Заява до НБУ на порушення банку

Першому заступнику Голови Національного 
Банку України
Смолію Я.В.
адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9
тел.: (38 044) 230-19-60, 

Від: С  Костянтина Євгеновича,
який мешкає за адресою:
65076, м. Одеса, вул. Радісна,
буд 1, кв. 1
т.: 098-509-51-75

Адреса для листування: 65012, м. Одеса
вул. Вел. Арнаутська 44, оф. 512

Заява

20 липня 2013 року між мною та Акціонерним Товариством «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» було укладено кредитний договір № 2625-8028-342284 про надання мені кредитних коштів зі сплатою відсотків за користування кредитом на суму залишку заборгованості за кредитом.
У зв’язку з тим фактом, що ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» став правонаступником усіх прав та зобов’язань АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ», згідно передаточного акту від 14.03.2015 року, я звернувся до АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» з заявою про надання інформацію за кредитним договором №  2625-8028-342284 від 20 липня 2013 року щодо повного і достовірного розрахунку заборгованості за кредитним договором станом на дату звернення, розміру пені, процентів за користування кредитом.
Оскільки, відповіді на мою заяву мені не було надано, мною, 15.11.2016 року було направлено повтору заяву аналогічного змісту до АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ».
Відповіді на заяви до теперішнього часу мені не надійшли.
Відповідно до постанови Національного банку України від 10.05.2007 року № 168 «Про затвердження правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту» в разі письмового звернення споживача, банк зобов'язаний надати повну, необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про сукупну вартість споживчого кредиту, з урахуванням процентної ставки за ним, вартості всіх супутніх послуг, а також інших фінансових зобов'язаннях споживача, пов'язаних з отриманням, обслуговуванням і погашенням кредиту, які повинні бути сплачені за кредитним договором. Крім того, обов'язок надати особі інформацію, яка її стосується, закріплена нормами Законів України «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про захист прав споживачів» та ін.
Відповідно ст. 56 Закону України «Про банки та банківську діяльність», клієнт має право доступу до інформації щодо діяльності банку. Банки зобов'язані на вимогу клієнта надати таку інформацію.
Статтею 60 Закону України передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
Відповідно ст. 62 Закону України,  інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: 1) на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи.
Згідно пункту 3.1. Постанови Національного банку України « Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» від 14.07.2006 № 267, на письмовий  запит   власника   інформації,   що   становить банківську таємницю або з його письмового дозволу,  банк розкриває  таку інформацію в обсязі,  визначеному  в  письмовому  запиті  або дозволі.
Відповідно пункту 1.6. Правил, банки та їх керівники, які винні в порушенні цих Правил,  несуть  відповідальність,  передбачену  статтею  73 Закону України "Про банки і банківську діяльність" 
Відповідно пункту 3 Постанови, контроль   за  виконанням  цієї  постанови  покласти  на заступника Голови  Національного  банку  України  і начальників територіальних управлінь Національного банку України.
На підставі вищевикладеного,-

ПРОШУ:

1. Зобов’язати  Акціонерне Товариство «Банк Ренесанс Капітал » надати відповідь на подану мною заяву за кредитним договором №  2625-8028-342284 від 20 липня 2013 року щодо повного і достовірного розрахунку заборгованості за кредитним договором станом на дату звернення, розміру пені, процентів за користування кредитом.
2. Застосувати заходи пливу стосовно порушення норм законодавства під час проведення господарської діяльності Акціонерним Товариством «Банк Ренесанс Капітал » .

Додатки: 
1.Копія заяви про надання інформації за договором №  2625-8028-342284 від 20 липня 2013р.

___«__».2016 р.                  __________________                                                  С К.Є.