Зразок заперечення на протокол ст.152 КпАП України

До адміністративної комісії
виконавчого комітету
Одеської міської ради

Від адвоката:
Зачепіло Олександра  Вікторовича
65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,
44/512
т. 050 800 09 77

В інтересах: Хуммур Махамад Мохер,
який мешкає за адресою:
65026, м. Одеса, вул. Дальницька, 11/11
тел. 093222222


ЗАПЕРЕЧЕННЯ на ПРОТОКОЛ
у справі про адміністративне правопорушення, передбачене ст.152 КпАП України

Протокол про адміністративне правопорушення, яке передбачене  ст. 152 КпАП України, щодо Хуммур Махамад Мохер, складено за те, що 05.08.2016р., у тимчасовій споруді «Фалафель» встановлено порушення правил з благоустрою міста від 23.12.2011 р.  №1631-VI, а саме п.7.2. п.п.2 відсутність відповідного договору з спеціалізованим підприємством на вивезення сміття.
Протокол про адміністративне правопорушення за ст. 152 КпАП України від 08.08.2016р. має бути скасована, а справа про адміністративне правопорушення має бути закритою, оскільки:

1.  Єдиною підставою притягнення до адміністративної відповідальності є встановлення факу відсутності відповідного договору із спеціалізованим підприємством на вивезення сміття.
 Відповідно п.7.2 п.п.2 «Правил благоустрою території міста Одеси» затверджено рішенням Одеської міської ради від 23.12.2011 р. №1631-VI, внесено зміни рішенням від 10.06.2015 р. №6718-VI. 
«забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя на відведені для цього ділянки або міське сміттєзвалище. Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення відповідних договорів із спеціалізованими підприємствами».
У відповідному пункті норми підзаконного нормативно-правового акту не встановлює імперативного зобов’язання суб’єкта підприємницької діяльності, у даному випадку Хуммур М.М. на укладення договору про вивіз сміття. Даний пункт Правил носить диспозитивний характер, тобто встановлює одну із можливих правил поведінки суб’єктів правовідносин, і залишає можливість вибрати інший варіант поведінки в межах визначених законом.
Відповідно до п.3 ст.3 ЦК України загальною засадою цивільного законодавства є свобода договору.
Свобода договору як одна з основних засад цивільного законодавства і виразник диспозитивної спрямованості втілених у ньому норм походить від вільного волевиявлення суб'єктів, що є принциповим для цивільного обороту. Диспозитивні основи в цивільному праві надають можливість вибору між кількома варіантами поведінки в межах, встановлених законом, а також у відповідних випадках визначити зміст прав і обов'язків, розпоряджатися суб'єктивними правами на свій розсуд.
Очевидно тому законодавець ще раз наголошує на свободі договору у 627 ЦК України.
Відповідно ст.627 ЦК України «Свобода договору:
1. Відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.».
Відповідно п.4 ст. 179 ГК України: «Загальні умови укладання договорів, що породжують господарські зобов'язання:
4. При укладенні господарських договорів сторони можуть визначати зміст договору на основі: вільного волевиявлення, коли сторони мають право погоджувати на свій розсуд будь-які умови договору, що не суперечать законодавству». 
Виявом свободи договору є право сторін укладати як договори, що передбачені законом, так і договори, які хоч законом не передбачені, але йому не суперечать відповідно ст. 12 ЦК України.

Відповідно ст. 19 Конституції України «правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.».

Виходячи з вищевикладеного, п.7.2 п.п.2 «Правил благоустрою території міста Одеси» затверджено рішенням Одеської міської ради від 23.12.2011 р. №1631-VI, внесено зміни рішенням від 10.06.2015 р. №6718-VI не суперечить законодавству України, та не закріплює прямої вказівки суб’єкта підприємницької діяльності на укладення договорів із спеціалізованими підприємствами щодо здійснення вивезення сміття та побутових відходів.

