Зразок заперечення проти апеляційної скарги в адміністративній справі

До Одеського  апеляційного адміністративногосуду

Позивач: Нувік Катерина Іванівна, мешкає за
адресою: Одеса , вул. Корольова  буд. 11 кв.11
Індекс 65089, м.т. 095-555555


Відповідач: Головне управління Міністерства
внутрішніх справ в Одеській області
Одеса, вул. Єврейська буд. 12
65014

Адмін. справа № 815/5877/14 

Заперечення
до апеляційній скарги

18.11.2014 року Одеським окружним адміністративним судом(головуючий суддя Стеценко  О.А.)прийнято постанову по адміністративній справі № 815/5877/14 за моїм адміністративним позовом до Головного управління МВС України в Одеській області про визнання дій протиправними та зобов’язання видати мені направлення на проходження обстеження та проведення військово-лікарської експертизи до поліклініки МВС України для встановлення причинного зв’язку виникнення наявного у мене захворювання із проходженням служби в органах внутрішніх справ. 
Вказана постанова є законною та винесена відповідно до діючого законодавства України.
10.12.2014 року Головним управлінням МВС України в Одеській області подано апеляційну скаргу на вказану постанову. 
Вважаю, що дана постанова не підлягає задоволенню з наступних підстав. 
Апеляційна скарга складено формально, в неї вказано, що мені присвоєно спеціальне звання старшого лейтенанта міліції, що має відноситься до середнього начальницького складу ОВС України відповідно до Положення про проходження служби особовим  складом органів внутрішніх справ, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів УРСР від 29.07.1991 року № 114.
Та далі у  скарзі помилково йдуть посилання на нормативні акти про порядок звільнення зі служби   осіб середнього, старшого і вищого начальницького складу ОВС України. 
Тому, що я мала спеціальне звання старшого сержанта міліції та відповідно до розділу 1 пункту 2 «Положення про проходження служби особовим  складом органів внутрішніх справ»(далі - Положення) відносилась до молодшого начальницького складу.
Порядок звільнення яких регулюється  п. 62-63 вказаного Положення. 
Що суттєво відрізняється від порядку звільнення зі служби   осіб середнього, старшого і вищого начальницького складу  ОВС України.
Посилання  ГУ МВС України в Одеській області на мій рапорт в  якому вказано, що я не бажаю проходити ВЛК є безпідставними. Оскільки при звільнені з ОВС України мені ніхто не роз’яснив  про мої права та порядок звільнення.
Крім того працівники відділу кадрів Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області (Приморський РВ ОМУ моє останнє місце праці), мене ввели в оману оскільки при звільненні надали зразок рапорту на звільнення. І мене заставили написати саме такий рапорт, пояснив, що це є стандартний рапорт на звільнення та є єдиноюпідставою для звільнення. Ні хто мене не попередив про, то  що є другі підстави для звільнення. Копію зразка рапорту про звільнення додаю.
В період проходження служби в ОВС я захворіла та мені було поставлено діагноз: множинна міома матки, хронічна постгеморагична анемія та 6.06.2013 року і Московському пренатальному медичному центрі їй була зроблена операція: лапаротомія, консервативна міомєктамія. В зв’язку з чим я вимушена була звільнитись зі служби за власним бажанням в зв’язку з неможливістю виконувати обов’язки служби.
Згідно п.1.2 Положення про діяльність військово-лікарської комісії в системі МВС України, затвердженого Наказом МВС України №85 від 06.02.2001 року, військово-лікарська комісія - це спеціальні органи в складі лікарів - спеціалістів, які створюють в системі Міністерства внутрішніх справ з метою проведення військово-лікарської експертизи і медичного огляду кандидатів на службу, осіб рядового й начальницького складу органів внутрішніх справ і членів їх сімей, військовослужбовців внутрішніх військ МВС України, осіб цивільної молоді, які бажають вступити до навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони України, курсантів і слухачів навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України, колишніх осіб рядового й начальницького складу органів внутрішніх справ і колишніх військовослужбовців.
Відповідно до п.1.3.5 Положення про діяльність військово-лікарської комісії в системі МВС України основним завданням військово-лікарської комісії є проведення військово-лікарської експертизи з метою визначення причинного зв'язку захворювань, поранень, травм, контузій і каліцтв у осіб рядового й начальницького складу ОВС, що проходять службу, при їх звільненні та осіб рядового і начальницького складу, що звільнилися зі служби.  
Аналогічні положення містяться у п.1.1.5 Порядку проведення військово-лікарської експертизи і медичного огляду військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу в системі МВС України, затвердженого наказом МВС України від 06.02.2001 року №85 та входять до коло питань, що підлягають вирішенню цією експертизою.  
Таким чином, зазначені вище правові норми свідчать про те, що я, як колишній працівник ОВС має право на проходження обстеження та військово-лікарської експертизи на предмет пов'язаності мого захворювання із проходження мною служби в органах внутрішніх справ.
З метою реалізації вказаного права  я звернулась з відповідною заявою  до начальника ГУ МВС України в Одеській області з проханням направити мене на проходження обстеження та експертизи.
Однак відповіддю ГУ МВС України в Одеській області від 19.09.2014 року (а.с.11) мені було відмовлено у цьому, з огляду на відсутність правових підстав для прийняття відповідного рішення.
Така позиція є помилковою з огляду на те, що наведені вище правові норми дають право на проходження вказаного обстеження та військово-лікарської комісії як особам, які проходять службу в ОВС, так й тим, що тільки бажають поступити на цю службу чи у учбовий заклад МВС, а також колишнім військовослужбовцям чи особам рядового і начальницького складу МВС, які вже звільнені зі служби та мають намір підтвердити наявні у них поранення, травми, каліцтва чи захворювання з проходженням служби в ОВС,
Відповідно до п.1.4 Порядку проведення військово-лікарської експертизи і медичного огляду військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу в системі МВС України, затвердженого наказом МВС України від 06.02.2001 року №85 направлення на проходження обстеження здійснюють відповідні підрозділи по роботі з особовим складом органів внутрішніх справ.
Таким чином, я маю право  на проходження вказаного обстеження та військово-лікарської експертизи, подала відповідну заяву до компетентного органу, але отримала безпідставну відмову у цьому, що є порушенням моїх прав як колишнього співробітника ОВС з боку відповідача- ГУ МВС України в Одеській області, керуючись ст. 198, 200 КАС України,-

ПРОШУ:

1. Залишити апеляційну скаргу Головного управління міністерства внутрішніх справ України в Одеській області  від 10.12.2014 року про скасування постанови  Одеського окружногоадміністративного суду від 18.11.2014 року  по адміністративній справі № 815/5877/14 без задоволення.
2. Залишити постанову  Одеського окружногоадміністративного суду від 18.11.2014 року  по адміністративній справі № 815/5877/14 без змін.

Додатки:
1. Копія рапорту на звільнення.


03.03.2015р. ________________Нувік К.І.