати 0,75 частки, а позивачеві - 0,25;
- Садовий будинок, який розташований: Одеська область, Біляївський район, Дачненська сільська рада, об’єднаний садівничий кооператив «Чайка», садове товариство «Дельта», по вулиці Січнівка 1 за № 1.
Мені повинно належати 0,375 частки, а позивачеві - 0,625;

2. Позивач у позові зазначає, що з 25.10.1988 року по 19.03.1994 року вони з матір’ю були юридично не в шлюбі, проте фактично залишалися подружжям, оскільки нібито продовжували проживати разом та вести сумісне господарство.
Вказане твердження позивача не може бути визнане судом як підстава для задоволення позовних вимог, адже позивач не надав ніяких доказів задля підтвердження такого твердження.
Згідно з ч. 3 ст. 10 ЦПК України:
«3. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.»

3. Позивачем невірно визначене коло спадкового майна.
Так, мені стало відомо, що у власності Григорова Володимира Ілліча знаходиться наступне майно:
1. Квартира за адресою: м. Одеса, вул. Ільфа і Петрова, буд. 47 кв. 99, яка є об’єктом права сумісної власності подружжя, оскільки була придбана у шлюбі з відповідачем, та скоріше всього, зареєстрована на його ім’я.
2. Гараж у м. Одеса, який є об’єктом права сумісної власності подружжя, оскільки був придбаний у шлюбі з відповідачем, та скоріше всього, зареєстрований на його ім’я.
3. Автомобіль, який є об’єктом права сумісної власності подружжя, оскільки був придбаний у шлюбі з відповідачем, та скоріше всього, зареєстрований на його ім’я.

Вказане майно також підлягає розподілу у зв’язку зі смертю матері, та мною заявлений зустрічний позов до позивача з метою визначення повної спадкової маси та розподілу її між спадкоємцями.
Прошу суд при вирішені справи по суті взяти до уваги вказане заперечення.

20.01.2016р. ____________________ Гас Л.М.