2. У Протоколі про адміністративне правопорушення притягнення до адміністративної відповідальності здійснюється згідно ст. 152 КУпАП, відповідно до якої у порушеннях державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів законодавець розуміє не виконання зобов’язання підприємством, установою та організацією у сфері благоустрою населених пунктів, а саме:
- утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку;
- усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;
- усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;
- проводити згідно з планами, затвердженими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об'єктів благоустрою (їх частин);
- у процесі утримання об'єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об'єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані;
- відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища в порядку та розмірах, установлених законодавством України.
Особою, яка була уповноваження скласти протокол про адміністративне правопорушення, у графі «суть адміністративного правопорушення» - було зазначено лише відсутність відповідного договору із спеціалізованим підприємством на вивезення сміття, що  на підставі ст.ст. 3, 6, 12, 627 ЦК України, ст. 179 ГК України та ст. 8, 19 Конституції України не є порушенням п.7.2 п.п.2 «Правил благоустрою території міста Одеси» затверджено рішенням Одеської міської ради від 23.12.2011 р. №1631-VI, внесено зміни рішенням від 10.06.2015 р. №6718-VI.
Відомостей про інші порушення правил правових, економічних, екологічних, соціальних та організаційних засад благоустрою населених пунктів визначених у Правил благоустрою території міста Одеси» затверджено рішенням Одеської міської ради від 23.12.2011 р. №1631-VI, внесено зміни рішенням від 10.06.2015 р. №6718-VI не зазначено.

3. Головним спеціалістом Управління розвитку споживчого ринка та ЗПС Греченко Маріанною Геннадіївною при складанні вищевказаного протоколу про адміністративне правопорушення допущено ряд помилок, зокрема, порушенні вимоги ст. 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення відповідно до якої «у протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення», у протоколі про адміністративне правопорушення № 002572 не зазначено часу вчинення адміністративного правопорушення, також, у графі «відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності – вік» зазначений вік -54 роки, коли фактичний вік 53 роки.
Окрім того, документом, що посвідчує особу іноземця відповідно до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» є посвідка на постійне проживання, а ніяк не водійське посвідчення. В зазначеному Протоколі особа правопорушника була встановлена водійським посвідченням, та взагалі не зазначено коли був виданий цей документ.
Наголошую на тому, що мій довіритель є громадянином Росії, а місце народження Сирія. Він не володіє українською мовою. Про дану обставину спеціаліст Управління розвитку споживчого ринка та ЗПС була повідомлена, однак при складанні протоколу це не було взято до уваги, у протоколі по факту даного правопорушення відсутня інформація про те, чи володіє громадянин Росії, по відношенню до  якого складається протокол, мовою на якій складається протокол, а також дані про відмову від послуг перекладача, з урахуванням специфіки даної справи такі відомості повинні бути зафіксованими в протоколі про адміністративне правопорушення, протокол наданий для ознайомлення особі, що вчинила адміністративне правопорушення був складений українською мовою, внаслідок чого були порушенні його  права на залучення перекладача, які прямо передбачені ст. 268 КУпАП «права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності: виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження.»
При складанні протоколу про адміністративне правопорушення особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз’яснюються її права, передбачені статтями 55, 56, 59, 63 Конституції України, статтею 268 КУпАП, повідомляється, що справу про адміністративне правопорушення буде розглянуто у строки, визначені статтею 277 КУпАП, про що робиться відмітка та ставиться підпис особи, яка притягається до адміністративної відповідальності».
У разі якщо особа, стосовно якої складається протокол про адміністративне правопорушення, не володіє українською мовою, протокол про адміністративне правопорушення складається за участю перекладача.  
Співробітниця Управління розвитку споживчого ринка та ЗПС яка зібрала  вказані матеріали підійшла формально щодо виконання своїх службових обов’язків, лише відібравши пояснення від особи, не встановили свідків вказаного правопорушення, не прийняли взагалі ніяких дій для встановлення обставин, порушили права М. Хаммура на захист, скориставшись його не знанням української мови, поганим знанням російської, що призвело до незаконного складання відносно нього адміністративного протоколу. 

Таким чином, резюмуючи все зазначене, можна зробити висновок, що Протокол відносно Хуммур М.М. за скоєння ним адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 152 КпАП України, не відповідає законодавству та складений безпідставно.

У зв’язку з викладеним,-

Прошу:

1. Скасувати Протокол про адміністративне правопорушення № 002572 від 05.08.2016р. за ст. 152 КпАП України відносно Хуммур М.М.;
2. Закрити справу про адміністративне правопорушення за Протоколом про адміністративне правопорушення № 002572 від 05.08.2016р. за ст. 152 КпАП України за відсутністю в діях Хуммур М.М. складу адміністративного правопорушення на підставі п.1 ч.1 ст. 247 КУпАП.


19.08.2016р. ____________________ О.В. Зачепіло