Зразок заперечення проти позову про стягнення боргу

ДоБіляївського районного суду Одеської області
(Суддя Драніков С.М.)

Чікін Ігор Володимирович
65000 Одеська область, Біляївський район,
с. Котовка,
вул. Ліманна, буд. 1
т. 0639999999

Справа № 496/593/15-ц

Заперечення
на уточнену позовну заяву

У проваджені Біляївського районного суду Одеської області знаходиться цивільна справа за позовом Колєчкіної Тетяни Вікторівни до мене про захист прав споживача № 496/593/15-ц.
Вважаю, що обставини, на які спирається позивач у своєму уточненому позові не відповідають дійсності, та позовні вимоги не підлягають задоволенню з наступних причин:
1. 30.06.2014р. між мною та позивачем дійсно було погоджено, що я беру на себе зобов’язання продати будинок за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Котовка, вул. Ліманна, буд. 1 позивачу, та мною був взятий аванс у розмірі 11170 гривень.
Оскільки на момент укладання угоди про намір здійснити у майбутньому купівлю-продаж вказаного майна, будинок був обтяжений арештом, ми з позивачем погодили, що Договір купівлі-продажу будемо укладати лише у вересні 2014р. За цей час я мав вирішити питання по зняттю обтяження.
У своїй позовній заяві позивач наголошує на тому, що він не знав про наявність обтяження аж до листопада 2014р. Це не відповідає дійсності, оскільки при укладанні угоди про намір здійснити у майбутньому купівлю-продаж, я особисто наголошував позивачу про вказану проблему. Це може підтвердити також агент нерухомості Групи компаній «Тітул» Потапова Л.А. Крім того, після укладання угоди про намір здійснити у майбутньому купівлю-продаж, позивач особисто вела перемовини з співробітниками ОТП Факторинг Україна (компанія, яка ініціювала арешт будинку) та навіть уклала з ними договір про погодження погасити кредит у розмірі 25000 Доларів США, задля зняття іпотечного обтяжування будинку за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Котовка, вул. Ліманна, буд. 1.
Ми з позивачем та представниками ОТП Факторинг з самого початку домовились, про те що ОТП Факторинг знімає арешт з будинку, позивач виплачує за мене кредит ОТП Факторингу, а я передаю будинок позивачу.
З цією метою ОТП Факторинг Україна була подана позовна заява до Біляївського районного суду Одеської області до Першого ВДВС Одеського МУЮ про зняття арешту з будинку за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Котовка, вул. Ліманна, буд. 1, та 17 листопада 2014р. Біляївським районним судом було прийняте рішення про зняття арешту з вказаного будинку.
Далі я звернувся до Першого ВДВС Одеського МУЮ з вимогою зняти арешт з будинку на підставі рішення суду, проте у грудні 2014р. отримав відмову за формальних причин.
10.02.2015 року я повторно звернувся до Першого ВДВС Одеського МУЮ з аналогічною заявою, та до сьогоднішнього дня відповіді не отримав.
Все це вказує на те, що я роблю усе від мене залежне, задля добросовісного виконання своїх обов’язків, за попередньою домовленістю з позивачем проте по незалежним від мене обставинам на цей момент мені на вдалося підготувати будинок для продажу.
Я не відмовляюся від свого обов’язку укласти у майбутньому договір купівлі-продажу з позивачем. Як тільки виконавча служба зніме арешт з будинку, я негайно виконаю це зобов’язання.
Згідно ст. 570 ЦК України «Завдатком є грошова сума або рухоме майно, що видається кредиторові боржником у рахунок належних з нього за договором платежів, на підтвердження зобов'язання і на забезпечення його виконання.».
Згідно ст. 571 ЦК України «Якщо порушення зобов'язання сталося з вини кредитора, він зобов'язаний повернути боржникові завдаток та додатково сплатити суму у розмірі завдатку або його вартості.».
Згідно ст. 614 ЦК України«Особа, яка порушила зобов'язання, несе відповідальність за наявності її вини (умислу або необережності), якщо інше не встановлено договором або законом.
Особа є невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання зобов'язання.».
Таким чином, позовні вимоги в частині накладення на мене грошового стягнення за порушення умов договору, зазначених п. 2.2 та 2.3 не підлягають задоволенню по причині відсутності моєї вини за невиконання зобов’язання.
2. Позивач посилається на порушення мною умов п. 2.6 Договору та наполягає на стягненні з мене 7 тисяч Доларів США. Такі вимоги є абсолютно безпідставні, адже відповідальність згідно вказаного положення наступає лише за умови надання неправдивих даних щодо предмету договору. У зв’язку з тим, що мною була дана лише правдива інформація, зокрема про наявність обтяжень на будинок, що також підтверджується показаннями свідка, я не несу відповідальності за вказаним положенням договору.

3. Позивач наполягає на стягненні з мене моральної шкоди у розмірі 3 тисячі Доларів США, проте згідно ст. 23 ЦК України
«Особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав.
2. Моральна шкода полягає:
1) у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я;
2) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких родичів;
3) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку із знищенням чи пошкодженням її майна;
4) у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи.»
Це є вичерпний перелік обставин для відшкодування моральної шкоди, проте позивач не відноситься к жодній з цих категорій, оскільки фізичної болі та страждань я не спричиняв позивачеві, в моїх діях протиправної поведінки також не було, майно позивача я не пошкоджував, ділову репутацію, честь та гідність я також позивачеві не принижував. Вважаю, що наполягання позивача щодо відшкодування моральної шкоди є безпідставні.

4. Я визнаю, та не відмовляюся віддати позивачеві гроші, які я брав у якості авансу, а це 11170 гривень та 2000 Доларів США, та в решті позовні вимоги є безпідставними та не підлягають задоволенню.
Таким чином, враховую викладене, прошу суд при винесені рушення врахувати мою думку і відмовити позивачу у задоволенні позовних вимог, що перевищують зазначену мною суму.

14.04.2015р. ________________ Чікін І.В.